News

“ရန္ကုန္တကၠသို္လ္ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္း ကုန္ထုတ္ဓာတုေဗဒ ဒီပလိုမာ”

**ကုန္ထုတ္ဓာတုေဗဒ ဒီပလိုမာသင္တန္း**

          -တာဝန္ယူဖြင့္လွစ္ေသာဌာန                -ကုန္ထုတ္ဓာတုေဗဒဌာန

          -ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔                              -Diploma in Food Techmology (DFT)

          -ဝင္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္                          -အသိအမွတ္ျပဳတကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွသိပၸံဘြဲ႔

                                                          (ကုန္ထုတ္ဓာတုေဗဒ) ရရွိၿပီးသူ

          -သင္တန္းဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ                    -အေထြေထြဗဟုသုတ၊ လူေတြ႔စစ္ေဆးျခင္း

          -ပညာသင္ကာလ                            -၈ လ (Semester ၂ ခု၊ ၁ ခု ၄ လ)

                                                          (June to Sept- Dec to March)

          -သင္တန္းအခ်ိန္                             -မနက္ပိုင္း ၉ နာရီမွ ညေန ၃ နာရီထိ၊

                                                          (တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔ထိ)

          -သင္ၾကားမႈပံုစံ                               -Lecture, Presentation, Assignment

          -သင္ၾကားရမည့္ဘာသာရပ္မ်ား….

          Semester I

                   -Food Processing I

                   -Food Nutrition I

                   -Food Packaging and Food Engineering I

                   -Food Control I

          Semester II

                   -Food Processing II

                   -Food Nutrition II

                   -Food Packaging and Food Engineering II

                   -Food Control II

                   -Term Paper

ဒီပလိုတန္းတြင္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ မဟာတန္းတတ္ခြင့္ရွိသည္။

 

(ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

Read times
Rate this item
(2 votes)