News

UITသုိ႔ တုိက္ရုိက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမွ အမွတ္အမ်ားဆုံးရရွိသူ (၂၀၀)ဦးခန္႔ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာမည္


သတင္းစာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ Website တြင္လည္းေကာင္း၊ ႀကိဳတင္ေၾကျငာထားသည့္အတုိင္း (၁၅--၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထဲမွ အမွတ္အမ်ားဆုံးရရွိသူ (၂၀၀)ဦးခန္႔ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာမည္ ျဖစ္သည္။

အရန္ ေရြးခ်ယ္ထားသူ စာရင္းမ်ားကုိလည္း တပါတည္း ေက်ာင္း၏ေၾကာ္ညာသင္ပုန္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာငး္၏ Website တြင္လည္းေကာင္း၊ FB page တြင္လည္းေကာင္း၊ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပထမအၾကိမ္ ၀င္ခြင့္ေၾကျငာၿပီးသည့္အခါတြင္ တပတ္အတြင္း ေက်ာင္းအပ္နွံေရးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသုိလ္နွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ရရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္း မရွိေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ လစ္လပ္သြားေသာ ေနရာတြင္ အရန္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စာရင္းမွ အစဥ္အတုိင္း ေက်ာင္းအပ္နွံခြင့္ ထပ္မံ ေၾကျငာသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တုိက္ရုိက္ေလွ်ာက္ထားရေသာ တကၠသုိလ္မ်ား အားလုံး၏ ၀င္ခြင့္ကုိ (၁၅--၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ေၾကျငာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ၀င္ခြင့္ ေၾကျငာမည့္ အခ်ိန္တြင္ တစ္ေက်ာင္းထက္ပုိျပီး ၀င္ခြင့္ ရရွိပါက အပ္နွံမည့္ေက်ာင္းကုိ တစ္ခါတည္း ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တုိက္ရုိက္ေလွ်ာက္ထားရေသာ တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီးပါက ေက်ာင္းအပ္နွံထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အဆုိပါ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကုိ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔မွ ေရြးခ်ယ္သည့္ အခါတြင္ ထည့္သြင္း ေရြးခ်ယ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ တုိက္ရုိက္ေလွ်ာက္ထားရေသာ တကၠသုိလ္မ်ားသုိ႔ မဟုတ္ဘဲ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔သုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရေသာ တကၠသိုလ္မ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္လုိပါက ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္း မျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။

(ေက်ာင္းအပ္နွံျခင္း မျပဳပါက ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ေက်ာင္းသုိ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ မရွိေတာ့ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ သိေစအပ္ပါသည္။)

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

source: UIT

Read times
Rate this item
(2 votes)