News

Friday, 26 April 2019 15:19

“ဂ်ပန္စာအခမဲ့သင္ယူႏိုင္မယ့္အခြင့္အေရး”

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၆ ရက္တြင္ N5 တန္းခြဲသစ္ (Basic) ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ေအာက္ပါလင့္သို႔ဝင္၍ အျမန္ဆံုး ေလွ်ာက္ထားၾကပါရန္တိုက္တြင္းအပ္ပါသည္။ https://forms.gle/3eHpHd5GGzBLFwqT6 **သင္တန္းမွေထာက္ပံ့ေပးမည့္အရာမ်ား** -ဂ်ပန္စာႏွင့္ သက္ၾကီးရြယ္အိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး သင္ခန္းစာမ်ားကို အခမဲ႔သင္ၾကားေပးျခင္း။ -နယ္မွလာေသာ သင္တန္းသူမ်ားအတြက္ ေရ၊မီး အျပည့္အစံုျဖင့္ အခမဲ့အေဆာင္မ်ားစီစဥ္ေပးျခင္း။ -သင္တန္းတက္ေနခ်ိန္ကာလအတြင္း တရားဝင္လုိင္စင္ရေအးဂ်င့္သို႔ လမ္းၫႊန္မိတ္ဆက္ေပးျပီး ဂ်ပန္အလုပ္အင္တာဗ်ဴးမ်ား ေျဖခြင့္ရပါမည္။ -အလုပ္အင္တာဗ်ဴးေအာင္သူမ်ားမွာ သင္တန္းျပီးဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္ တက္ေရာက္မွသာ ဂ်ပန္သို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ -(၄)လပိုင္း၊ 30 ရက္တြင္ သင္တန္းဝင္ခြင့္အင္တာဗ်ဴးရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ -ဂ်ပန္စာ N5, N4, N3 တက္ျပီးသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ -ဂ်ပန္စာတက္ထားသူမ်ားအတြက္ သင္တန္းကာလကို ညွိႏိႈင္းေပးပါသည္။   **သင္တန္းခ်ိန္** - မနက္ ၈:၀၀ နာရီ မွ ညေန ၅:၀၀ နာရီ (စေန၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ား သင္တန္းပိတ္ပါသည္။)   **သင္တန္းကာလ** - ၁၀ လ မွ ၁ႏွစ္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ကုိက္ညီသူျဖစ္ရပါမည္။ ၁။ သင္တန္းသူ မိန္းကေလးမ်ားသာ ၂။ အသက္ ၁၈ မွ ၂၆ ႏွစ္အတြင္း (ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္း လံုးဝ မလိုအပ္ပါ။) ၃။ ပညာအရည္အခ်င္းမွာ အနည္းဆံုး တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူ ၄။ ဂ်ပန္စာ သင္ၾကားရန္ စိတ္အားထက္သန္၍ သင္တန္းကာလျပီးဆံုးသည္႔တိိုင္ေအာင္ တက္ေရာက္ နုိင္သူျဖစ္ရပါမည္။ ၅။ တက္တူးထုိးထားသူမျဖစ္ရ။   **JLPT N3 (or) NAT-Test N3 ေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ပါကအသက္ ၂၉ ႏွစ္အထိလက္ခံပါသည္။** စိတ္ဝင္စားသူမ်ား နာမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ကို ပို႔ထားႏိုင္ပါသည္။ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။   အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ ဖုန္း ၀၉-၉၅၂၃၉၈၉၄၃၊ ၀၉-၈၉၅၂၀၁၃၉၀ **ဂ်ပန္စာသင္တန္းအတြက္ေက်ာင္းသူေခၚယူျခင္း ျဖစ္ပါတယ

Thursday, 25 April 2019 17:07

“ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ နယ္ေျမေက်ာ္ေက်ာင္းအပ္ လက္မခံရန္ညႊန္ၾကားထား”

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ နယ္ေျမေက်ာ္ ေက်ာင္းအပ္မႈ လက္မခံရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္းက ေျပာၾကားပါသည္။   ေက်ာင္းနယ္ေျမ (School Catchment Area) အား ေက်ာင္းအလိုက္ သတ္မွတ္ထားၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ School Catchment Area ဧရိယာအတြင္း ေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူ/ ေက်ာင္းသားမ်ားသာ ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး နယ္ေျမေက်ာ္၍ လာေရာက္အပ္ႏွံေသာ ေက်ာင္းသူ /ေက်ာင္းသားမ်ားအား လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။   “ရန္ကုန္တိုင္းဆိုလည္း နယ္ေက်ာ္ေက်ာင္းအပ္ခြင့္ လုံးဝခြင့္မျပဳဘူး။ ဘယ္လို အဆက္အသြယ္ ရွိတဲ့သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ေလာက္ ပါ၀ါအာဏာ ရွိတဲ့သူပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္မေပးနဲ႔လို႔ ေျပာထားၿပီးသား” ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္းက ေျပာၾကားပါသည္။   ထိုသို႔ School Catchment Area မ်ား သတ္မွတ္၍နယ္ေျမေက်ာ္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာအခ်ိဳး မညီမွ်မႈမ်ား ရွိေနျခင္း၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ စာသင္ခန္း အခ်ိဳးမွ်တမႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ လာဘ္စားမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ၫႊန္ၾကားထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။   “နယ္ေျမေက်ာ္ ေက်ာင္းအပ္လက္မခံနဲ႔လို႔ ေျပာထားၿပီးသား။ နယ္ေျမေက်ာ္ေတြကို လက္ခံတယ္ဆိုရင္ အဲဒါ အဂတိပဲေလ” ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားပါသည္။   နယ္ေျမေက်ာ္ ေက်ာင္းအပ္လက္မခံေစရန္ ၫႊန္ၾကားထားျခင္းသည္ ယမန္ႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ၫႊန္ၾကားထဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ပိုမိုတင္းၾကပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။   “ပိုၿပီးေတာ့ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ လုပ္တာ ဒီႏွစ္မွစတာ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကလည္း တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းဧရိယာေတြမွာ လုပ္ေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီႏွစ္ကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းအျပင္ တစ္တိုင္းလုံးထဲက School Catchment Area သတ္မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း နယ္ေက်ာ္ ေက်ာင္းအပ္ခြင့္မေပးေတာ့ဘူး။ အပ္ထားတဲ့ သူေတြကေတာ့ ဆက္ေနေပါ့” ဟု ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္းက ေျပာၾကားပါသည္။   ေက်ာင္းသူ /ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔ေနထိုင္ေသာ ရပ္ကြက္သန္းေခါင္းစာရင္းျဖင့္ တိုက္၍ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။   ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားသည္ ၎တို႔ သားသမီးမ်ားအား ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မားေသာ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံ၍ ဝင္ခြင့္ရရွိရန္ ျပဳလုပ္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။   အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္း အစီအစဥ္အား ေမလ ေနာက္ဆုံးအပတ္တြင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ဇြန္လတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။                        Source: Eleven Media Group

Thursday, 25 April 2019 15:11

“ကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္းသစ္ဖြင့္ခြင့္ရသူမ်ားကုိ ေမလတြင္ ေၾကညာမည္”

လာမည္​့ ပညာသင္​ႏွွစ္​(၂၀၁၉-၂၀) တြင္​ပုဂၢလိကကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းသစ္ ဖြင့္ခြင္​့​ေလ်ွာက္​ထားမႈမ်ားအနက္​ ဖြင္​့လွစ္​ခြင့္ရသူမ်ားစာရင္​းကို ​ေမလအတြင္​း ​ေၾကညာ​ေပးရန္​ လ်ာထားသည္​ဟု ရန္​ကုန္​တိုင္​း​ေဒသႀကီးပညာ​ေရးမွဴး႐ံုး တာ၀န္​ရွိသူတစ္​ဦးက ေျပာပါသည္​။   ကိုယ္​ပိုင္​​ေက်ာင္​းသစ္​ ဖြင္​့လွစ္ခြင္​့အျပင္​ သက္တမ္းတိုး ေလွ်ာက္ထားျခင္​းမ်ား၊ အတန္​းအဆင္​့ တိုး​ေလ်ွာက္​ထားျခင္​းမ်ားကိုလည္​း ​ေမလအတြင္​း ​ေၾကညာ​ေပးႏိုင္​ရန္​ ​ေဆာင္​႐ြက္​​ေနသည္​ဟု ၎ကဆိုပါသည္​။ ‘‘​ေက်ာင္​း​ေတြကို လိုက္​စစ္​တာ​ေတြၿပီးၿပီ။ ဒီဘက္​က စစ္​ထားတာ​ေတြကို အ​ေျခခံပညာဦး စီးဌာနဘက္​ကို တင္ျပထားတယ္။ ဦးစီးကစိစစ္​ၿပီး ခြင္​့ျပဳခ်က္​ရရင္ ​ ​​ေၾကညာ​ေပးမွာ’’ဟု ရန္​ကုန္​တိုင္​း​ေဒသႀကီး ပညာ​ေရးမွဴး ႐ံုးတာ၀န္​ရွိသူတစ္​ဦးက ​ေျပာပါသည္​။   ၂၀၁၉ –၂၀ ပညာသင္ႏွစ္   ဇြန္လေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းအသစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ လိုသူမ်ား၊ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရထားၿပီး သက္တမ္းတိုး၊ အတန္းတိုး၊ ေက်ာင္းအဆင့္တိုး ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထားရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၈ ႏုိ၀င္ဘာ၌ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူခဲ့ပါသည္။   ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းသစ္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေက်ာင္းမ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က လုိက္လံစစ္ေဆးၿပီးေထာက္ ခံေၾကာင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္အေျခခံပညာဦးစီးဌာနထံတင္ျပကာ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ခ်ထားမည္​ ျဖစပ္​ပါသည္။   ခြင့္ျပဳခ်က္မက်ေသးမီ ​ေက်ာင္​းသားလက္ခံသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို စိစစ္ၾကပ္မတ္ရန္လည္​း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားသို႔ မတ္လ တတိယပတ္က ၫႊန္ၾကားထားပါသည္။   ပုဂၢလိကကုိယ္ပုိင္ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ရန္ ၂၀၁၁ တြင္ ကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္း မွတ္ပုံတင္ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းၿပီး  ၂၀၁၂ ဧၿပီအတြင္းကုိယ္ပုိင္ ေက်ာင္းမွတ္ပုံတင္နည္း ဥပေဒကုိ ထပ္မံျပ႒ာန္းကာ ယင္းနည္း ဥပေဒအရ စမ္းသပ္တစ္ႏွစ္၊ ယာယီ ၂ ႏွစ္လုိင္စင္မ်ား ခ်ထားေပးေနပါသည္။   ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္မရွိဘဲ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ပါက သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေစရမည့္အျပင္ က်ပ္သံုးသိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္ဟု ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ဥပေဒ၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။   ပုဂၢလိက ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားကို ၂၀၁၂-၁၃ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳၿပီး ၂၀၁၈- ၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ပုဂၢလိကကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ၈၉၆ ​ေက်ာင္း ရွိ​ေနပါသည္။   Ref: 7Day Daily

Wednesday, 24 April 2019 17:43

“UMFCCI Training Institute ပံုမွန္သင္တန္းမ်ားစတင္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္”

UMFCCI Training Institute မွ ေအာက္ေဖၚျပပါ ပံုမွန္သင္တန္းမ်ားကို ၁၆.၆.၂၀၁၉ မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္- 1. Logistic & Supply Chain Management Course (Basic Level) 2. Logistic and Supply Chain Management Course (Advanced Level) 3. Business Management Course 4. Basic Sales & Marketing Course 5. Higher Sales & Marketing Course 6. Business English Course (Beginner) 7. Business English Course (Intermediate) 8. Customer Service Management Course 9. Financial Management Course (Basic Level) 10.Human Resource Management Course (Basic Level) 11.Strategic Management Course (Advanced Level) 12.Business Consulting Service Provider Course 13.International Trade Course (Practical Approach) 14.Leadership and Organizational Management Course (Advanced Level) 15. General Management Course (Basic Level) သင္တန္းအားလုံးအတြက္ သင္တန္းကာလမွာ (၃) လ ျဖစ္ျပီး စေန၊တနဂၤေႏြေန႔ မ်ားတြင္သာ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို (၆.၅.၂၀၁၉) တနလၤာေန႔ မွ စတင္၍ (နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီ မွ ၃း၀၀ နာရီ အတြင္း) ဦးရာလူစနစ္ျဖင့္ လက္ခံေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္ **အေသးစိတ္ စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက** -အသင္းခ်ဳပ္ HRD ဌာန -အမွတ္ ၂၉၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊လမ္းမေတာ္ျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမို့။ -ဖုန္း ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄ မွ ၄၉ (လိုင္းခြဲ - ၁၃၃၊ ၁၃၄)၊ ၀၁-၂၃၁၇၄၇၉၊ ၂၃၀၂၄၈၅ သို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း  ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

Wednesday, 24 April 2019 17:19

“ထိုင္း၊ျမန္မာ ပညာေရးျပပြဲႀကီး ျပဳလုပ္က်င္းပမည္”

**AMAUT (Association of Myanmar Alumni from Universities in Thailand) ထိုင္းတကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအသင္းအဖြဲ႔ မွ ၾကီးမွဴးက်င္းပမည္႔ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္၊ ေက်ာင္းေပါင္း (၂၀)ေက်ာ္ ပါ၀င္ျပသမည္႔ ပညာေရး ျပပဲြၾကီးမ်ား ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕ တြင္က်င္းပပါမည္*** ထိုုင္းသံရံုး (Royal Thai Embassy Myanmar) ႏွင့္ TBAM ( Thai Business Association of Myanmar) တ႔ို မွလည္း ကူညီပံ့ပိုးေပးသည္။ ပညာေရး ျပပဲြၾကီးမ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးျမိဳ႕မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Yangon 27 April, 2019 (Saturday) Exhibition- 9:00 a.m. – 3:00 p.m. Grand Ballroom (Level 2), Sule Shangri-La Hotel Yangon တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုထားသူမ်ား၊ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ေနသူမ်ား၊ မဟာဘြဲ႕တက္ေရာက္လိုသူမ်ား၊ ပါရဂူဘြဲ႕တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး Scholarship ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပညာသင္ယူရန္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအား "အခမဲ့" လာေရာက္ေလ့လာၾကပါရန္ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါအီးေမးလ္၊ ဖုန္းနံပါတ္တို႔သို႔ ဆက္သြယ္စံုုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ထိုင္းတကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအသင္း အီးေမးလ္။ amautsecretariat@gmail.com ဖုန္း။ 09 441320909

Wednesday, 24 April 2019 15:19

“ပညာေရးနွင့္ အလုပ္အကိုင္ ဒြန္တြဲလုပ္ကိုင္နိုင္လွ်င္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္နိုင္”

ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေသာ ေခတ္၊ စနစ္၊ နည္းပညာ၊ လူမႈအဆင့္အတန္း၊ ေနထိုင္မႈပံုစံ စသျဖင့္အားလံုးၿခံဳငံုသံုးသပ္ရမည္ ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ေတြလူငယ္ေတြမွာ တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ပညာအရည္အခ်င္းျပည့္ဝမႈ၊

Tuesday, 23 April 2019 18:07

“မိဘတိုင္းသိသင့္ေသာ ၁၂ တန္းပညာေရးစနစ္သစ္အေၾကာင္း”

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ (Grade 2) သင္ရိုးေျပာင္းပါမည္။ ထိုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုရပါမည္။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ (Grade 3 and 6) သင္ရိုးေျပာင္းပါမည္။ ထိုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေျဖဆိုရပါမည္။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္ (Grade 4,7 and 10) သင္ရိုးေျပာင္းပါမည္။ ထိုႏွစ္မွစ၍ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင္ႏွစ္ Grade 5, 8 and 11 သင္ရိုးေျပာင္းပါမည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင္နွစ္ (Grade 6, 9 and 12) သင္ရိုးေျပာင္းပါမည္။ အေျခခံပညာၿပိးေျမာက္ျခင္းစစ္ေဆးျခင္းၿပီးဆံုးေၾကာင္း Completion Certificate ခ်ီးျမင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ လက္မွတ္ရသူတိုင္းသည္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း၊ ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ မိမိႏွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ လက္မွတ္ရသူတိုင္း မိမိဆက္လက္သင္ၾကားလိုေသာ တကၠသိုလ္ပညာကို ဝင္ခြင့္ေျဖဆိုၿပီး ေအာင္ျမင္ပါက ဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင္ႏွစ္ ၂ ႏွစ္တြင္ သင္ရိုးေဟာင္း က်ရႈံးသူမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲရွိပါသည္။ အေျခခံပညာေရး ၿပီးဆံုးသည္အထိအခမဲ့ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ပါသည္။ **မူလတန္းအဆင့္ၿပီးေျမာက္မႈ ပဥၥမတန္း Grade 5 စာေမးပြဲကို ခရိုင္ (သို႔) ၿမိဳ႔နယ္အဆင့္မွလည္းေကာင္း၊ **အလယ္တန္းအဆင့္ၿပီးေျမာက္မႈ နဝမတန္း Grade 9 စာေမးပြဲကို တိုင္း/ျပည္နယ္အဆင့္ မွလည္းေကာင္း၊ **အထက္တန္းအဆင့္ၿပီးေျမာက္မႈ ဒႆမတန္း Grade 12 စာေမးပြဲကို ဗဟိုအဆင့္ (အစိုးရစစ္)မွ စစ္ေဆးပါမည္။   Source: EGS Education Guide Servic

Tuesday, 23 April 2019 14:31

“လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား တစ္လေလွ်ာ့မည္”

၂၀၁၉ - ၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ကစ၍ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၏ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ကို ယခင္ကဲ့သို႔ သံုးလမပိတ္ေတာ့ဘဲ ႏွစ္လ သာပိတ္မည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလး၀င္းက ေျပာပါသည္။ အေျခခံပညာအတန္းမ်ားသည္ ၂၀၁၈ - ၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အထိ ေဖေဖာ္၀ါရီကုန္အထိသာ ေက်ာင္းတက္ရေသာ္လည္း လာမည့္ဇြန္လ တြင္ဖြင့္မည့္ ၂၀၁၉ - ၂၀ ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္ကာ မတ္လကုန္အထိ ေက်ာင္းတက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ‘‘အရင္က ေဖေဖာ္၀ါရီဆို  စာေမးပြဲစစ္ၿပီးေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ကုန္ဆို ေက်ာင္းေတြပိတ္ၿပီ။ တကယ္ေတာ့ Academic Year ရဲ႕ စာသင္ တဲ့ကာလက အရင္ကတည္းက မတ္လ ၃၁ ရက္အထိ ဆြဲထားတာ။ စာသင္ခ်ိန္ ၁၀ လ ရွိရမွာကို အခုရွစ္လေလာက္ပဲ သင္ေနရသလိုျဖစ္ ေနတာ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ကစၿပီး မတ္လေနာက္ဆံုးပတ္အထိ ေက်ာင္း  တက္ရမွာ’’ဟု ဦးကိုေလး၀င္းက ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ အေျခခံပညာအတန္းမ်ား၏ ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲကို ၂၀၁၉ - ၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ကစကာ မတ္လ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္စစ္ေဆးမည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳး သိမ္းႀကီးကလည္း ဧၿပီ ၂၁ ရက္ ၌ ကမာရြတ္ တီတီစီတြင္ Grade-6 (သင္႐ိုးသစ္)ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားထားသည္။ အေျခခံပညာအတန္းမ်ားကိုတစ္ႏွစ္ေလးႀကိမ္စာေမးပြဲ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ရာ ပထမအႀကိမ္စစ္ေဆးျခင္းကို ဇူလိုင္ (သို႔မဟုတ္) ၾသဂုတ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ကို ေအာက္တိုဘာ၊ တတိယအ ႀကိမ္ကို ဒီဇင္ဘာ၊ စတုတၳအႀကိမ္ကို မတ္လေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟုပညာေရး၀န္ႀကီးကဆိုပါသည္။ အေျခခံပညာအတန္းမ်ား၏ ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲကိုမတ္လ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ရာ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ကာလလည္း အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္ၿပီး အတိအက်ကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထပ္မံေၾကညာမည္ဟုအေျခ ခံပညာဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ကေျပာပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ကုန္တြင္ ပိတ္ေသာ္လည္း ပညာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ပညာေရး ျပကၡဒိန္၌ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ကိုယခင္ကတည္းက ရက္ ၆၀ သာထည့္ဆြဲထားသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ မတ္လတစ္လလံုးအ တြက္လခ်ဳပ္စာရင္းတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ၊ ဆရာမအားလံုးကို ေက်ာင္းအတက္ျပေပးရသည္ဟု ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အလက (ရစ္ကန္ဘူတာ)ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္သူကရွင္းျပပါသည္။ ‘‘အခုကေတာ့ ၀န္ႀကီးေျပာတဲ့ပံုအရ ကေလးေတြကို မတ္လ တစ္လလံုး ေက်ာင္းမွာထားမယ့္ ပံုစံမ်ဳိးေျပာတယ္။ မိဘေတြ ေက်ာင္းပို႔ရတာတစ္လပိုသြား မယ္။ ရာသီဥတုကတအားျပင္း ေတာ့ ကေလးေတြ ေနပူထဲလာရမယ္။ ကေလးေတြေက်ာင္းမွာ ေဆာ့ကစားတာရွိမယ္ဆိုေတာ့သူတို႔ကို ဆရာ၊ ဆရာမေတြကသတိထားထိန္းရမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေရအခက္အခဲ၊ သံုးေရ၊ ေသာက္ေရအခက္အခဲကလည္း  အရင္ မတ္လေက်ာင္းပိတ္ထား ေတာ့အခက္အခဲမရွိေပမယ့္ မတ္လဖြင့္မယ္ဆို ဒီအခက္အခဲ ေတြကိုထည့္တြက္သင့္တယ္။ ေလးတန္း၊ ရွစ္တန္းေတြ၊ ၁၀ တန္းေတြက ပံုမွန္မတ္လထဲ စစ္တတ္ေတာ့ ေက်ာင္းဖြင့္ေနရင္ ဒါက ျပႆနာရွိတယ္’’ဟု ဦး ေအာင္ေက်ာ္သူက ဆိုပါသည္။ ထို႔အျပင္လက္ရွိသင္႐ိုးအရ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္တြင္ ေက်ာင္းပိတ္ပါက သင္ၾကားေရးအခက္ အခဲထူးထူးျခားျခားမရွိ၍ စာသင္ခ်ိန္ထပ္တိုးရန္ မလိုအပ္ဟု ၎ ကဆိုပါသည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အမ်ားစုုကို ေအာက္ေျခ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ေက်ာင္းသားမိဘျပည္သူမ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးမႈအားနည္းၿပီး အထက္က ၫႊန္ၾကားမႈကိုသာ လိုက္နာရသည္ကမ်ားေန ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေျခ ခံပညာက႑ အတြင္းေရးမွဴးဦး ေအာင္ေက်ာ္သူက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ကို တစ္လေလွ်ာ့ခ်မည့္အစီအစဥ္သည္  မိဘ၊ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ အားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေန၍အားလံုးသေဘာထားကို ရယူသင့္ ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း ရာသီဥတုအေပၚ မူတည္ကာ ေက်ာင္းရက္ရွည္ပိတ္ေလ့ရွိ၍ ျမန္မာ့ရာသီဥတုႏွင့္ အဆင္ေျပမည့္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ဳိးကိုသတ္မွတ္သင့္သည္ဟု ၎က အႀကံျပဳပါသည္။ ရာသီဥတုပိုမိုပူျပင္းလာခ်ိန္ တြင္ ေႏြရာဦေက်ာင္းပိတ္ရက္ ကာလေလွ်ာ့ခ်ပါက ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအပူဒဏ္ပိုခံရႏုိင္၍ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ကို  ယ ခင္အတုိင္းသံုးလသာသတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္မွ တတိယတန္းေက်ာင္းသားမိခင္ ေဒၚသိမ့္သိမ့္၀င္းက မွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ေမလ ၂၅ ရက္ကစကာ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံၿပီး ဇြန္လ ၁ ရက္တြင္ေက်ာင္းစဖြင့္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူ ၉ ဒသမ ၁၄ သန္းရွိပါသည္။ Source: 7Day Daily

Monday, 22 April 2019 09:11

“ရန္ကုန္အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ လုပ္အားေပးေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း”

အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္(ရန္ကုန္)လုပ္အားေပးေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း ၂၀၁၉ ေမလ(၂) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ ၾသဂုတ္လ (၃၁) ေန႔အထိ   Source: National Library of Myanmar