News

“နိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားမွ အေျခခံပညာေက်ာင္း ေျပာင္းေရႊ႕လိုသူမ်ား ေမလ(၆) ရက္ေန႔တြင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရမည္”

“နိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားမွ အေျခခံပညာေက်ာင္း ေျပာင္းေရႊ႕လိုသူမ်ား ေမလ(၆) ရက္ေန႔တြင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရမည္” google

နိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားမွ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္လိုေသာ ေက်ာင္းသား/သူေတြအေနျဖင့္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲကို

ေမလ(၆) ရက္ေန႔မွာ ေျဖဆိုရမည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ သိရပါသည္။

 

ထိုစာေမးပြဲကို တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရုံးေတြ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ခရိုင္ရံုးစိုက္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေမ(၆) ရက္ ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ေအာက္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားနွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳထားေသာ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕သင္ၾကားလိုတဲ့နိုင္ငံတကာ

ေက်ာင္းေတြႏွင့္ နိုင္ငံတကာသင္ရိုးနွင့္ သင္ၾကားေနသည့္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားက ေက်ာင္းသား/သူေတြ အေနျဖင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္

ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားလိုပါကေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

 

“ ေျဖဆိုတဲ့ရလဒ္ကို ၾကည့္ၿပီး Level ေတြအရ ဘယ္အတန္းကို တက္လို႔ရမယ္ဆိုတာမ်ိဳးခြဲေပးမွာပါ၊ လာေလွ်ာက္တဲ့ဦးေရ

အတိအက်ေတာ့ မသိရေသးဘူး”လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴးရံုးမွ အဆင္ျမင့္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 

ေလွ်ာက္ထားသူက မိမိေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည့္ Level အရ တက္ေရာက္သင္ၾကားလိုသည့္ အတန္းရဲ႕ တစ္ဆင့္နိမ့္အတန္း Placement Test

ကိုလည္းေကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အတန္းအလိုက္သတ္မွတ္ထားတဲ့ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအတိုင္းဘာသာရပ္ေတြကို ေျဖဆိုရမွာျဖစ္ပါသည္။

 

ေျဖဆိုလိုတဲ့ အတန္းနွင့္ေက်ာင္း၊ ေမြးသကၠရာဇ္အရသက္ကိုက္ညီမႈရွိသူျဖစ္ဖို႔လိုပါသည္။ မိမိတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္းတြင္

ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ၿပီးခဲ့သည့္ Level အတြက္ ေက်ာင္းေထာက္ခံခ်က္မူရင္း၊ ေအာင္လက္မွတ္မူရင္း ပူးတြဲတင္ျပရမည္ဟု သိရွိရပါသည္။

 

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးေတြမွာ ဧၿပီ ၂၂ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

 

Source: ကုမုျဒာသတင္းဂ်ာနယ္

 

Read times
Rate this item
(1 Vote)