လေရာင္ရွင္းသန္႕ထြန္းကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ ဘိုးသိၾကားမင္း အႏုပညာဖန္းတီးမႈလုပ္ငန္းတို႕ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာ့၀ါးလက္မႈပညာရပ္ကို စိတ္၀င္တစားသင္ၾကားလိုသူမ်ားအတြက္ ၀ါးလက္မႈပညာ

Published in News

ႏိုင္ငံျခားမွာ ေက်ာင္းသြားတက္မယ္လုိ႕ေတြးလုိက္တုိင္း အခက္အခဲေတြ မ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႔ရႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေတြႀကဳံေတြ႕ႏုိင္မလဲဆုိတာကေတာ့......

Published in Tips