News

တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္လက္မွတ္ထုတ္ယူၿပီးပါက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မွားယြင္း မႈမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးမည္မဟုတ္ဟုဆို

တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္လက္မွတ္ထုတ္ယူၿပီးပါက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မွားယြင္း မႈမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးမည္မဟုတ္ဟုဆို google.com

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းေနရြယ္ကေလးတုိင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံၿပီဆုိပါက က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ေပးေသာ ေမြးစာရင္း၊ ေမြးစာရင္းမရွိပါက ေက်းရြာရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေထာက္ခံစာတုိ႔ျဖင့္ ပုံစံ ၁၀ ကို ျဖည့္သြင္းၿပီး ေက်ာင္းအပ္ႏွံရေၾကာင္း၊ အေျခခံပညာမူလတန္းမွ ဒသမတန္းအထိ တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအမည္လြဲမွားမႈ၊ အဘအမည္၊ အမိအမည္လြဲမွားမႈ၊ ေမြးသကၠရာဇ္လြဲမွားမႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

READ - ပညာေရးေကာလိပ္၀င္ခြင့္မ်ားကို ၾသဂုတ္လလယ္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတစ္ဆင့္ ေခၚယူမည္ ၀င္ခြင့္အမွတ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိဟုဆို

အခ်က္အလက္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လုိျခင္းမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားထံ တင္ျပေလွ်ာက္ထားၿပီး ေက်ာင္းအုပ္မွတစ္ဆင့္ အဆင့္ဆင့္တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ယူၿပီး ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

တကၠသုိလ္၀င္တန္းေရာက္လုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းခ်ိန္မွာလည္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ၊ မိဘေတြကိုယ္တုိင္ေရးသြင္းထားတာေတြကို အထပ္ထပ္စစ္ေဆးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနကို ေပးပို႔ရပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနကလည္း ကြဲလြဲခ်က္ရွိရင္ ေပးပို႔လို႔ရတယ္ဆုိတာတစ္ပါတည္း ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။

ကြဲလြဲခ်က္ရွိတာေတြကို ေပးပို႔လာရင္လည္း စာရင္းအမွန္ျဖင့္ ထပ္မံျဖည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။

ေအာင္စာရင္းမထြက္ေသးတဲ့အခ်ိန္ထိ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ေအာင္စာရင္းထြက္ၿပီးခ်ိန္မွာ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိပါဘူး။

ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္စာရင္းတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ ေအာင္ျမင္ထားၿပီး ေအာင္လက္မွတ္ထုတ္ယူၿပီး အခ်က္အလက္မွားယြင္းသည့္အတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူေလးငါးဦး ရွိသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Source: democracy today

Read times
Rate this item
(2 votes)