News

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(3)

 

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ

၆၂ (အဧ) ကန္ႀကီးေထာင့္ ၆၃ (အဧက) ကုလားကြင္း(ကန္ႀကီးေထာင့္) ၆၄ (အဧဆ) ဆပ္ကြင္း(ကန္ႀကီးေထာင့္) ၆၅ (အဧတ) တကုန္းႀကီး(ကန္ႀကီးေထာင့္) ၆၆ (အဧဒ) ဒါးက(ကန္ႀကီးေထာင့္) ၆၇ (အဧမ) ျမင္းကဆိပ္(ကန္ႀကီးေထာင့္) ၆၈ (အဧရ) ကံ႐ြာ(ကန္ႀကီးေထာင့္) ၆၉ (အဧလ) က်ိဳက္လတ္(ကန္ႀကီးေထာင့္) ၇၀ (အဧဝ) ဝဲႀကီး(ကန္ႀကီးေထာင့္) ၇၁ (အင) မအူပင္ ၇၂ (အငက) ေက်ာင္း႐ြာ(မအူပင္) ၇၃ (အငခ) ခုနစ္အိမ္တန္း(မအူပင္) ၇၄ (အငစ) ေလးအိမ္စု(မအူပင္) ၇၅ (အငတ) ေ႐ႊေတာင္ေမွာ္(မအူပင္) ၇၆ (အငထ) ထနီး(မအူပင္) ၇၇ (အငဒ) ကြၽဲဒုံး(မအူပင္) ၇၈ (အငန) က်ဳံနေတၱာ္(မအူပင္) ၇၉ (အငပ) လက္ပံကုန္း(မအူပင္) ၈၀ (အငမ) မလက္တို(မအူပင္) ၈၁ (အငရ) ေရလဲကေလး(မအူပင္) ၈၂ (အငလ) လယ္ကိုင္း(မအူပင္) ၈၃ (အည) ​ေညာင္တုန္း ၈၄ (အညက) ငွက္ေပ်ာကြၽန္း(ေညာင္တုန္း) ၈၅ (အညခ) ေခ်ာင္းႀကီး(ေညာင္တုန္း) ၈၆ (အညန) နတ္ေပး(ေညာင္တုန္း) ၈၇ (အညပ) သေျပေခ်ာင္း(ေညာင္တုန္း) ၈၈ (အညမ) မဲဇလီဒလ(ေညာင္တုန္း) ၈၉ (အညလ) ဆားမေလာက္(ေညာင္တုန္း)

စာစစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္   ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

 

၆၂ (အဧ) ကန္ႀကီးေထာင့္

Loading...


၆၃ (အဧက) ကုလားကြင္း(ကန္ႀကီးေထာင့္)

Loading...


၆၄ (အဧဆ) ဆပ္ကြင္း(ကန္ႀကီးေထာင့္)

Loading...


၆၅ (အဧတ) တကုန္းႀကီး(ကန္ႀကီးေထာင့္)

Loading...


၆၆ (အဧဒ) ဒါးက(ကန္ႀကီးေထာင့္)

Loading...


၆၇ (အဧမ) ျမင္းကဆိပ္(ကန္ႀကီးေထာင့္)

Loading...


၆၈ (အဧရ) ကံ႐ြာ(ကန္ႀကီးေထာင့္)

Loading...


၆၉ (အဧလ) က်ိဳက္လတ္(ကန္ႀကီးေထာင့္)

Loading...


၇၀ (အဧဝ) ဝဲႀကီး(ကန္ႀကီးေထာင့္)

Loading...


၇၁ (အင) မအူပင္

Loading...

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(1)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(2) 

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(3)

 (ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(4)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(5)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(6)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(7)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(8)


၇၂ (အငက) ေက်ာင္း႐ြာ(မအူပင္)

Loading...


၇၃ (အငခ) ခုနစ္အိမ္တန္း(မအူပင္)

Loading...


၇၄ (အငစ) ေလးအိမ္စု(မအူပင္)

Loading...


၇၅ (အငတ) ေ႐ႊေတာင္ေမွာ္(မအူပင္)

Loading...


၇၆ (အငထ) ထနီး(မအူပင္)

Loading...


၇၇ (အငဒ) ကြၽဲဒုံး(မအူပင္)

Loading...


၇၈ (အငန) က်ဳံနေတၱာ္(မအူပင္)

Loading...


၇၉ (အငပ) လက္ပံကုန္း(မအူပင္)

Loading...


၈၀ (အငမ) မလက္တို(မအူပင္)

Loading...


၈၁ (အငရ) ေရလဲကေလး(မအူပင္)

Loading...


၈၂ (အငလ) လယ္ကိုင္း(မအူပင္)

Loading...


၈၃ (အည) ​ေညာင္တုန္း

Loading...


၈၄ (အညက) ငွက္ေပ်ာကြၽန္း(ေညာင္တုန္း)

Loading...


၈၅ (အညခ) ေခ်ာင္းႀကီး(ေညာင္တုန္း)

Loading...


၈၆ (အညန) နတ္ေပး(ေညာင္တုန္း)

Loading...


၈၇ (အညပ) သေျပေခ်ာင္း(ေညာင္တုန္း)

Loading...


၈၈ (အညမ) မဲဇလီဒလ(ေညာင္တုန္း)

Loading...


၈၉ (အညလ) ဆားမေလာက္(ေညာင္တုန္း)

Loading...

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(1)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(2) 

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(3)

 (ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(4)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(5)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(6)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(7)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(8)

 

 ၁၀ တန္း ေအာင္စာရင္း သု႔ိ ျပန္သြားရန္ ႏွိပ္ပါ

Read times
Rate this item
(0 votes)