News

တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲႀကီးတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ခုႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ေျဖဆို

ေက်ာင္းသူမ်ား ေျဖဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မတ္လ (၈) ရက္ေန႔မွ စတင္၍ တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ဘာသာႏႈန္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေမးခြန္းတစ္စံု ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုေသာ ေက်ာင္းသား/သူ ခုႏွစ္သိန္းခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို စာစစစ္ဌာန ၁၅၀၀ ေက်ာ္တို႔ျဖင့္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ယခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းကို အက်ဥ္းေထာင္စာစစ္ဌာန၊ ေဆး႐ံုစာစစ္ဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားစာစစ္ဌာနမ်ားကို ယခင္ႏွစ္မ်ားနည္းတူ ဖြင့္လွစ္ေပးထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနမွ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေျဖလႊာမ်ား ယခင္ႏွစ္ကစတင္ၿပီး ဒီဇိုင္းမ်ား ေျပာင္းလဲထားခဲ့ရာ ယခုႏွစ္တြင္လည္း ေျပာင္းလဲထားသည့္အတိုင္း ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား သတိျပဳရမည့္ အခ်က္အေနျဖင့္ စာေျဖလႊာ၏ ပထမဆံုးစာမ်က္ႏွာတြင္ စတင္ေျဖဆိုျခင္းမျပဳလုပ္ရဘဲ ပထမစာမ်က္ႏွာ၏ ေက်ာဘက္ ဒုတိယစာမ်က္ႏွာမွသာ စတင္ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

ယခုႏွစ္မွ စတင္၍ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေျဖလႊာမ်ားကို ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သုိ႔ စာမ်က္ႏွာ ၁၆ မ်က္ႏွာပါ၀င္သည့္ အေျဖလႊာစာအုပ္မ်ားအစား စာမ်က္ႏွာ ၂၄ မ်က္ႏွာပါ၀င္သည့္ စာအုပ္မ်ားအျဖစ္ တိုးျမွင့္ေျပာင္းလဲထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ယခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးအျဖစ္ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအား ေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို သေဘာေပါက္ေစရန္ Sign Language ျဖင့္ လူမႈ၀န္ထမ္းသင္တန္းေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ေျဖဆိုခန္းအတြင္း၌ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ ၀င္ေရာက္ရွင္းျပမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စာေျဖဆိုခ်ိန္ကို ပံုမွန္ေျဖဆိုခ်ိန္ထက္ မိနစ္ ၃၀ အခ်ိန္ပိုေပးၿပီး ေျဖဆိုခြင့္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကို ႏိုင္ငံျခားစာစစ္ဌာန ၁၇ ခု၊ ေဆး႐ံုစာစစ္ဌာန ၉ ခု၊ အက်ဥ္းေထာင္စာစစ္ဌာန ၁ ခုတို႔ကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

၂၀၁၆-၁၇ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္၏ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကို မတ္လ ၈ ရက္မွ စတင္ၿပီး ၁၇ ရက္ေန႔အထိ ေျဖဆိုရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Source: Democracy

Read times
Rate this item
(1 Vote)