News

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ကယားျပည္နယ္)

ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ

၁ (ယလ) လြိဳင္ေကာ္ ၂ (ယလက) ထ(၄)လြိဳင္ေကာ္(လြိဳင္ေကာ္) ၃ (ယလတ) ​ေလာပိတ(လြိဳင္ေကာ္) ၄ (ယလန) ႏြားလဝိုး(လြိဳင္ေကာ္) ၅ (ယလလ) လြိဳင္လင္ေလး(လြိဳင္ေကာ္) ၆ (ယလသ) ကုန္းသာ(လြိဳင္ေကာ္) ၇ (ယရတ) ရွားေတာ ၈ (ယဒ) ဒီးေမာ့ဆို ၉ (ယဒင) ​ေဒါငံခါး(ဒီးေမာ့ဆို) ၁၀ (ယဒန) နန္းမယ္ခုံ(ဒီးေမာ့ဆို) ၁၁ (ယဖ) ဖ႐ူဆို ၁၂ (ယဘ) ​ေဘာလခဲ ၁၃ (ယဆ) ဖားေဆာင္း ၁၄ (ယမ) မယ္စဲ့

စာစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ 

 

 ၁ (ယလ) လြိဳင္ေကာ္ 

Loading...

 

၂ (ယလက) ထ(၄)လြိဳင္ေကာ္(လြိဳင္ေကာ္)

Loading...

 

၃ (ယလတ) ​ေလာပိတ(လြိဳင္ေကာ္) 

Loading...

 

၄ (ယလန) ႏြားလဝိုး(လြိဳင္ေကာ္)

Loading...

 

၅ (ယလလ) လြိဳင္လင္ေလး(လြိဳင္ေကာ္)

Loading...

 

၆ (ယလသ) ကုန္းသာ(လြိဳင္ေကာ္)

Loading...

 

၇ (ယရတ) ရွားေတာ 

Loading...

 

၈ (ယဒ) ဒီးေမာ့ဆို

Loading...

 

၉ (ယဒင) ​ေဒါငံခါး(ဒီးေမာ့ဆို)

Loading...

 

၁၀ (ယဒန) နန္းမယ္ခုံ(ဒီးေမာ့ဆို)

Loading...

 

၁၁ (ယဖ) ဖ႐ူဆို

Loading...

 

၁၂ (ယဘ) ​ေဘာလခဲ

Loading...

 

၁၃ (ယဆ) ဖားေဆာင္း 

Loading...

 

၁၄ (ယမ) မယ္စဲ့

Loading...

 

 ၁၀ တန္း ေအာင္စာရင္း သု႔ိ ျပန္သြားရန္ ႏွိပ္ပါ

 

Read times
Rate this item
(0 votes)