News

အႏုပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ အႏုပညာအထက္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ (ပထမႏွစ္) ပန္တ်ာသင္တန္းနဲ႔ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုသင္တန္းသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူလ်က္ရွိပါတယ္။

အေျခခံပညာအလယ္တန္း(သတၱမတန္း) ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ဂီတ၊ သဘင္၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု ပညာရပ္မ်ားအျပင္ အေျခခံပညာ (အ႒မတန္း၊ န၀မတန္းနဲ႔ တကၠသုိလ္၀င္တန္း) စာေပပညာမ်ားကုိ ပူးတြဲသင္ၾကားခြင့္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားလုိသူေတြ အေနနဲ႔ အႏုပညာဦးစီးဌာနနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕႐ုံးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ားမွာ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားေလွ်ာက္ထားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို အႏုပညာဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခြဲ၊ ႐ုံးအမွတ္(၃၅)၊ ေနျပည္ေတာ္ ဖုန္း-၀၆၇-၃၄၀၈၀၃၇၊ အႏုပညာဦးစီးဌာန၊ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္သုေတသနဌာနခြဲ ၊ ႐ုံးအမွတ္(၃၅)၊ ေနျပည္ေတာ္ ဖုန္း-၀၆၇-၃၄၀၈၄၄၃၊ အႏုပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ရန္ကုန္)၊ အမွတ္(၁၃၁)၊ ကေမၻာဇရိပ္သာ(ခ်င္းေခ်ာင္းနန္းေတာ္) ကမၻာေအးေစတီလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း-၀၁-၅၅၅၆၄၂၊  အႏုပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(မႏၲေလး)၊ ၂၀-၂၂လမ္းၾကား၊ ၆၆လမ္း၊ နန္းေရွ႕၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဖုန္း-၀၂-၄၀၆၁၁၆၉၊ ၀၂-၄၀၆၁၁၇၀ တို႔ကို ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ပါတယ္။

source: internet

Read times
Rate this item
(1 Vote)