News

Monday, 15 July 2019 18:21

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရန္ကုန္တကၠသုိလ္ႏွင့္ KMD တို႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္မည့္သင္တန္းမ်ား

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသုိလ္ႏွင့္ KMD Computer Group တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။   ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသုိလ္ႏွင့္ KMD Computer Group တို႔ ပူးေပါင္း ၍ ေအာက္ပါသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။   ** Diploma in Business Information System ** Diploma in Network Communication ** Diploma in Web Development   ၁။ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။   ၂။ သင္တန္းကာလ (၉) လ ျဖစ္ၿပီးပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ေသာ ဒီပလိုမာေအာင္လက္မွတ္ ရရွိပါမည္။   ၃။ Diploma in Network Communication သင္တန္းအတြက္ Microsoft မွစစ္ေဆးေသာ 70-410 စာေမးပြဲကုိ ေျဖဆိုႏိုင္သည္အထိ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။   ၄။ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား စီစဥ္ထားပါသည္။   ၅။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဝန္ထမ္းသား/သမီးမ်ားအတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမာ်း ရရွိႏိုင္ပါသည္။   Read More: ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္သို႔ ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားလိုလ်ွင္   **သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည့္ေနရာ** အေဆာင္ (၈) ၊ သထံုလမ္း၊ ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသုိလ္။   **သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည့္ေန႔ရက္** (၂၃-၈-၂၀၁၉) ရက္   **အေသးစိတ္စံုစမ္းေမးျမန္းရန္ဖုန္းနံပါတ္** ၀၉-၂၆၂၆၀၀၃၀၁၊ ၀၉-၉၆၆၁၄၈၂၅၂၊ ၀၁-၃၉၁၂၈၆၊ ၀၁-၅၀၂၂၃၃၊ ၀၁-၂၂၀၅၅၅   Source: ေၾကးမံု  

Monday, 15 July 2019 18:00

SIM Global Education ၏ ပညာသင္ဆုအခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္

SIM Global Education ၏ ေအာက္တိုဘာလေက်ာင္းဖြင့္ခိ်န္အတြက္ (၁၀၀ %) ပညာသင္ဆုေလ်ွာက္ထားမႈႏွင့္ US,UK, Australia ႏိုင္ငံေတြမွာ ပညာဆက္လက္သင္ယူႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရပါသည္။   ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇူလႈိင္ (၁၇) ရက္၊ ေန႔လည္ (၂) နာရီမွ (၃) နာရီအထိ၊ MSI နိုင္ငံျခားပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈရံုးခန္းမွာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါေန႔တြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ ဘြဲ႔ႀကိဳသင္တန္းႏွင့္ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္း၊ မာစတာတန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားအေၾကာင္း၊ SIM Global Education ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သိလုိေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို SIM မွ တာဝန္ရွိသူ Mr.Edgar Tai မွ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။   Read More: အေျခခံက်န္းမာေရးတကၠသိုလ္ မဟာဘြဲ႔သင္တန္း ေခၚယူျခင္း(မေကြး)   ပြဲတက္ေရာက္လိုသူေတြအေနႏွင့္ ဖုန္း ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅၊ ၀၁-၃၈၁၄၀၈ ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။   Source: INTERNET Journal  

Friday, 12 July 2019 10:42

ျမန္မာႏိုင္ငံသားဆရာဝန္မ်ားအတြက္ အေထြေထြ ေဆးကုသခြင့္လိုင္စင္ထုတ္ေပးေရး အရည္အခ်စ္စစ္စာေမးပြဲေၾကညာခ်က္

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေဆးတကၠသုိလ္မ်ားမွ အေျခခံေဆးပညာဘြဲ႔ MBBS ႏွင့္အလားတူဘြဲ႔ရရွိထားသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဆရာဝန္မ်ားအတြက္ အေထြေထြေဆးကုခြင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးေရး အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ (Myanmar Medical Licencing Examination MMLE) (၂/၂၀၁၉) က်င္းပရန္ ရွိပါသျဖင့္ စာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူမ်ားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီရံုး အမွတ္ (၁၂၃)၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ (၃၀-၈-၂၀၁၉) ေသာၾကာေန႔ ညေန (၄) နာရီေနာက္ဆံုးထာ၍ ေလ်ွာက္ထားႏုိင္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။ ၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီထံ တင္ျပရမည့္အခ်က္မ်ား- စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ေလ်ွာက္လႊာ (ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီရံုးတြင္ အခမဲ့ရယူႏုိင္ပါသည္။)- ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမူရင္းႏွင့္မိတၱဴ (၁) စံု- ဘြဲ႔လက္မွတ္မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ (၁) စံု- အလုပ္သင္ဆရာဝန္ၿပီးဆံုးေၾကာင္းေထာက္ခံစာမူရင္းႏွင့္မိတၱဴ (၁) စံု- အမွတ္စာရင္းမူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ (၁) စံု- ျပည္ပႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ပါက သက္တမ္းရွိ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မူရင္းႏွင့္မိတၱဴ (၁) စံု **မွတ္ခ်က္** အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေလ်ွာက္လႊာတင္စဥ္ မူရင္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီမွ စိစစ္ၿပီးေနာက္ မွန္ကန္ပါက ကာယကံရွင္ထံ ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး မိတၱဴမ်ားကိုသာ ေလ်ွာက္လႊာႏွင့္ ပူးတြဲတင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ - စာေမးပြဲေၾကးကို(သံုးသိန္းငါးေသာင္းတိတိ) ေပးသြင္းၿပီးေၾကာင္းေျပစာ- (၁) လက္မခြဲပတ္လည္ ေရာင္စံုဓာတ္ပံု (၃) ပံု၊ ေနာက္ခံအျပာေရာင္ ၂။ စာေမးပြဲေျဖဆိုရမည့္ေမးခြန္းလႊာမ်ား- ေရးေျဖေမးခြန္းလႊာ (၁)ခြဲစိတ္ပညာဘာသာရပ္၊ ကေလးက်န္းမာေရး၊ ၄င္းဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ေသာ အေျခခံေဆးပညာဘာသာရပ္ (Applied Basic Science) ၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္လူမႈေရးေဆးပညာ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းလႊာ။ - ေရးေျဖေမးခြန္းလႊာ (၂)- ခြဲစိတ္ပညာဘာသာရပ္၊သားဖြားမီးယပ္ပညာဘာသာရပ္၊ ၄င္းဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ေသာအေျခခံေဆးပညာဘာသာရပ္ (Applied Basic Science)၊ ဥပေဒေရးရာ ေဆးပညာဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းလႊာ။ **မွတ္ခ်က္** ေရးေျဖေမးခြန္းလႊာမ်ားကို ေျဖဆိုခ်ိန္ (၃) နာရီသတ္မွတ္၍ Multiple Choice Questions (M.C.Q)Minus System Not Carried Over ပံုစံျဖင့္ စစ္ေဆးပါမည္။ - ေဆးလက္ေတြ႔ဘာသာရပ္ (OSCE-Objective Structured Clinical Examination) ေဆးပညာ၊ ခြဲစိတ္ပညာ၊ သားဖြားမီးယပ္ပညာႏွင့္ ကေလးက်န္းမာပညာဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ Station စုစုေပါင္း (၁၅) ခု ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ **မွတ္ခ်က္** စာေမးပြဲဝင္ေရာက္ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားေလ့လာရန္ Reference စာအုပ္အမည္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံေဆးေကာင္စီတြင္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ၃။ စာေမးပြဲအစီအစဥ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။- ေရးေျဖေမးခြန္းလႊာ(၁) ကို (၂၃-၁၀-၂၀၁၉) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ နံနက္ (၉) နာရီမွ (၁၂) နာရီအထိ။ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီ- ေရးေျဖေမးခြန္းလႊာ (၂) ကို (၂၄-၁၀-၂၀၁၉) ရက္ ၾကာသမေတးေန႔တြင္ နံနက္ (၉) နာရီမွ (၁၂) နာရီအထိ။ ျမန္မာႏုိင္ငံေဆးေကာင္စီ- ေဆးလက္ေတြ႔ဘာသာရပ္ (OSCE) ကို (၂၆-၁၀-၂၀၁၉) ရက္ စေနေန႔တြင္ နံနက္ (၉) နာရီတြင္ စတင္စစ္ဆးပါမည္။ ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) ရန္ကုန္ ၄။ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ရရွိသူမ်ားစာရင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီရံုးတြင္ (၁-၁၀-၂၀၁၉) ရက္အဂၤါေန႔တြင္ ထုတျ္ပန္ေၾကညာမည္ျဖစ္ပါသည္။   Read More: ပညာေရးႏွင့္ ဝါသနာ သင္ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ေလ်ွာက္လွမ္းမလဲ ၅။ ေျဖဆိုခြင့္ကတ္ျပားမ်ားကို (၁၆-၁၀-၂၀၁၉)ရက္မွ (၂၁-၁၀-၂၀၁၉) ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီရံုးတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္ကိုယ္တိုင္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမူရင္းကိုတင္ျပ၍ စေန၊တနဂၤေႏြမ်ားမွအပ ရံုးခ်ိ်န္အတြင္း လာေရာက္ထုတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ ၆။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက အမွတ္ (၁၂၃)၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီရံုးတြင္ လူကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၅၆၈၄၄၄၄၅ သို႔ျဖစ္ေစ၊ E-mail လိပ္စာ myanmarmedical council@gmail.com သို႔ျဖစ္ေစ ရံုးခ်ိန္အတြင္းစံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီ) Source: ေၾကးမံု  

Thursday, 11 July 2019 18:59

ၿဗိတိန္ပညာသင္သြားလိုသူမ်ားအတြက္ အခမဲ့အြန္လိုင္းသင္တန္းစတင္

ၿဗိတိန္သ်ွေကာင္စီမွ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ပညာသင္မည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ပိုေကာင္းမြန္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ႏုိင္ရန္ အခမဲ့အြန္လိုင္းသင္တန္းစတင္ေနေၾကာင္း ယင္းေကာင္စီထံမွ သိရွိရပါသည္။   ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ သင္ၾကားနည္းမ်ား၊ သင္တန္းပံုစံမ်ား၊ အကဲျဖတ္စာေမးပြဲမ်ားပါဝင္သည့္ ၿဗိတိန္၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း အေၾကာင္းသင္ၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။   ထို႔ျပင္အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေလ့လာျခင္းအတြက္ အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ ၿဗိတိန္တြင္ ေနထိုင္မႈအတြက္ သိထားသင့္သည့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဝမ်ွေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေကာင္စီထံမွ သိရွိရပါသည္။   Read More: ပညာေရးႏွင့္ ဝါသနာ သင္ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ေလ်ွာက္လွမ္းမလဲ   ယင္းသင္တန္းကို ဇူလႈိင္ (၁) ရက္မွ စတင္ေနၿပီး ဇူလႈိင္ (၂၈) ရက္အထိ အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိအားလပ္ခ်ိန္တြင္ အခမဲ့ေလ့လာႏုိင္သျဖင့္ ယခုမွစတက္မည္ဆိုလ်ွင္လည္း ေနာက္မက်ေသးေၾကာင္း ၿဗိတိန္သ်ွေကာင္စီက ဆိုပါသည္။   သင္တန္းတက္လိုသူမ်ားအေနႏွင့္ www.futurelearn.com/courses/prepare-to-study-uk သို႔ဝင္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား ထပ္မံသိလိုလ်ွင္ဖုန္း ၀၁-၂၅၀၀၉၉၊ ၀၁-၂၅၆၂၉၁၊၀၁-၃၇၀၉၃၃ ႏွင့္ enquiries@mm.britishcouncil.org သို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။   Source: The Voice  

Wednesday, 10 July 2019 17:41

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာမွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာသင္မည့္ဆရာမ်ားအတြက္ ဇူလႈိင္ဒုတိယပတ္မွစ၍ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာမွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးမည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ေၾကညာထားပါသည္။   ယခုပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ေလ်ွာက္ထားၿပီး လူေတြ႔စစ္ေဆးမႈေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး၊ ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ားေပးသြင္းကာ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာမွတ္ပံုတတင္လက္မွတ္ကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးမ်ားတြင္ ထုတ္ယူရမည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ေၾကညာထားပါသည္။   ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာမွတ္ပံုတင္ေလ်ွာက္ထားသူမ်ားကို ဇူလႈိင္ (၈) ရက္မွ (၂၅) ရက္အတြင္းတစ္ႀကိမ္၊ ၾသဂုတ္ (၁) ရက္မွ (၂၅) ရက္အတြင္းတစ္ႀကိမ္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ထုတ္ေပးမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴးရံုးကေၾကညာထားပါသည္။   ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းကို တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးမ်ားက တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္စထုတ္ေပးစဥ္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး က်ပ္(၅ ေသာင္း)ေပးသြင္းရသည္။   မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရထားၿပီးပါက ႏွစ္စဥ္ေၾကး က်ပ္ (၃ ေသာင္း) ကို တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ေပးသြင္းရသည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴးရံုးလက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ဆိုပါသည္။   ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ဥပေဒတြင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေသာဆရာသည္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာမွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ရရွိထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာရပ္အလိုက္သင္ၾကားမည့္ ေက်ာင္းဆရာဦးေရ လံုေလာက္မွသာ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းတည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ သက္တမ္းတိုးျခင္း၊ ေက်ာင္းအဆင့္တိုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။   အထက္တန္းအဆင့္သင္ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာ မွတ္ပံုတင္အတြက္ ပညာေရးဘြဲ႔၊ သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဘြဲ႔ရရွိထားသူမ်ားကို ေလ်ွာက္ထားခြင့္ျပဳထားၿပီး အလယ္တန္းႏွင့္မူလတန္းအဆင့္သင္ ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာလက္မွတ္အတြက္ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္အျပင္ ဆရာအတတ္ပညာဒီပလိုမာ(သို႔) လက္မွတ္ရရွိထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။   ထုိ႔အျပင္ဘြဲ႔ရရွိထားၿပီး တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာအျဖစ္အနည္းဆံုးလုပ္သက္ (၅)ႏွစ္ရွိသူမ်ားသည္ ေလ်ွာက္ႏုိင္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။   Read More: ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို သတ္မွတ္ရက္မတိုင္ခင္ ေလ်ွာက္ထားေပးရန္   ပုဂၢလိက ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားကို ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္တြက္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပုဂၢလိကဆရာအစုအဖြဲ႔၏ မွတ္တမ္းအရတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ေလ်ွာက္ထားသူ (၇၀,၀၀၀) ေက်ာ္ရွိသည္။   ၂၀၁၇ အထိပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက လက္မွတ္ခ်ထားေပးသည့္ အေရအတြက္ (၅,၀၀၀) ေက်ာ္ရွိပါသည္။   Source: 7Day News  

Tuesday, 09 July 2019 18:40

အေမရိကန္ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ေတြမွာ ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာနဲ႕တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ

ဆယ္တန္း (သို႔) IGCSE  ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ အေမရိကန္ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားမွာ မိမိဝါသနာပါရာပညာရပ္ကို သြားေရာက္သင္ၾကေားႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။   ** လာမည့္ေသာၾကာေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ UK, USA ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။** Concordia College မွတစ္ဆင့္ ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အေမရိကန္ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို ေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ **ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား** ** USA, UK ပညာေရးႏွစ္ခုရဲ႕ ကြာျခားခ်က္မ်ား** ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကိုပါအေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။** အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးေ့ျပာၾကားေပးသြားမွာျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားကို ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။    ျမန္မာနိုင္ငံမွာ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆိုေအာင္ျမင္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ၊ IGCSE ၿပီးထားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႕ အေမရိကန္ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ေတြမွာ ကုိယ္စိတ္၀င္စားတဲ႔ပညာရပ္ကို အခက္အခဲမရွိဘဲ သြားေရာက္သင္ယူနိုင္ဖို႔အတြက္ Concordia College Program အေၾကာင္းမွ်ေ၀ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။   University ကို တန္းမတက္ဘဲ College Program မွ တစ္ဆင့္ ဘာေၾကာင့္ သြားေရာက္ေက်ာင္းတက္သင့္လဲဆိုတာကိုပါ ရွင္းျပေပးမည္ျဖစ္ပါတယ္။   Read More; ဒီဇင္ဘာလမွသာ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေျပာင္းေလ်ွာက္ထားျခင္း   ** ေန႔ရက္ (၁၂-၇-၂၀၁၉) ေသာၾကာေန႔** အခ်ိန္ (၂ နာရီ မွ ၄ နာရီ)အထိ** ေနရာ (SR Worldwide Education Office) Room No. 1102, Office Tower 3, Times City Complex, between HanTharWaddy and KyunTaw Road (Opposite Side of Junction Square), Kamayut Township, Yangon. **ႀကိဳတင္စာရင္းေပးရန္ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၁၄၈၈၄၈၊ ၀၉-၅၄၂၈၈၄၈ ** Online ျဖင့္စာရင္းေပးသြင္းရန္ https://forms.gle/bX5hsgmWYE7qvgau6   Source: SR Worldwide Education Myanmar  

Tuesday, 09 July 2019 09:52

ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ KIC Intership Program အတြက္ ေခၚယူျခင္း

KMEPA (Korea Mobile Enterprise Promotion Association) ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕၊ KIC Internship Program တြင္ Internship သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ UCSY ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားကို ေခၚယူမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ C/C++ ႏွင့္ Java Programming က်ြမ္းက်င္သူမ်ား (၁၀-၇-၂၀၁၉) ဗုဒၶဟူးေန႔မွ စတင္၍ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနတြင္ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။   **ေလ်ွာက္လႊာတင္ရမည့္ေနာက္ဆံုးရက္**(၁၂-၇-၂၀၁၉) **Personal Skills Test**(၁၆-၈-၂၀၁၉) **Internship စတင္မည့္ရက္**(၁-၉-၂၀၁၉) **Internship ကလ**(၆) လ   Read More: ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ အာဇာနည္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲက်င္းပမည္ (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနတြင္ စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။)   Source: University of Computer Studies, Yangon  

Monday, 08 July 2019 13:47

အေမရိကန္ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားအေၾကာင္း တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္

IGCSE နဲ႔ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး သူေတြအတြက္ အေမရိကန္ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ (၁၀၀) သို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ Kings Education USA မွ တစ္ဦးခ်င္း ေဆြးေႏြးေပးမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။   ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီ မွ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီ အထိ AT&S ( Overseas Education Services) ႐ံုးခန္းမွာ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။   Kings Education ရဲ႕ Liberal Arts ေကာလိပ္မ်ားမွ အေမရိကန္ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အေမရိကန္ပညာေရး စနစ္(Credit Transfer) အေၾကာင္းနဲ႔ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ဆိုင္ရာ တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးပြဲကို Kings Education ရဲ႕ Regional Manager ျဖစ္သူ Mr.Phuong Tran က ေဆြးေႏြးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။   ဒါ့အျပင္ International School ေတြမွာ တက္ေရာက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းနဲ႔ IGCSE ေအာင္ျမင္ၿပီးတဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ အေမရိကန္ထိပ္တန္း (၁၀၀) စာရင္း၀င္ တကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ IVY League တကၠသိုလ္ေတြကို ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ရရွိႏိုင္ဖုိ႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြး ရွင္းျပေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။   Read More: TTI ၏ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား   ပြဲတက္ေရာက္လုိသူေတြ အေနနဲ႔ AT&S (ႏုိင္ငံတကာပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈကုမၼဏီ)၊ အေဆာင္(၅)၊ အခန္း(၄)၊ ျမန္မာ အင္ဖိုတက္(ခ္)၊ လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ ဖုန္း – ၀၁-၆၅၂၃၂၀ ၊ ၀၉-၇၉၉ ၅၉ ၅၉ ၄၉ ၊သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္။   Source: Internet Journal

Friday, 05 July 2019 17:34

ၾသစေၾတးလ်တြင္ ေက်ာင္းတက္ရင္းအလုပ္လုပ္ႏုိင္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္

Fortrust Education (Yangon) မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပမည့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာငး္တက္ရင္းအလုပ္လုပ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇူလႈိင္လ (၁၅) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀ နာရီမွ ၁၂ နာရီ)အထိ အမွတ္-၅၂(G)၊ ပထမထပ္၊ ဗိုလ္ရာညႊန္႔လမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ Royal Yaw Min Gyi Condo ရွိ Fortrust Education(Yangon) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔ထံမွ သိရပါသည္။   အဆိုပါပြဲတြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ IGCSE ၿပီးထားသူမ်ား၊ HND ဒီပလိုမာႏွင့္ ABE ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားအျပင္ဘြဲ႔ရ ေက်ာင္းၿပီးထားသူမ်ားပါ တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားႏွင့္  https://docs.google.com/forms/d/1UvGrfL8PBQozd0sdeM50gCZN3OqQDz_3PnPaw1hciEU/edit သို႔ႀကိဳတင္စာရင္းေပး တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။   -Austrlia နိုင္ငံတြင္ေစ်းသက္သာစြာနဲ႔ ေက်ာင္းတက္ရင္း အလုပ္လုပ္နိုင္မယ္႔ အခြင္႔အေရး တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ -တစ္ႏွစ္လ်ွင္ ေက်ာင္းလခ ေဒၚလာ ခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္မွ်သာေပးရၿပီး အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္နိုင္ပါတယ္။ -အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားနွင္႔ IGCSE ၿပီးထားသူမ်ား -HND Diploma နွင္႔ ABE ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား *ဘြဲ႔ရေက်ာင္း ၿပီးထားသူမ်ားလည္း တက္ေရာက္နိုင္ပါတယ္။   Read More: ဆယ္တန္းအမွတ္စာရင္း ျပန္စစ္လိုသူမ်ား၏ ေလ်ွာက္လႊာ (၅၀၀) ေက်ာ္ရွိလာျခင္း   **တက္ေရာက္နိုင္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ** * English & Study Preperation * Art , Design & Multimedia *Business , Accounting & IT *Community Services & Medical care *Fitness, Hair & Beauty *Hospitality, Tourism & Events *Science, Construction & Enviroment စတဲ႔ ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းၿပီးသြားရင္လည္း အလုပ္ကိုင္အခြင္အလမ္းမ်ားစြာရိွပါတယ္။   * Study + Work + Live in Australia Education seminar ကို စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား မည္သူမဆို အခမဲ႔ လာေရာက္ေဆြးေႏြးနိုင္ပါတယ္။ **အေသးစိတ္အခ်က္လက္မ်ားကို Fortrust Education Service ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။**   Source: The Voice  

Friday, 05 July 2019 14:34

ဆယ္တန္းအမွတ္စာရင္း ျပန္စစ္လိုသူမ်ား၏ ေလ်ွာက္လႊာ (၅၀၀) ေက်ာ္ရွိလာျခင္း

တကၠသုိလ္ဝင္စားေမးပြဲ ဘာသာရပ္အလိုက္ ရမွတ္စာရင္းမာ်း ျပန္စစ္ေပးရန္ အတြက္ ေက်ာင္းသား (၅၀၀) ေက်ာ္ ေလ်ွာက္ထားေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားပါသည္။   ေက်ာင္းသား/သူ အမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ရမွတ္မ်ားအေပၚတြင္ ခန္႔မွန္းထားသည့္ အမွတ္ႏွင့္ ကြာဟမႈရွိေန၍ ျပန္လည္စစ္ေဆးလိုလ်ွင္ တစ္ဘာသာလ်ွင္ (၂၅၀၀၀) က်ပ္ျဖင့္ ျပန္လည္စစ္ေပးရန္ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းဌာနက ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။   ေလ်ွာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားအမည္၊ ခံုနံပါတ္၊ မိဘအမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ ေျဖဆိုခဲ့သည့္ စာစစ္ဌာန၊ ျပန္စစ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ ဘာသာရပ္၊ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာတို႔ကို စာစစ္ဌာနသို႔ ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။   အခ်ိန္အတိုင္းအတာအေနႏွင့္ ေလ်ွာက္လႊာတင္သည့္ေန႔မွ တစ္လအတြင္း ျပန္သိရမည္ျဖစ္ၿပီး ေလ်ွာက္ထားမႈကို ရက္သတ္မွတ္ မထားေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေနာက္ဆံုးတင္ရမည့္ အခ်ိန္အထိသာျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါတာဝန္ရွိသူက ေျပာဆိုပါသည္။   Read More: အေျဖလႊာျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း ေလ်ွာက္လႊာမာ်းကို စတင္ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ေတာ့မည္   ယခုႏွစ္တြင္ အမွတ္စာရင္းျပန္စစ္ရန္ေငြေၾကးမွာ တစ္ဘာသာလ်ွင္ (၂၅၀၀၀) ေတာင္းၿပီး ယခင္ႏွစ္က တစ္ဘာသာလ်ွင္ က်ပ္ (၅၀၀၀) သာ ေပးရပါသည္။ ယခင္ႏွစ္က အမွတ္စာရင္းျပန္စစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆိုသူ ေက်ာင္းသား (၁၀၀၀) ခန္႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းဌာနမွ သိရပါသည္။   Source: The Voice