Government School

Tuesday, 30 October 2018 16:41

ေဆးတကၠသုိလ္ ၂ ရန္ကုန္ ဝင္ခြင့္ (၂၉၉) ဦးရရွိ

ေဆးတကၠသုိလ္ ၂ ရန္ကုန္ ဝင္ခြင့္ (299) ဦးရရွိပါသည္။ မွတ္ခ်က္ - (၁) ပထႏွစ္သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔ (တနလၤာေန႔) တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္။ (၂) ၀င္ခြင့္ရေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ ၀င္ခြင့္ရသည့္ တကၠသုိလ္၏ ေမာ္ကြန္းထိန္းထံသို႔ (၁၉-၁၁-၂၀၁၈) ရက္ ေန႔စ၍ သတင္းပို႔ရမည္။ (၃) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ထားသည့္ အမွတ္စာရင္း မူရင္း၊ ေက်ာင္းသား/သူ၏ မွတ္ပုံတင္ (မူရင္း) ကို သက္ဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္သို႔ တင္ျပရမည္။ (၄) (၁၄-၂-၂၀၁၈) ရက္ (ေသာၾကာေန႔) အထိ သတင္းေပးပို႔ျခင္းမရွိသူမ်ားအား ၀င္ခြင့္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရမည္။ ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးသတင္းမ်ား၊ အခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။ source: Department of Human Resources for Health

Tuesday, 30 October 2018 14:51

သြားဘက္ဆိုင္ရာေဆးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ ပထမႏွစ္ တက္ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ားစာရင္း

သြားဘက္ဆိုင္ရာေဆးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ ပထမႏွစ္ တက္ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ားစာရင္းကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္...။မွတ္ခ်က္ - (၁) ပထႏွစ္သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔ (တနလၤာေန႔) တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္။ (၂) ၀င္ခြင့္ရေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ ၀င္ခြင့္ရသည့္ တကၠသုိလ္၏ ေမာ္ကြန္းထိန္းထံသို႔ (၁၉-၁၁-၂၀၁၈) ရက္ ေန႔စ၍ သတင္းပို႔ရမည္။ (၃) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ထားသည့္ အမွတ္စာရင္း မူရင္း၊ ေက်ာင္းသား/သူ၏ မွတ္ပုံတင္ (မူရင္း) ကို သက္ဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္သို႔ တင္ျပရမည္။ (၄) (၁၄-၂-၂၀၁၈) ရက္ (ေသာၾကာေန႔) အထိ သတင္းေပးပို႔ျခင္းမရွိသူမ်ားအား ၀င္ခြင့္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရမည္။ ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးသတင္းမ်ား၊ အခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။

Tuesday, 30 October 2018 09:52

ေဆးတကၠသိုလ္(၁)၊ ရန္ကုန္ ပထမႏွစ္တက္ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ားစာရင္း

ေဆးတကၠသိုလ္(၁)၊ရန္ကုန္ ပထမႏွစ္တက္ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ားစာရင္း မွတ္ခ်က္ - (၁) ပထႏွစ္သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔ (တနလၤာေန႔) တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္။ (၂) ၀င္ခြင့္ရေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ ၀င္ခြင့္ရသည့္ တကၠသုိလ္၏ ေမာ္ကြန္းထိန္းထံသို႔ (၁၉-၁၁-၂၀၁၈) ရက္ ေန႔စ၍ သတင္းပို႔ရမည္။ (၃) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ထားသည့္ အမွတ္စာရင္း မူရင္း၊ ေက်ာင္းသား/သူ၏ မွတ္ပုံတင္ (မူရင္း) ကို သက္ဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္သို႔ တင္ျပရမည္။ (၄) (၁၄-၂-၂၀၁၈) ရက္ (ေသာၾကာေန႔) အထိ သတင္းေပးပို႔ျခင္းမရွိသူမ်ားအား ၀င္ခြင့္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရမည္။     ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးသတင္းမ်ား၊ အခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။

Friday, 12 October 2018 16:22

2018-19 ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္မ်ား၏ ၀င္ခြင့္ရ အျမင့္ဆုံး + အနိမ့္ဆုံး အမွတ္မ်ား

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၏ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္မ်ား၏ ၀င္ခြင့္ရ အျမင့္ဆုံး + အနိမ့္ဆုံး အမွတ္ ႏွင့္ ၀င္ခြင့္လက္ခံဦးေရ စာရင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္...။ စဥ္ တကၠသုိလ္အမည္ အျမင့္ဆုံးအမွတ္ အနိမ့္ဆုံးအမွတ္ ၀င္ခြင့္လက္ခံဦးေရ 1. ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ 550 467 409 ဦး 2. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (ေတာင္ငူ) 465 411 158 ဦး 3. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (စစ္ေတြ) 453 375 157 ဦး 4. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္(ျပည္) 460 407 154 ဦး 5. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (ဟသၤာတ) 452 397 125 ဦး 6. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (သထုံ) 501 404 162 ဦး 7. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (ထား၀ယ္) 465 385 83 ဦး 8. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (ဘားအံ) 444 395 121 ဦး 9. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (ပုသိမ္) 479 405 122 ဦး 10. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (ၿမိတ္) 457 380 84 ဦး 11. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (လိြဳင္ေကာ္) 428 386 150 ဦး 12. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (မအူပင္) 453 402 129 ဦး 13. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (က်ိဳင္းတုံ) 403 371 81 ဦး 14. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (မိတၳီလာ) 474 417 163 ဦး 15. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (လားရိႈး) 484 386 159 ဦး 16. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (ျမစ္ႀကီးနား) - - - 17. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (ကေလး) 425 390 82 ဦး 18. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (မုံရြာ) 486 411 300 ဦး 19. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (ပခုကၠဴ) 443 398 208 ဦး 20. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (ဗန္းေမာ္) 437 371 211 ဦး 21. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (ပင္လုံ) 411 384 83 ဦး 22. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (မေကြး) 452 408 200 ဦး 23. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (ေတာင္ႀကီး) 456 408 155 ဦး 24. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (မႏၱေလး) 517 439 306 ဦး Source: ministry of Education

Friday, 12 October 2018 16:08

2018-19 နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား၏ ၀င္ခြင့္ရ အျမင့္ဆုံး + အနိမ့္ဆုံး အမွတ္မ်ား

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၏ နည္းပညာတကၠသုိလ္မ်ား၏ ၀င္ခြင့္ရ အျမင့္ဆုံး + အနိမ့္ဆုံး အမွတ္ ႏွင့္ ၀င္ခြင့္လက္ခံဦးေရ စာရင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္...။   စဥ္ တကၠသုိလ္အမည္ အျမင့္ဆုံးအမွတ္ အနိမ့္ဆုံးအမွတ္ ၀င္ခြင့္လက္ခံဦးေရ 1. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ဗန္းေမာ္) 481 416 164 ဦး 2. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ျမစ္ႀကီးနား) 499 419 163 ဦး 3. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ေက်ာက္ဆည္) 510 449 331 ဦး 4. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (မိတၳီလာ) 504 438 212 ဦး 5. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ရမည္းသင္း) 500 429 167 ဦး 6. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (လားရိႈး) 500 418 164 ဦး 7. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ေတာင္ႀကီး) 511 431 245 ဦး 8. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (က်ိဳင္းတုံ) 462 402 174 ဦး 9. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ပင္လုံ) 480 416 164 ဦး 10. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (လိြဳင္ေကာ္) 522 421 163 ဦး 11. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (မုံရြာ) 502 439 288 ဦး 12. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ကေလး) 486 418 163 ဦး 13. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ပခုကၠဴ) 489 433 170 ဦး 14. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (မေကြး) 511 442 163 ဦး 15. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ေတာင္ငူ) 492 430 203 ဦး 16. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (စစ္ေတြ) 501 411 163 ဦး 17. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ဟသၤတ) 484 427 164 ဦး 18. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ပုသိမ္) 503 431 169 ဦး 19. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (မအူပင္) 483 434 165 ဦး 20. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ေမွာ္ဘီ) 518 461 338 ဦး 21. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (သန္လ်င္) 531 469 378 ဦး 22. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ဘားအံ) 496 423 169 ဦး 23. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ေမာ္လၿမိဳင္) 514 440 207 ဦး 24. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ထား၀ယ္) 470 408 166 ဦး 25. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ၿမိတ္) 490 401 166 ဦး 26. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ရတနာပုံဆုိက္ဘာစီးတီး) 525 479 313 ဦး 27. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (စစ္ကုိင္း) 506 451 211 ဦး 28. ျပည္နည္းပညာတကၠသုိလ္ 507 437 163 ဦး 29. ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းနည္းပညာတကၠသုိလ္ 538 474 329 ဦး Source: ministry of Education

Wednesday, 10 October 2018 13:38

နည္းပညာတကၠသုိလ္ (သန္လ်င္) ၀င္ခြင့္ရရွိသူမ်ား စာရင္း

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ နည္းပညာတကၠသုိလ္ (သန္လ်င္) ၀င္ခြင့္ရရွိသူမ်ား စာရင္းကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္....။    

Thursday, 04 October 2018 16:14

ကြန္ပ်ဳတာတကၠသိုလ္မ်ား၏ ပထမႏွစ္၀င္ခြင့္ရရွိသူမ်ား စာရင္း

ကြန္ပ်ဳတာတကၠသိုလ္မ်ား၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရရွိသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စာရင္းကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္တယ္ေနာ္....။ တကၠသိုလ္အသီးသီးသို႔ ဝင္ခြင့္ရရွိၾကသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံနိုင္ေရးႏွင့္ သင္တန္းေရးရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္စာအုပ္ပါ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း သတ္မွတ္ခ်ိန္မ်ားအတြင္း အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း တစ္ပါတည္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။ 1. ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ http://www.moe.edu.mm/sites/default/files/2018-10/11.%202018%20Uni%20Admission%20UCSY.pdf 2. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (ေတာင္ငူ) http://www.moe.edu.mm/sites/default/files/2018-10/19.%202018%20Uni%20Admission%20CU%20%28%20Taungngu%20%29.pdf 3.ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (စစ္ေတြ) http://www.moe.edu.mm/sites/default/files/2018-10/6.%202018%20Uni%20Admission%20CU%20%28%20Sittwe%20%29.pdf 4. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္(ျပည္) http://www.moe.edu.mm/sites/default/files/2018-10/18.%202018%20Uni%20Admission%20CU%20%28%20Pyay%20%29.pdf 5. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (ဟသၤာတ) http://www.moe.edu.mm/sites/default/files/2018-10/21.%202018%20Uni%20Admission%20CU%20%28%20Hinthada%20%29.pdf 6. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (သထုံ) http://www.moe.edu.mm/sites/default/files/2018-10/5.%202018%20Uni%20Admission%20CU%20%28%20Thahtone%20%29.pdf 7. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (ထား၀ယ္) http://www.moe.edu.mm/sites/default/files/2018-10/23.%202018%20Uni%20Admission%20CU%20%28%20Dawei%20%29.pdf 8. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (ဘားအံ) http://www.moe.edu.mm/sites/default/files/2018-10/4.%202018%20Uni%20Admission%20CU%20%28%20Hpaan%20%29.pdf 9. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (ပုသိမ္) http://www.moe.edu.mm/sites/default/files/2018-10/20.%202018%20Uni%20Admission%20CU%20%28%20Pathein%20%29.pdf 10. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (ၿမိတ္) http://www.moe.edu.mm/sites/default/files/2018-10/24.%202018%20Uni%20Admission%20CU%20%28%20Myeik%20%29.pdf 11. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (လိြဳင္ေကာ္) http://www.moe.edu.mm/sites/default/files/2018-10/3.%202018%20Uni%20Admission%20CU%20%28%20Loikaw%20%29.pdf 12. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (မအူပင္) http://www.moe.edu.mm/sites/default/files/2018-10/22.%202018%20Uni%20Admission%20CU%20%28%20Maubin%20%29.pdf 13. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (က်ိဳင္းတုံ) http://www.moe.edu.mm/sites/default/files/2018-10/10.%202018%20Uni%20Admission%20CU%20%28%20Kyaington%20%29.pdf 14.ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (မိတၳီလာ) http://www.moe.edu.mm/sites/default/files/2018-10/13.%202018%20Uni%20Admission%20CU%20%28%20Meiktial%20%29.pdf 15.ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (လားရိႈး) http://www.moe.edu.mm/sites/default/files/2018-10/8.%202018%20Uni%20Admission%20CU%20%28%20Lashio%20%29.pdf 16.ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (ျမစ္ႀကီးနား) - 17.ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (ကေလး) http://www.moe.edu.mm/sites/default/files/2018-10/15.%202018%20Uni%20Admission%20CU%20%28%20Kalay%20%29.pdf 18.ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (မုံရြာ) http://www.moe.edu.mm/sites/default/files/2018-10/14.%202018%20Uni%20Admission%20CU%20%28%20Monywa%20%29.pdf 19.ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (ပခုကၠဴ) http://www.moe.edu.mm/sites/default/files/2018-10/17.%202018%20Uni%20Admission%20CU%20%28%20Pakokku%20%29.pdf 20.ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (ဗန္းေမာ္) http://www.moe.edu.mm/sites/default/files/2018-10/2.%202018%20Uni%20Admission%20CU%20%28%20Bamaw%20%29.pdf 21.ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (ပင္လုံ) http://www.moe.edu.mm/sites/default/files/2018-10/9.%202018%20Uni%20Admission%20CU%20%28%20Pinlon%20%29.pdf 22.ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (မေကြး) http://www.moe.edu.mm/sites/default/files/2018-10/16.%202018%20Uni%20Admission%20CU%20%28%20Magway%20%29.pdf 23.ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (ေတာင္ႀကီး) http://www.moe.edu.mm/sites/default/files/2018-10/7.%202018%20Uni%20Admission%20CU%20%28%20Taunggyi%20%29.pdf 24.ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (မႏၱေလး) http://www.moe.edu.mm/sites/default/files/2018-10/12.%202018%20Uni%20Admission%20CU%20%28%20Mandalay%20%29.pdf source: ministry of Education

Thursday, 04 October 2018 15:44

နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ေမွာ္ဘီ) မွ ပထမႏွစ္၀င္ခြင့္ရ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား စာရင္း

2018-2019 နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ေမွာ္ဘီ) မွ ပထမႏွစ္၀င္ခြင့္ရ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား စာရင္းကို ေဖာျ္ပေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္...။ ၀င္ခြင့္ရ အျမင့္ဆံုးအမွတ္ - 518 ၀င္ခြင့္ရ အနိမ့္ဆုံးအမွတ္ - 461 ၀င္ခြင့္ရ ဦးေရ - 338 ဦး

Wednesday, 03 October 2018 14:58

ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္အာကာသပညာတကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္၀င္ခြင့္ရ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္အာကာသပညာတကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္၀င္ခြင့္ရ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား စာရင္းကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္....။ ၀င္ခြင့္ရအျမင့္ဆုံးရမွတ္ - 514 ၀င္ခြင့္ရအနိမ့္ဆုံးရမွတ္ - 456 ၀င္ခြင့္လက္ခံသည့္ဦးေရ - 167         source: ministry of Education

Wednesday, 03 October 2018 10:39

စစ္ကုိင္းပညာေရးတကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္ရ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားစာရင္း

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ စစ္ကုိင္းပညာေရးတကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္ရ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားစာရင္းကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္...။                                                               စစ္ကုိင္းပညာေရးတကၠသုိလ္(သိပၸံတြဲ)                                                                        စစ္ကုိင္းပညာေရးတကၠသုိလ္ (၀ိဇၨာ+သိပၸံတြဲ)                                                                 စစ္ကုိင္းပညာေရးတကၠသုိလ္ (၀ိဇၨာတြဲ)