News

Wednesday, 22 May 2019 10:46

မႏၱေလးတကၠသုိလ္မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေလ့လာမႈဆုိင္ရာသင္တန္းအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

မႏၱေလးတကၠသုိလ္ စီးပြားေရးဌာနမွ Certificate in Advanced Business Studies (CABS) နဲ႕ Certificate in Business Studies (CBS) သင္တန္းေတြကုိ ဇြန္လ ၆ ရက္ေတြမွာ ဖြင့္လွစ္သြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ CABS သင္တန္းအတြက္ တကၠသုိလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႔ရသူ (သုိ႔မဟုတ္) CBS သင္တန္းေအာင္ ျမင္ျပီးသူေတြတတ္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ CBS သင္တန္းကုိေတာ့ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူေတြ တတ္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။     ေလွ်ာက္လႊာေတြကုိ ေမ ၂၇ ရက္မွ စတင္လက္ခံမွာျဖစ္ျပီး ဇြန္လ ၆ ရက္ေနာက္ဆုံးထားေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။   သင္တန္းခ်ိန္ - ညေန ၅ နာရီမွ ၇ နာရီအထိ၊ တနလၤာမွ ေသာၾကာ ျဖစ္ပါတယ္။   အေသးစိတ္ကုိ ဖုန္း - ၀၉ ၄၀၀၀၀ ၉၅၃၆      ၀၂ ၂၈၃၂၁၂၉ ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္။   source - Internet Journal

Monday, 20 May 2019 15:49

“ Online တြင္ DCS (Diploma in Computer Science) , M.Sc (Computer Science)မ်ားကို သင္ယူနိုင္ပါၿပီ"

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြ႔႔ံၿဖိဳးမႈဌာန၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံမဟာဘြဲ႔ M.Sc (Computer Science)ႏွင့္ ဘြဲ႔လြန္ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဒီပလိုမာ DCS (Diploma in Computer Science) ကို www.wbts.com.mm , www.yuonline-wbts.com တြင္ Online မွတက္ေရာက္သင္ယူနိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ **M.Sc (Computer Science)**-တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ မည္သည့္ေမဂ်ာႏွင့္မဆို ဘြဲ႔ရရွိၿပီး ဘြဲ႔လြန္ကြန္ပ်ဴတာဒီပလိုမာ ရရွိၿပီးသူမ်ား(သို႔) တကၠသိုလ္ဆက္တက္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ဘြဲ႔ရထားသူမ်ားတက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။Module ၁၆ ခုသင္ယူရပါမည္။ အနည္းဆံုးသင္တန္းကာလမွာ (၂) ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ **DCS (Diploma in Computer Science) -တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ မည္သည့္ေမဂ်ာႏွင့္မဆို ဘြဲ႔ရရွိၿပီးသူမ်ားတက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ Module (၈) ခုကို Semester (၂) ခုႏွင့္ သင္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။အနညး္ဆံုးသင္တန္းကာလမွာ (၁) ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ **အင္တာနက္ရွိသည့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို မိမိအဆင္ေျပေသာအခ်ိန္တြင္ ေလ့လာသင္ယူနိုင္ပါသည္။ **ေက်ာင္းေလ်ွာက္လႊာတင္ခ်ိန္မွ စာေမးပြဲေျဖဆိုခ်ိန္အထိ Paperiess ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။ **အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး သင္ယူျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ လိုအပ္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားရယူျခင္းနွင့္ Assignments တင္ျခင္းတို႔ကို Online မွျပဳလုပ္နုိင္ပါသည္။ **စာေမးပြဲသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာဌာနတြင္ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။   Read More; " ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ PGDCA သင္တန္းေလ်ွာ္လႊာေခၚယူျခငး္ " **အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိလိုပါက  ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာဌာန (ULB) ဖုနး္ ၀၉၄၃၀၃၀၆၀၇၊ ၀၁-၅၃၆၆၃၅၊ Email administrator@yuonline-wbts.com တြင္စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။   Source: Internet Journal    

Monday, 20 May 2019 13:16

" အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္ အခ်ိန္ပိုင္းသင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္ "

အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ ဒီဂရီေကာလိပ္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်ိန္ပိုင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂) ကိုဖြင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။   ၁။ သင္တန္းအမည္ (က) Certificate in Business Management (CBM) (ခ) Certificate in Mass Communication (CMC) (ဂ) Certificate in Tourism Management (CTM) (ဃ) Certificate in Business English Level I / Level II (I CBE, II CBE)   ၂။ သင္တန္းဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္း -တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္ရပါမည္။   ၃။ သင္တန္းကာလ/ သင္တန္းေၾကး -(၃) လ၊ (၁)လ ၆၀၀၀၀ -သင္တန္းေၾကး (I CBE သင္တန္းအတြက္ (၁) လ ၂၀၀၀၀(က်ပ္) ) (II CBE သင္တန္းအတြက္ (၁) လ ၂၀၀၀၀ (က်ပ္) )   ၄။ သင္တန္းဖြင့္မည့္ေန႔ရက္ (၁၀-၆-၂၀၁၉ ) ရက္ေန႔ (တနလၤာေန႔)   ၅။ ေလ််ွာက္လႊာထုတ္ေပး/လက္ခံမည့္ေန႔ရက္/အခ်ိန္ (၃-၆-၂၀၁၉) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀) နာရီမွ ညေန (၂) နာရီ အထိ   ၆။ ေလ်ွာက္လႊာႏွင့္သင္တန္းေၾကးေပးသြင္းရမည့္ေနရာ -သင္တန္းေရးရာဌာန၊ အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္၊ အမွတ္ (၂၇၃/၂၇၉)၊ ကုန္သယ္လမ္း၊ (၅၄လမ္းနွင့္ ၅၅ လမ္းၾကား) ၊ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။   ၇။ သင္တန္းခ်ိန္ -CBM, CMC, CTM, I CBE, II CBE သင္တန္းမာ်း (နံနက္ (၇) နာရီမွ (၉) နာရီ) တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ   Read More: Management & Science University, Malaysia မွ MBA သင္တန္းအတြက္ Study Grant ($2000) ခ်ီးျမွင့္ျခင္း   ၈။ ေလ်ွာက္လႊာနွင့္အတူ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေထာက္အထားမ်ားကို ပူးတြဲတင္ျပရပါမည္။ (က) လိုင္စင္ဓါတ္ပံု (၃) ပံု (ခ) တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္လက္မွတ္မိတၱဴ (ဂ) သင္တန္းေၾကးမ်ားကို တစ္ပါတည္း ေပးသြင္းရပါမည္။ -Certificate သင္တန္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းေၾကး(၁၈၀၀၀၀) -I CBE, II CBE သင္တန္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းေၾကး (၆၀၀၀၀)   ၉။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း ၀၁-၂၉၂၅၆၆၊ သင္တန္းေရးရာဌာနတြင္စံုစမ္းနိုင္ပါသည္။   ၁၀။ သင္တန္းသားဦးေရကန္႔သတ္ထားပါသည္။   (အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရိေကာလိပ္)   Source: ေၾကးမံုသင္းစာ

Monday, 20 May 2019 12:16

" ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ PGDCA သင္တန္းေလ်ွာ္လႊာေခၚယူျခငး္ "

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈဌာန ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံမညာဌာနတြင္ ေအာက္ပါဘြဲ႔လြန္သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။   ၁။ သင္တန္းအမည္ -ဘြဲ႔လြန္အသုံးခ်ကြန္ပ်ဴတာဒီပလိုမာသင္တန္း   ၂။ သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္ -ဘြဲ႔လြန္အသံုးခ်ကြန္ပ်ဴတာဒီပလိုမာ (Post-Graduate Diploma in Computer Application-PGDCA)   ၃။ သင္တန္းဝင္ခြင့္ အရည္အခ်င္း -တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရရွိၿပီးသူ ျဖစ္ရပါမည္။   ၄။ သင္တန္းကာလ -2 Semester+Project   ၅။ သင္တန္းအခ်ိန္ -စေန၊ တနဂၤေႏြ ၊ နံနက္ (၇) နာရီမွ ညေန (၅) နာရီ အထိ   ၆။ လက္ခံမည့္သင္တန္းသားဦးေရ -(၁၀၀) ဦးကန္႔သတ္   ၇။ ေလ်ွာက္လႊာစတင္လက္ခံမည့္ရက္ - ၂၃-၅-၂၉၁၀ (ၾကာသပေတးေန႔)   ၈။ ေလ်ွာက္လႊာပိတ္မည့္ရက္ -၇-၆-၂၀၁၉ (ေသာၾကာေန႔)   ၉။ သင္တန္းစတင္ဖြင့္မည့္ရက္ -၈-၆-၂၀၁၉ (စေနေန႔)   Read More: “ အေဝးသင္အနီးကပ္သင္တန္း ႏွစ္ႀကိမ္ဖြင့္လွစ္မည့္ ကိစၥေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္မည္ "   ၁၀။ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာ အမွတ္(U308) ၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္   **မွတ္ခ်က္-အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိလိုပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေရးရာ(ဖုန္း ၅၃၄၃၉၀၊ ၇၀၃၂၃၀၊ ၅၀၃၅၉၉၊ ၀၉-၇၃၀၀၆၄၀၄) သို႔ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္ပါသည္။   ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (ေက်ာင္းသားေရးရာဌာန)    

Monday, 20 May 2019 08:48

Management & Science University, Malaysia မွ MBA သင္တန္းအတြက္ Study Grant ($2000) ခ်ီးျမွင့္ျခင္း

Management & Science University, Malaysia မွ ဇြန္လ တြင္ထပ္မံဖြင့္လွစ္မည့္ MBA in Organizational Leadership တန္းခြဲသစ္အတြက္ Study Grant ($2000) ေပးအပ္ခ်ီး ျမွင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘယ္သူေတြ MBA တက္လို့ရမလဲဆိုေတာ့… -မည္သည့္ ဘြဲ့ ရမဆို (Any Graduate) -Level 6 diploma holders (For Example: ABE-UK, OTHM-UK) ႏွင့္ Government Recognized 2 to 3 Years Diploma (For Example: ေရေၾကာင္းသိပံၸ (သို့) AGTI (သို့) Government Polytechnic မ်ား) ရရွိထားသူမ်ားသည္ သင့္ေတာ္ေသာ Working Experience ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။   Management & Science University – MSU အေျကာင္းသိေကာင္း စရာမ်ား -၁၉၈၁ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ေသာ၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ဖြင့္ လွစ္ေသာ Malaysia University မ်ားတြင္ အႀကီးဆံုး University တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ -ဧက (၂၀) ေက်ာ္က်ယ္၀န္းေသာ Campus တြင္၊ Medical College အပါအ၀င္ Faculty ဌာနေပါင္း (8) ခု၊ ကိုယ္ပိုင္ ေဆးရံု၊ Practical Training Center မ်ား နွင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ၊ ေက်ာင္းသား/သူ ေပါင္း 25,000 ေက်ာ္ လက္ ရွိတက္ေရာက္ေနသည့္ World Recognized University ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။   -မေလးရွား အစိုးရ၊ Ministry of Higher Education, Malaysia Qualifications Agency (MQA) မွ အသိအမွတ္ျပဳေသာ၊ UK , USA , New Zealand , Japan အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ Malaysia တြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းအတြက္ အေကာင္းဆံုး University တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။   -မေလးရွားမိဖုရားျကီး၊ Chancellor ျဖစ္တာေျကာင့္၊ မိဖုရားႀကီး ကိုယ္တိုင္ ဘြဲ့လက္မွတ္ခ်ီး ျမွင့္ေပးေသာ Malaysia University တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။   ေအာက္ပါ International Accreditation မ်ားရရွိထားတဲ့ University ျဖစ္ပါသည္။ -Excellent University Status” by Ministry of Higher Education, Malaysia -FULLY Accredited by Malaysian Qualifications Agency (MQA)  -ABEST21 Japan – The 1st non-Japanese University to be accredited. -AAPBS Korea – The Association of Asia-Pacific Business Schools  -ASIC UK - Accreditation Service for International Colleges -EFMD Europe – The Management Development Network  -AACBS USA - The Association to Advance Collegiate Schools of Business -JPA – Public Service Department (Jabatan Perkhimatan Awam)    ထိုကဲ့သို့ေသာ ေကာင္းမြန္ခိုင္မာသည့္ MBA ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ သြားတက္ရန္မလိုပဲ မိမိတို့နိုင္ငံတြင္ပင္ အလုပ္အကိုင္မပ်က္ သင္တန္းတက္ျပီး MBA ဘြဲ ့ကိုယူနိုင္ပါသည္။    Coventry University (UK) မွ Dual MBA ကို 1 Module + Thesis လုပ္ ရံု ျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွရယူ ႏိုင္ပါသည္။ MSU Learning Center in Myanmar ကေတာ့ Nanyeng International College၊ ျခံအမွတ္ 124 (C), Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township (အထက ၂/ နန္ယန္က်ာင္း အနီး) ျဖစ္ပါသည္။     Tel: (09)964301581, (09)420163316 သို့ဆက္သြယ္ စံုစမ္း ႏိုင္ေျကာင္း သိရွိရပါသည္။        

Friday, 17 May 2019 17:20

"ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဥပေဒပညာဌာနတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ သင္တန္းမ်ား "

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈဌာန၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဥပေဒပညာဌာန ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ႀကီးမွဴးၿပီး ေအာက္ပါသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။   **ဖြင့္လွစ္မည့္သင္တန္းအမည္** ၁။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒဒီပလိုမာသင္တန္း (Diploma in Business Law Course No.21) ၂။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ဥပေဒဒီပလိုမာသင္တန္း (Diploma in Maritime Law Course No.18) ၃။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒဒီပလိုမာသင္တန္း (Diploma in International Law Course No.16) ၄။ Diploma in Intellectual Property Law (DIPL Course No.4)   **သင္တန္းဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္း** -တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရၿပီးသူမ်ား   **သင္တန္းကာလ** -(၉) လ   **သင္တန္းအခ်ိန္** -နံနက္ ၇ နာရီမွ ၉ နာရီ(တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔)   - သင္တန္းတက္ေရာက္လိုေသာသင္တန္းသား/သူ အသစ္မ်ားသည္ ၃၀-၅-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Website Link တြင္ဝင္ခြင့္ပံုစံျဖည့္စြက္ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။   Read More :"တယ္လီေနာ ျမန္မာရဲ႕ MBA ပညာသင္စရိတ္ ၁၀၀% ေထာက္ပံ့ေပးမည့္အစီအစဥ္"   -ဦးစြာေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို ဦးစားေပးအစီအစဥ္အတိုင္း သတ္မွတ္ဦးေရျပည့္သည္အထိ လက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။   တက္ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ၄-၆-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ရာမညေဆာင္ ဥပေဒပညာဌာနတြင္ ေၾကညာမည္ျဖစ္ပါသည္။   -၄င္းအမည္စာရင္းတြင္ပါဝင္သူမ်ားသည္ လူကုိယ္တိုင္လာေရာက္၍ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ပါသည္။   Website Link : www.uylaw.net   (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဥပေဒပညာဌာန)    

Friday, 17 May 2019 16:06

"တယ္လီေနာ ျမန္မာရဲ႕ MBA ပညာသင္စရိတ္ ၁၀၀% ေထာက္ပံ့ေပးမည့္အစီအစဥ္"

**ပညာသင္ရိတ္ေထာက္ပံ့ေပးမဲ့ တယ္လီေနာျမန္မာရဲ႕ အစီစဥ္တြင္ ေလ်ွာက္ထားနိုင္သူမ်ားမွာ** ၁။ ျမန္မာနိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။   ၂။ ရန္ကုန္တြင္ MBA သင္တန္းတက္နိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။   ၃။ တကၠသိုလ္တြင္ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ဘြဲ႔ရထားသူျဖစ္ရပါမည္။   ၄။ ICT/ နည္းပညာကို အသံုးျပဳၿပီး ရည္ရွည္တည္တံ႔ခိုင္ၿမဲသည့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တိုးတက္ေရးအတြက္ စိတ္အားထက္သန္သူ ျဖစ္ရပါမည္။   ၅။ လက္ရွိတယ္လီေနာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ MMC ဝန္ထမ္းမ်ားမပါဝင္ပါ။   **ေလ်ွာက္လႊာအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား** အြန္လိုင္းေလ်ွာက္လႊာျပည့္စံုစြာ ျဖည့္ေပးရန္၊ အြန္လိုင္းေလ်ွာက္လႊာျဖည့္ရာတြင္ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ား တပါတည္းတြဲတင္(Upload) ရပါမည္။ Scam ဆြဲၿပီးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဓာတ္ပံုရိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အြန္လုိင္းေလ်ွာက္လႊာမျဖည့္ခင္ အသင့္ျပင္ထားရပါမည္။ PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF Files မ်ားသာလက္ခံပါသည္။   **Upload လုပ္ရမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား** ၁။ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ (ေရွ႕ျခမ္း၊ ေနာက္ျခမ္း) ၂။ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း (ေရွ႕ျခမ္း၊ ေနာက္ျခမ္း) ၃။ ဘြဲ႔လက္မွတ္ ၄။ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ အမွတ္စာရငး္ ၅။ အလုပ္ေထာက္ခံစာ (အလုပ္လုပ္ဖူးလ်ွင္/လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနဆဲျဖစ္လ်ွင္) ၆။ လက္ရွိအလုပ္မွဝင္ေငြေထာက္ခံစာ ၇။ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းပံုစံ (CV) ၈။ တျခားတတ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ထားေသာ လက္မွတ္မ်ား ၉။ ပတ္စပို႔စ္အရြယ္ဓာတ္ပံု ၁၀။ Personal Statement အား အဂၤလိပ္လိုစကားလံုး (၃၀၀ မွ ၅၀၀ အတြင္း) ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ (ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားထည့္သြင္းေရးသားရပါမည္။ Word Document ျဖင့္ေရးသားနုိင္ၿပီး အြန္လိုင္းေလ်ွာက္လႊာတြင္ Upload လုပ္ရပါမည္။ ၁၁။ သင္သည္ ဘာေၾကာင့္ တယ္လီေနာ MBA ပညာသင္ဆုနွင့္ ထုိက္တန္ပါသလဲ။ ၁၂။ မိသားစု အေၾကာင္းႏွင့္ အေျခအေနအေသးစိတ္။ ၁၃။ သင္၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ဒီပညာသင္ဆုကေန သင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေထာက္အကူ ျပဳနိုင္မည့္အေၾကာင္း။ ၁၄။ MBA သင္တန္းမွ ရရွိေသာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားျဖင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ အက်ိဳးဘယ္လိုသယ္ပိုးမည္လဲ။ ၁၅။ အမည္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ကို စာမ်က္နွာထိပ္တြင္ ေရးရန္။   Read More : " ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ဝင္ရာက္ၾကည့္ရွႈနိုင္ပါသည္ "   **ဝင္ခြင့္အဆင့္မာ်း** ၁။ ပညာသင္ဆု ေလ်ွာက္လႊာႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေပးပို႔ျခင္း။ ၂။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုျခင္း။ ၃။ ပညာသင္ဆု စာေမးပြဲေျဖဆိုျခင္း။ ၄။ ဇကာတင္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာသူအား တယ္လီေနာႏွင့္ MMC မွ လူေတြ႔စစ္ေဆးျခင္း။ ၅။ ေရြးခ်ယ္ခံရသူအား ေၾကညာျခင္း။   (တဆင့္ျခင္းစီအတြက္ ဇကာတင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမာ်းကို ေက်ာင္းမွဆက္သြယ္ပါမည္)   ဝင္ခြင့္အတြက္ ေလ်ာက္လႊာပိတ္ရက္ ၁၄-၆-၂၀၁၉ တယ္လီေနာ MBA ပညာသင္ဆုေလ်ွာက္ရန္ ေအာက္ပါ link မွတဆင့္ေလ်ွာက္ရန္လိုပါသည္။ http://bit.ly/TelenorMBA2019   အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။ ဖုန္း ၀၉-၂၆၃၃၃၄၂၂၃   တယ္လီေနာမွ တရားဝင္ေၾကညာထားသည္ကိုလည္းၾကည့္ပါရန္ေျပာၾကားလိုပါသည္။ https://www.facebook.com/TelemorMyanmar/videos/2187815034627609   Source: Khin PyaitWonn ThawTar        

Friday, 17 May 2019 15:11

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေလ့လာမႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း "

၁။ မႏၱေလးတကၠသိုလ္၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈဌာနမွ ႀကီးမွဴး၍ စီးပြားေရးပညာဌာနတြင္ ေအာက္ပါသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။   **သင္တန္းအမ်ိဳးအစား** (က) Certificate in Advanced Business Studies (CABS) သင္တန္းကာလမွာ (၃) လ ျဖစ္ပါသည္။ (ခ) Certificate in Business Studies (CBS) သင္တန္းကာလမွာ (၃) လ ျဖစ္ပါသည္။   ၂။ (က) CABS သင္တန္းအတြက္ တကၠသုိလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရသူ(သို႔) CBS သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရပါမည္။   ၃။ ေလ်ွာက္လႊာေရာင္းခ်မည့္ေန႔ႏွင့္စတင္လက္ခံမည့္ေန႔မွာ (၂၇-၅-၂၀၁၉) (တနလၤာေန႔) ျဖစ္ပါသည္။   ၄။ ေလ်ွာက္လႊာပိတ္မည္ေန႔မွာ (၁၄-၆-၂၀၁၉) (ေသာၾကာေန႔) ျဖစ္ပါသည္။   ၅။ သင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ေန႔ရက္ (၁၇-၆-၂၀၁၉) (တနလၤာေန႔) ျဖစ္ပါသည္။   ၆။ သင္တန္းခ်ိန္မွာ -CABS, CBS (ညေန ၅း၀၀ နာရီမွ ၇း၀၀ နာရီ) အထိ (တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔)အထိ ျဖစ္ပါသည္။   ၇။ သင္တန္းပို႔ခ်မည့္ေနရာမွာ -ေလးထပ္ေဆာင္၊ စီးပြားေရးပညာဌာန၊ မႏၱေလးတကၱသိုလ္ ျဖစ္ပါသည္။   Read More:"တယ္လီေနာ ျမန္မာရဲ႕ MBA ပညာသင္စရိတ္ ၁၀၀% ေထာက္ပံ့ေပးမည့္အစီအစဥ္"   ၈။ ေလ်ွာက္လႊာလက္ခံမည့္ေနရာမွာ -ေလးထပ္ေဆာင္၊ စီးပြားေရးပညာဌာန၊ မႏၱေလးတကၱသိုလ္ ျဖစ္ပါသည္။   ၉။ ဓါတ္ပံု (၃) ပံု၊ ဘြဲ႔လက္မွတ္ (သို႔) ေအာင္လက္မွတ္ မူရင္း၊ မိတၱဴ၊ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ မူရင္း၊ မိတၱဴယူေဆာင္လာရပါမည္။   ၁၀။ အေသးစိတ္သိလိုပါက - သင္တန္းေရးရာပညာဌာန၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ (ဖုန္း ၀၉-၄၀၀၀၀၉၅၃၆၊ ၀၂-၂၈၃၂၁၂၉) - စီးပြားေရးပညာဌာန၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ (ဖုန္း ၀၉-၄၂၂၂၃၄၈၈၄၊ ၀၉-၈၉၂၄၅၇၁၄၄) တြင္ လာေရာက္စံုစမ္းနိုင္ပါသည္။   ၁၁။ သင္တန္းသားဦးေရ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။   လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဌာန (မႏၱေလးတကၠသိုလ္)    

Friday, 17 May 2019 14:28

"အေရွ႕တိုင္းပညာဗုဒၶစာေပ လက္မွတ္ရသင္တန္း ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း"

မႏၱေလးတကၠသိုလ္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဌာနမွ ႀကီးမွဴး၍ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ အေရွ႕တိုင္းပညာဌာနတြင္ အေရွ႕တိုင္းပညာဗုဒၶစာေပလက္မွတ္ရသင္တန္း Certificate in Buddhise Studies (Certificate in BS) အမွတ္စဥ္ (၃/ ၂၀၁၉) ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါ၍ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ား ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။   ၁။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံသားျဖစ္ရပါမည္။   ၂။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရပါမည္။   ၃။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက သက္ဆုိင္ရာဌာန အႀကီးအကဲ၏ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ျပဳခ်က္အေထာက္အထားတင္ျပရပါမည္။   ၄။ သင္တန္းကာလမွာ (၃) လျဖစ္ပါသည္။   ၅။ သင္တန္းေၾကးမွာ သင္တန္းကာလ (၃) လအတြက္ (၃) ေသာငး္က်ပ္ျဖစ္ပါသည္။   Read More: " ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ဝင္ရာက္ၾကည့္ရွႈနိုင္ပါသည္"   ၆။ သင္တန္းခ်ိန္မွာ (ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတးေန႔ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔) ( ညေန ၄ နာရီမွ ၆ နာရီ) အထိျဖစ္ပါသည္။   ၇။ ေလ်ွာက္လႊာစတင္ေရာင္းခ်မည့္ေန႔မွာ (၁၃-၅-၂၀၁၉) မွ (၂၄-၅-၂၀၁၉) အထိျဖစ္ပါသည္။ ေရာင္းခ်မည့္ေနရာမွာ မႏၱေလးတကၠသိုလ္၊ေက်ာင္းေဆာင္ဌာန၊ရံုးခ်ိန္အတြင္း ျဖစ္ပါသည္   ၈။ ေလ်ွာက္လႊာပိတ္ရက္မွာ (၂၄-၅-၂၀၁၉) ရက္ျဖစ္ပါသည္။   ၉။ သင္တန္းစတင္ဖြင့္မည့္ေန႔မွာ (၂၀-၅-၂၀၁၉) ရက္ျဖစ္ပါသည္။   ၁၀။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက မႏၱေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာန (ဖုန္း ၀၂-၂၈၃၂၁၂၉၊ ၀၉-၇၆၅၀၀၁၁၃၉) တြင္စံုစမ္းနိုင္ပါသည္။     လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈဌာန (မႏၱေလးတကၠသိုလ္)    

Friday, 17 May 2019 13:19

" အင္ဂ်င္နီယာအဆင့္ ဆန္းစစ္ခ်က္ေရးေျဖစာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း "

မွတ္ပံုတင္အႀကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္၊ အင္ဂ်င္နီယာ အဆင့္ဆန္းစစ္ခ်က္ေရးေျဖစာေမးပြဲ အပိုင္း(၁) အားေျဖဆို ေအာင္ျမင္သူမ်ားစာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း...           Read More: " ဘြဲ႔ရနဲ႔ ပညာတတ္"   Source: Myanmar Engineering Council