News

Monday, 15 July 2019 17:41

ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္သို႔ ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားလိုလ်ွင္

ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာသင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ (၁၉၆၄) ခုႏွစ္မွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။   (၁၉၉၇) ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။   ** သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္မ်ား** - တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ (၈) ခုရွိပါသည္။ -အဂၤလိပ္၊ ဂ်ာမန္၊ ျပင္သစ္၊ ရုရွား၊ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကုိရီးယား၊ ထိုင္း ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရိွပါသည္။ - ေလးႏွစ္တက္ေရာက္ရပါမည္။ - ဝိဇၨာဘြဲ႔၊ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႔၊ ပါရဂူဘြဲ႔ မ်ားကိုေပးအပ္ပါမည္။   ** ဝင္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား** -၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲတြင္ စုစုေပါင္းရမွတ္ (၄၀၀) ႏွင့္အထက္ရရွိသူမည္သူမဆို ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ - ဦးစားေပးဘာသာရပ္ (၃) ခုအထိ ေရြးခ်ယ္ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ - အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္ ေလ်ွာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာရမွတ္ (၆၅) မွတ္ႏွင့္ အထက္ရရွိရပါမည္။   ** ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာမ်ားအေၾကာင္း** - အခ်ိန္ပိုင္းဘာသာစကားသင္တန္းမ်ား - အခ်ိန္ျပည့္ဘာသာေဗဒ သင္တန္းမ်ား (၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္စတင္ဖြင့္လွစ္ေသာ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာႏွင့္ Certificate သင္တန္းမ်ား) - Diploma China Studies (၂) ႏွစ္ - Diploma in International Relations (၉) လ - Certificate in Interpretation Course (English) (၆ ) လ - Certificate in French Translation and Interpretation (၆) လ   Read More: ေဆးဝါးတကၠသိုလ္ မႏၱေလး ပါရဂူသင္တန္း၊ မဟာသိပၸံသင္တန္း ေခၚယူျခင္း   ** ယခုႏွစ္တြင္ ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲကို ေခတၱဆိုင္းငံ့ထားပါသည္။**   **ေနာက္ဆံုးေလ်ွာက္ထားရမည့္ေန႔မွာ (၂၄-၇-၂၀၁၉)   Source: Internet Journal  

Monday, 15 July 2019 17:11

အေျခခံက်န္းမာေရးတကၠသိုလ္ မဟာဘြဲ႔သင္တန္း ေခၚယူျခင္း(မေကြး)

၁။ ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံက်န္းမာေရးတကၠသုိလ္ (မေကြး) တြင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည့္ က်န္းမာေရးမဟာသိပၸံဘြဲ႔ (အေျခခံက်န္းမာေရး) (၁)ႏွစ္သင္တန္းသို႔ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုသူ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။   ၂။ လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္း ** ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရပါမည္။ ** က်န္းမာေရး သိပၸံဘြဲ႔ (အေျခခံက်န္းမာေရး) (သို႔) ပံုမွန္လက္ေထာက္က်န္းမာေရးမွဴးသင္တန္း (RHA) (သုိ႔) လက္ေထာက္က်န္းမာေရးမွဴး (အက်ဥ္းခ်ံဳး) (CHA) သင္တန္းဆင္းၿပီး သိပၸံဘြဲ႔ရရွိသူျဖစ္ရပါမည္။ (မွတ္ခ်က္။ ။ သိပၸံဘြဲ႔ဆိုသည္မွာ သခ်ၤာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ရူပေဗဒ၊ ရုကၡေဗဒ၊ သတၱေဗဒ အထူးျပဳသိပၸံဘြဲ႔ကိုဆိုလိုပါသည္။) ** က်န္းမာေရးသိပၸံဘြဲ႔ (အေျခခံက်န္းမာေရး) ရရွိသူသည္ ေလ်ွာက္လႊာပိတ္သည့္ရက္တြင္ လုပ္ငန္းစတင္ဝင္ေရာက္သည့္ရက္မွစ၍ ခြင့္ရက္မပါ အနည္းဆံုး လုပ္သက္ (၁) ႏွစ္ရွိသူ ႏုိင္င့ံဝန္ထမ္းျဖစ္ရပါမည္။ ** ပံုမွန္လက္ေထာက္က်န္းမာေရးမွဴးသင္တန္း (RHA) (သို႔) လက္ေထာက္က်န္းမာေရးမွဴး (အက်ဥ္းခ်ံဳး) (CHA) သင္တန္းဆင္းၿပီး သိပၸံဘြဲ႔ရရွိသူသည္ ေလ်ွာက္လႊာပိတ္သည့္ရက္တြင္ ပံုမွန္လက္ေထာက္က်န္းမာေရးမွဴးသင္တန္း (RHA) (သို႔) လက္ေထာက္က်န္းမာေရးမွဴး (အက်ဥ္းခ်ံဳး) (CHA) သင္တန္းတက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ ခြင့္ရက္မပါ လုပ္သက္အနည္းဆံုး (၃) ႏွစ္ရွိသူ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းျဖစ္ရပါမည္။ ** ေလ်ွာက္လႊာပိတ္သည့္ရက္တြင္ အသက္ (၅၀) ထက္မေက်ာ္လြန္သူျဖစ္ရပါမည္။ ** က်န္းမာေရးမဟာသိပၸံဘြဲ႔ (အေျခခံက်န္းမာေရး) ရရွိၿပီးေနာက္ အနည္းဆံုး (၅) ႏွစ္ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သူျဖစ္ရပါမည္။   ၃။ ေလ်ွာက္လႊာပိတ္ရက္မွာ (၂၃-၈-၂၀၁၉) ရက္ ေသာၾကာေန႔ျဖစ္ပါသည္။   ၄။ ေလ်ွာက္ထားသူသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာန ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းအႀကီးအမွဴးမွတစ္ဆင့္ ေလ်ွာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာဌာန ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း အႀကီးအမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိရပါမည္။ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ေလ်ွာက္ထားျခင္းမရွိသည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို လံုးဝထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳပါ။   ၅။ႀကိဳတင္မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို ေငြသြင္းခ်လန္မူရင္ႏွင့္တကြ အေျခခံက်န္းမာေရးတကၠသုိလ္၊ မေကြးပါ ေမာကၡခ်ဳပ္ထံသို႔လိပ္မူ၍ မပ်က္မကြက္ေပးပို႔ရပါမည္။   ၆။ ဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္းစစ္ ေရးေျဖစာေမးပြဲကို အေျခခံက်န္းမာေရးတကၠသုိလ္ (မေကြး)တြင္ (၂၇-၉-၂၀၁၉) ရက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။   ၇။ က်န္းမာေရးမဟာသိပၸံဘြဲ႔ (အေျခခံက်န္းမာေရး) သင္တန္းဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေၾကး (က်ပ္ ၁ ေထာင္)တိတိကို အေျခခံက််န္းမာေရးတကၠသုိလ္၊ မေကြး၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ မေကြးတြင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေငြစာရင္းအမွတ္ MD -၀၁၁၀၈၈ သို႔ေပးသြင္းရမည္။ (မွတ္ခ်က္။ ။ ၿမိဳ႕နယ္ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (မေကြး) တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အေျခခံက်န္းမာေရးတကၠသုိလ္၊ မေကြး၏ ေငြစာရင္းအမွတ္ MD-၀၁၁၀၈၈ သို႔လိပ္မူ၍ ေငြလႊဲစနစ္ျဖင့္လည္း ေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။   ၈။ သင္တန္းကို တက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီးမွ သင္တန္းတကေ္ရာက္ရန္ပ်က္ကြက္လ်ွင္ ေနာင္ပညာသင္ႏွစ္ (၂) ႏွစ္ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းမ်ားသို႔ ေလ်ွာက္ထားခြင့္မရွိပါ။   Read More: ေဆးတကၠသုိလ္ (၁) ရန္ကုန္ ျပင္ပဆရာဝန္မ်ားအတြက္ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား   ၉။ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး တက္ခြင့္ရစာရင္းထုတ္ျပန္ၿပီးမွ သင္တန္းကို မတက္ေရာက္လ်ွင္ျဖစ္ေစ၊ (မွတ္ပံုတင္ျခင္းျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ) သင္တန္းကိုၿပီးဆံုးေအာင္ မတက္လ်ွင္ျဖစ္ေစ၊ သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။   ၁၀။ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည့္ လ်ာထားဦးေရသတ္မွတ္ခ်က္ကို ၄င္းတကၠသုိလ္ Website မွတစ္ဆင့္ေၾကညာပါမည္။ လ်ာထားဦးေရမည္မ်ွရွိေစကာမူ သတ္မွတ္သည့္အရည္အခ်င္းရမွတ္မျပည့္မီပါက ေရြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳပါ။   ၁၁။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္သိရွိလိုပါက အေျခခံက်န္းမာေရးတကၠသိုလ္ (မေကြး)၏ Website.www.uch.gov.mm တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ (သုိ႔) အေျခခံက်န္းမာေရးတကၠသုိလ္၊ မေကြး ဖုန္း ၀၉-၂၅၆၄၄၉၂၄၅၊ ၀၉-၂၅၆၁၄၄၃၈၆ တို႔ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။   (အေျခခံက်န္းမာေရးတကၠသုိလ္(မေကြး)   Source: Myanmar Education Information  

Monday, 15 July 2019 14:17

ေဆးဝါးတကၠသိုလ္ မႏၱေလး ပါရဂူသင္တန္း၊ မဟာသိပၸံသင္တန္း ေခၚယူျခင္း

၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ ေဆးဝါးသိပၸံပညာဘြဲ႔လြန္သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။   ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ ေဆးဝါးတကၠသုိလ္၊ မႏၱေလးတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဘြဲ႔လြန္သင္တန္းမ်ား၏ ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို ေခၚယူၿပီးျဖစ္ပါ၍ မိမိတို႔ဦးစီးဌာန တကၠသိုလ္မ်ားရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားေလ်ွာက္ထားႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သလိုေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာေခၚစာ (၁) ေစာင္စီကို ၄င္းႏွင့္အတူ ပူးတြဲေပးပို႔အပ္ပါသည္။ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို ေဆးဝါးတကၠသုိလ္ မႏၱေလး (၂၃-၈-၂၀၁၉) ရက္ ေသာၾကာေန႔ (၁၆း၃၀) နာရီ ေနာက္ဆံုးထားေပးပို႔ပါရန္ တပါတည္းအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။   ** ေဆးဝါးမဟာသိပၸံဘြဲ႔ (M.Pharm) သင္တန္းမ်ား** ** ေဆးဝါးမဟာဘြဲ႔သိပၸံ M.Pharm (Pharmacognosy) ၊သင္တန္းကာလ (၂) ႏွစ္ ** ေဆးဝါးမဟာသိပၸံ (ေဆးဝါးေဖာ္စပ္ေရးေဗဒ) M.Pharm (Pharmaceutics)၊ သင္တန္းကာလ (၂) ႏွစ္ ** ေဆးဝါးမဟာသိပၸံဘြဲ႔ (ေဆးဝါးဘက္ဆိုင္ရာဓာတုေဗဒ) M.Pharm (Pharamceutical Chemistry)၊ သင္တန္းကာလ (၂) ႏွစ္ ** ေဆးဝါးမဟာသိပၸံ (ေဆးလက္ေတြ႔ေဆးဝါးသိပၸံ)M.Pharm (Clinical Pharmacy)၊ သင္တန္းကာလ (၃) ႏွစ္   Read More: ပညာေရးေကာလိပ္တက္ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ား ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလုပ္မဝင္ပါက ေလ်ွာက္ေၾကးက်ပ္(၅ သိန္း) ေပးရမည္   ** ေဆးဝါးသိပၸံပါရဂူဘြဲ႔ (Ph.D) သင္တန္းမ်ား** ** ေဆးဝါးသိပၸံပါရဂူဘြဲ႔ (ေဆးဝါးေဖာ္စပ္ေရးေဗဒ) Ph.D (Pharmaceutics)၊ သင္တန္းကာလ (၃) ႏွစ္ ** ေဆးဝါးသိပၸံပါရဂူဘြဲ႔ (ေဆးလက္ေတြ႔ေဆးဝါးသိပၸံ) Ph.D (Clinical Pharmacy)၊ သင္တန္းကာလ (၃) ႏွစ္ ** ေဆးဝါးသိပၸံပါရဂူဘြဲ႔ (ေဆးဝါးဘက္ဆိုင္ရာဓာတုေဗဒ) Ph.D (Pharmaceutical Chemistry)၊ သင္တန္းကာလ (၃) ႏွစ္   Source: Myanmar Education Information  

Monday, 15 July 2019 13:16

ေဆးတကၠသုိလ္ (၁) ရန္ကုန္ ျပင္ပဆရာဝန္မ်ားအတြက္ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား

၁။ ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေဆးတကၠသုိလ္(၁)၊ ရန္ကုန္တြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည့္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ညဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ားသို႔ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုသူ ျပင္ပဆရာဝန္မ်ား ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါေၾကာင္းေၾကညာအပ္ပါသည္။   **သင္တန္းအမည္မ်ား** ** မိသားစုက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေဆးပညာဒီပလိုမာ Dip.Med.Sc (Family Medicine)၊ သင္တန္း (၁) ႏွစ္ ** အေျခခံအေရးေပၚကုသမႈေဆးပညာဒီပလိုမာ Dip.Med.Sc (Primary Emergency Care)၊ သင္တန္း (၁) ႏွစ္   ** လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္း** ၂။ (က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။ (ခ) မိသားစုက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေဆးပညာဒီပလိုမာ သင္တန္းအတြက္ လက္ရွိတရားဝင္ ဆမသက္တမ္း (၂) ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ဆမသက္တမ္းတိုး ကိုင္ေဆာင္ထားသူ၊ အမ္ဘီဘီအက္စ္ (သိုု႔) ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အလားတူဘြဲ႔ရရွိသူ ျဖစ္ရပါမည္။ (ဂ) မိသားစုက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေဆးပညာ ဒီပလိုမာ္သင္တန္းအတြက္ အသက္သတ္မွတ္ခ်က္မရွိပါ။ (ဃ) အေျခခံအေရးေပၚကုသမႈေဆးပညာဒီပလိုမာ သင္တန္းအတြက္ လက္ရွိတရားဝင္ ဆမသက္တမ္း (၂) ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ဆမသက္တမ္းတိုး ကိုင္ေဆာင္ထားသူ၊ အသက္ (၅၀) ႏွစ္ထက္မႀကီးသူ၊ အမ္ဘီအက္စ္ (သို႔) ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အလားတူဘြဲ႔ရရွိသူျဖစ္ရပါမည္။ (င) သတ္မွတ္ထားေသာ သင္တန္းေၾကးမ်ားကို ေပးသြင္းရမည္။ (စ) သတ္မွတ္ထားေသာ သင္တန္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။   ၃။ ေလ်ွာက္လႊာပိတ္ရက္မွာ(၂၃-၈-၂၀၁၉) ရက္ ေသာၾကာေန႔ ျဖစ္ပါသည္။   ၄။ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို ေငြသြင္းခ်လန္မူရင္းႏွင့္တကြ ေဆးတကၠသုိလ္ (၁)၊ ရန္ကုန္သို႔ လိပ္မူ၍ ေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားရပါမည္။   Read More: ပညာေရးႏွင့္ ဝါသနာ သင္ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ေလ်ွာက္လွမ္းမလဲ   ၅။ ဝင္ခြင့္ေရးေျဖစာေမးပြဲစစ္ေဆးမည့္ရက္မွာ (၂၇-၉-၂၀၁၉) ရက္ ေသာၾကာေန႔ ျဖစ္ပါသည္။   ၆။ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသူမ်ားသည္ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္း ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေၾကး (၁ ေသာင္း) တိတိကို ေဆးတကၠသုိလ္ (၁)၊ ရန္ကုန္၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲ (၅)၊ ရန္ကုန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေငြစာရင္းအမွတ္ MD-၀၁၀၀၃၅ သို႔ လိပ္မႈ၍ ေငြလႊဲစနစ္ျဖင့္လည္း ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။   ၇။ သင္တန္းအလိုက္ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည့္ လ်ာထားဦးေရသတ္မွတ္ခ်က္ကို ၄င္းတကၠသုိလ္၏ Website မွတစ္ဆင့္ ႀကိဳတင္ေၾကညာပါမည္။ လ်ာထားဦးေရ မည္မ်ွရွိေစကာမႈ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း ရမွတ္မျပည့္မီပါက ေရြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳပါ။   ၈။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးတကၠသိုလ္ (၁)၊ ရန္ကုန္၊ ဘြဲ႔လြန္/စာေမးပြဲဌာနစု၊ ဖုန္းနံပါတ္ (၀၁-၂၅၁၀၃၂၊ ၀၁-၂၅၁၅၉၆၊ လိုင္းခြဲ ၂၀) သို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။ (သို႔) ေဆးတကၠသိုလ္ (၁)၊ ရန္ကုန္ Website-http://www.umlygn.edu.mm တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။   (ေဆးတကၠသုိလ္(၁) ရန္ကုန္)   Source: University News  

Monday, 15 July 2019 08:16

ေလ်ွာက္လႊာမ်ား အခ်ိန္မီျပန္လည္တင္သြင္းရန္ အသိေပးျခင္း

စစ္တကၠသိုလ္၊ တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသုိလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ေဆးတကၠသုိလ္ ဗိုလ္ေလာင္းေလ်ွာက္လႊာမ်ားအား (၁၂-၆-၂၀၁၉) ရက္ေန႔မွစ၍ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ အခမဲ့ထုတ္ေပးလ်က္ရွိရာ (၃၁-၇-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားပိတ္သိမ္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။   ေလ်ွာက္လႊာထုတ္ယူလိုသူမ်ား နီးစပ္ရာတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ထုတ္ယူႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေလ်ွာက္လႊာထုတ္ယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဗိုလ္ေလာင္းေလ်ွာက္လႊာမ်ားအား မိမိတို႔ေလ်ွာက္လႊာထုတ္ယူရရွိသည့္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသို႔ ေလ်ွာက္လႊာပိတ္ရက္မတိုင္မီ အခ်ိန္မီျပန္လည္တင္သြင္းၾကရန္ အသိေပးႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။   အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္ရံုး(ဖုန္းနံပါတ္ ၀၃၆-၃၀၃၃၁၊ ၀၃၆၃၀၃၃၈) သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။   Read More: စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဥပေဒလတ္မွတ္ရသင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည္   Source: ေၾကးမံု  

Saturday, 13 July 2019 16:17

စစ္တကၠသုိလ္ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း

၁။ ေလ်ွာက္ထားသူသည္ - ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ အသက္ (၁၆) ႏွစ္ေအာက္ မငယ္ရပါ။ (၁၈) ႏွစ္ထက္ မႀကီးရပါ။ - ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသား အိမ္ေထာင္မရွိသူ (လူပ်ိဳ) ျဖစ္ရပါမည္။ - အနည္းဆံုးအရပ္ (၅) ေပ၊ (၃) လက္မႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေပါင္ (၁၀၀) ထက္မနည္းရပါ၊ ေပါင္ (၁၄၀) ထက္မေက်ာ္ရပါ။ - မ်က္မွန္တပ္ဆင္ထားသူမ်ား မျဖစ္ရပါ။ - ၂၀၁၈ (သို႔)၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရပါမည္။   ၂။ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို မိမိတို႔ႏွင့္နီးစပ္ရာ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၂) ရက္ေန႔မွစ၍ အခမဲ့ရယူႏိုင္ပါသည္။   ၃။ ေလ်ွာက္လႊာႏွင့္အတူ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းတစ္ခုခုမွ ေထာက္ခံစာ (မူရင္း)ႏွင့္ ပတ္စ္ပို႔အရြယ္ဓာတ္ပံု (၃) ပံုပူးတြဲတင္ျပရမည္။   ၄။ ေလ်ွာက္လႊာကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလႈိင္လ (၃၁) ရက္ေန႔ထား၍ ေလ်ွာက္လႊာထုတ္ယူခဲ့ေသာတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ၾကရမည္။   ၅။ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္စံုၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ေလ်ွာက္လႊာရွင္မ်ားသာ စစ္တကၠသုိလ္ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း ဝင္ခြင့္အရည္းအခ်င္းစစ္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုၾကရမည္။   ၆။ စစ္တကၠသုိလ္ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း ဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲတြင္ တကၠသုိလ္ဝင္ စာေမးပြဲ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအတိုင္း ေအာက္ပါဘာသာရပ္မ်ားကို ေျဖဆိုၾကရမည္။ (က) အဂၤလိပ္စာ (ခ) သခၤ်ာ   ၇။ ဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ မိမိတို႕ေလ်ွာက္လႊာတင္သြင္းရာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိသည့္ၿမိဳ႕တြင္ ေျဖဆိုၾကရမည္။   ၈။ ဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရမည့္ ေနရာႏွင့္အခ်ိန္ကို သတင္းစာမွ ေႀကာ္ျငာေပးမည္။   Read More: စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဥပေဒလတ္မွတ္ရသင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည္   ၉။ ေျဖဆိုရမည့္ခံုအမွတ္မွာ ေလ်ွာက္လႊာတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ခံုအမွတ္အတိုင္းျဖစ္သည္။   ၁၀။ ဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ဗိုလ္ေရြးအဖြဲ႔တြင္ ဝင္ေရာက္အစစ္ေဆးခံရမည္။တပ္မေတာ္ဗိုလ္ေရြးအဖြဲ႔တြင္ ဝင္ေရာက္အစစ္ေဆးခံရန္ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္အခ်ိန္မီေပးပို႔ေပးသြားမည္။   ၁၁။ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ တိက်ျပည့္စံုစြာေရးသားေဖာ္ျပျခင္း မျပဳေသာ ေလ်ွာက္လႊာမ်ား၊ မမွန္မကန္ျဖည့္စြက္ေရးသားေဖာ္ျပေသာ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မီမေရာက္ရွိေသာ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။ မိမိတို႔ေလ်ွာက္လႊာတင္သြင္းသည့္ဌာနတြင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည္/မခံရသည္ကို သြားေရာက္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္သည္။   Source: ေၾကးမံု  

Saturday, 13 July 2019 14:47

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဥပေဒလတ္မွတ္ရသင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည္

ပုသိမ္တကၠသုိလ္၊ ဥပေဒပညာဌာနမွႀကီးမွဴးသင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒလက္မွတ္ရသင္တန္း CBI,Coursse No.11 ဖြင့္လွစ္ပါမည္။   ** တကၠသုိလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ အျခားမည့္သည့္ဘြဲ႔ရမဆိုတက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။   ** ႏုိင္ငံေတာ္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ပုသိမ္တကၠသုိလ္မွ ခ်ီးျမွင့္မည့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအသိအမွတ္ျပဳေအာင္လက္မွတ္အပ္ႏွင္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။   ** သင္တန္းသားဦးေရကန္႔သတ္ခ်က္ရွိသည္။   **သင္တန္းကာလ (၃) လျဖစ္ပါသည္။** - (၅-၈-၂၀၁၉) မွ (၃၀-၈-၂၀၁၉) အထိ (၁ လ) - (၁၆-၁၂-၂၀၁၉) မွ (၁၄-၂-၂၀၂၀) အထိ (၂ လ)   **သင္တန္းအခ်ိန္** - တနလၤာမွ ေသာၾကာေန႔အထိ (ညေန (၄) နာရီမွ (၆) နာရီအထိ)   **သင္တန္းေၾကး** (၃၀၀၀၀) က်ပ္   **ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကိုစတင္ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။**   Read More: တပ္မေတာ္ေဆးတကၠသုိလ္ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း   Special Talk & Special Lecture မ်ားကို ျပင္ပမွ က်ြမ္းက်င္ေသာ ဥပေဒပညာရွင္ႀကီးမ်ားက လက္ေတြ႔အေျခအေန၊ အမႈအျဖစ္အပ်က္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ယွဥ္၍ စီးပြားဆိုင္ရာဥပေဒအေၾကာင္းအရာမ်ားကို (၂) ပတ္တစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။   **သင္ၾကားမည့္ဘာသာရပ္မ်ား** Paper I -Law of Contract & Sales of Goods Paper II -Investment Laws Paper III -Law of Business Organizations Paper IV -Law of Taxation   Source: University News  

Friday, 12 July 2019 18:09

တပ္မေတာ္ေဆးတကၠသုိလ္ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း

၁။ ေလ်ွာက္ထားသူသည္ - ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ အသက္ (၁၆) ႏွစ္ေအာက္ မငယ္ရပါ။ (၁၈) ႏွစ္ထက္ မႀကီးရပါ။ - ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသား အိမ္ေထာင္မရွိသူ (လူပ်ိဳ) ျဖစ္ရပါမည္။ - အနည္းဆံုးအရပ္ (၅) ေပ၊ (၃) လက္မႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေပါင္ (၁၀၀) ထက္မနည္းရပါ၊ ေပါင္ (၁၄၀) ထက္မေက်ာ္ရပါ။ - မ်က္မွန္တပ္ဆင္ထားသူမ်ား မျဖစ္ရပါ။ - ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ သိပၸံဘာသာတြဲ ျဖင့္ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရပါမည္။   ၂။ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို မိမိတို႔ႏွင့္နီးစပ္ရာ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၂) ရက္ေန႔မွစ၍ အခမဲ့ရယူႏိုင္ပါသည္။   ၃။ ေလ်ွာက္လႊာႏွင့္အတူ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းတစ္ခုခုမွ ေထာက္ခံစာ (မူရင္း)ႏွင့္ ပတ္စ္ပို႔အရြယ္ဓာတ္ပံု (၃) ပံုပူးတြဲတင္ျပရမည္။   ၄။ ေလ်ွာက္လႊာကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလႈိင္လ (၃၁) ရက္ေန႔ထား၍ ေလ်ွာက္လႊာထုတ္ယူခဲ့ေသာတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ၾကရမည္။   ၅။ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္စံုၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ေလ်ွာက္လႊာရွင္မ်ားသာ တပ္မေတာ္ေဆးတကၠသုိလ္ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း ဝင္ခြင့္အရည္းအခ်င္းစစ္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုၾကရမည္။   ၆။ တပ္မေတာ္ေဆးတကၠသုိလ္ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း ဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲတြင္ တကၠသုိလ္ဝင္ စာေမးပြဲ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအတိုင္း ေအာက္ပါဘာသာရပ္မ်ားကို ေျဖဆိုၾကရမည္။ (က) အဂၤလိပ္စာ (ခ) ဇီဝေဗဒ   ၇။ ဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ မိမိတို႕ေလ်ွာက္လႊာတင္သြင္းရာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိသည့္ၿမိဳ႕တြင္ ေျဖဆိုၾကရမည္။    ၈။ ဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရမည့္ ေနရာႏွင့္အခ်ိန္ကို သတင္းစာမွ ေႀကာ္ျငာေပးမည္။   Read More: စင္ကာပူ ပညာေရး coding မသင္မေနရ စတင္မည္   ၉။ ေျဖဆိုရမည့္ခံုအမွတ္မွာ ေလ်ွာက္လႊာတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ခံုအမွတ္အတိုင္းျဖစ္သည္။   ၁၀။ ဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ဗိုလ္ေရြးအဖြဲ႔တြင္ ဝင္ေရာက္အစစ္ေဆးခံရမည္။တပ္မေတာ္ဗိုလ္ေရြးအဖြဲ႔တြင္ ဝင္ေရာက္အစစ္ေဆးခံရန္ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္အခ်ိန္မီေပးပို႔ေပးသြားမည္။   ၁၁။ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ တိက်ျပည့္စံုစြာေရးသားေဖာ္ျပျခင္း မျပဳေသာ ေလ်ွာက္လႊာမ်ား၊ မမွန္မကန္ျဖည့္စြက္ေရးသားေဖာ္ျပေသာ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မီမေရာက္ရွိေသာ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။ မိမိတို႔ေလ်ွာက္လႊာတင္သြင္းသည့္ဌာနတြင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည္/မခံရသည္ကို သြားေရာက္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္သည္။   Source: ေၾကးမံု  

Friday, 12 July 2019 13:30

တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသုိလ္ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းေခၚယူျခင္း

၁။ ေလ်ွာက္ထားသူသည္ - ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ အသက္ (၁၆) ႏွစ္ေအာက္ မငယ္ရပါ။ (၁၈) ႏွစ္ထက္ မႀကီးရပါ။ - ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသား အိမ္ေထာင္မရွိသူ (လူပ်ိဳ) ျဖစ္ရပါမည္။ - အနည္းဆံုးအရပ္ (၅) ေပ၊ (၃) လက္မႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေပါင္ (၁၀၀) ထက္မနည္းရပါ၊ ေပါင္ (၁၄၀) ထက္မေက်ာ္ရပါ။ - မ်က္မွန္တပ္ဆင္ထားသူမ်ား မျဖစ္ရပါ။ - ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ သိပၸံဘာသာတြဲ (သို႔) ဝိပၸံဘာသာတြဲျဖင့္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရပါမည္။   ၂။ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို မိမိတို႔ႏွင့္နီးစပ္ရာ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၂) ရက္ေန႔မွစ၍ အခမဲ့ရယူႏိုင္ပါသည္။   ၃။ ေလ်ွာက္လႊာႏွင့္အတူ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းတစ္ခုခုမွ ေထာက္ခံစာ (မူရင္း)ႏွင့္ ပတ္စ္ပို႔အရြယ္ဓာတ္ပံု (၃) ပံုပူးတြဲတင္ျပရမည္။   ၄။ ေလ်ွာက္လႊာကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလႈိင္လ (၃၁) ရက္ေန႔ထား၍ ေလ်ွာက္လႊာထုတ္ယူခဲ့ေသာတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ၾကရမည္။   ၅။ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္စံုၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ေလ်ွာက္လႊာရွင္မ်ားသာ တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသုိလ္ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း ဝင္ခြင့္အရည္းအခ်င္းစစ္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုၾကရမည္။   ၆။ တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသုိလ္ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း ဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲတြင္ တကၠသုိလ္ဝင္ စာေမးပြဲ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအတိုင္း ေအာက္ပါဘာသာရပ္မ်ားကို ေျဖဆိုၾကရမည္။ (က) ျမန္မာစာ (ခ) သခ်ၤာ   ၇။ ဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ မိမိတို႕ေလ်ွာက္လႊာတင္သြင္းရာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိသည့္ၿမိဳ႕တြင္ ေျဖဆိုၾကရမည္။   ၈။ ဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရမည့္ ေနရာႏွင့္အခ်ိန္ကို သတင္းစာမွ ေႀကာ္ျငာေပးမည္။   ၉။ ေျဖဆိုရမည့္ခံုအမွတ္မွာ ေလ်ွာက္လႊာတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ခံုအမွတ္အတိုင္းျဖစ္သည္။   Read More: ၿဗိတိန္ပညာသင္သြားလိုသူမ်ားအတြက္ အခမဲ့အြန္လိုင္းသင္တန္းစတင္   ၁၀။ ဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ဗိုလ္ေရြးအဖြဲ႔တြင္ ဝင္ေရာက္အစစ္ေဆးခံရမည္။တပ္မေတာ္ဗိုလ္ေရြးအဖြဲ႔တြင္ ဝင္ေရာက္အစစ္ေဆးခံရန္ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္အခ်ိန္မီေပးပို႔ေပးသြားမည္။   ၁၁။ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ တိက်ျပည့္စံုစြာေရးသားေဖာ္ျပျခင္း မျပဳေသာ ေလ်ွာက္လႊာမ်ား၊ မမွန္မကန္ျဖည့္စြက္ေရးသားေဖာ္ျပေသာ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မီမေရာက္ရွိေသာ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။ မိမိတို႔ေလ်ွာက္လႊာတင္သြင္းသည့္ဌာနတြင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည္/မခံရသည္ကို သြားေရာက္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္သည္။   Source; ေၾကးမံု  

Thursday, 11 July 2019 18:05

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာဘြဲ႔လြန္သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေလ်ွာ္လႊာေခၚယူျခင္း

၁။ ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာတကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္တြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာဘြဲ႔လြန္သင္တန္းမ်ားသို႔ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုသူ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ေလ်ွာက္ထားႏုိင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ ** ပါရဂူသင္တန္းမ်ား**- ပါရဂူဘြဲ႔ (ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဓာတ္ခြဲနည္းပညာ) Ph.D (Medical Laboratory Technology)၊ သင္တန္းကာလမွာ (၃) ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။- ပါရဂူဘြဲ႔ (ေဆးဘက္ဆိုင္ရာခႏၶာသန္စြမ္းမႈနည္းပညာ) Ph.D(Physiotherapy)၊ သင္တန္းကာလမွာ (၃) ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။- ပါရဂူဘြဲ႔ (ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဓာတ္မွန္ႏွင့္ ပံုရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ) Ph.D (Medical Imaging Technology)၊ သင္တန္းကာလမွာ (၃) ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ **ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာမဟာသိပၸံသင္တန္းမ်ား**- ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာမဟာသိပၸံ (ဓာတ္ခြဲနည္းပညာ) M.Med.Tech (Medical Laboratory Technology)၊ သင္တန္းကာလမွာ (၂) ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။- ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာမဟာသိပၸ့ (ခႏၶာသန္စြမ္းမႈနည္းပညာ) M.Med.Tech (Phsiotherapy)၊ သင္တန္းကာလမွာ (၂) ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။- ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာပဟာသိပၸံ (ဓာတ္မွန္ႏွင့္ပံုရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ) M.Med.Tech (Medical Imaging Technology)၊ သင္တန္းကာလမွာ (၂) ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ **ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာဒီပလိုမာသင္တန္း**- ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအသံလြန္လႈိင္းျဖင့္ ေရာဂါရွာိေဖြျခင္းနည္းပညာဒီပလိုမာ Diploma in Diagnostic Medical Sonography ၊ သင္တန္းကာလမွာ (၁) ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ **လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္း**၂။ - ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရပါမည္။- ပါရဂူသင္တန္းမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာမဟာဘြဲ႔ရရွိထားသူျဖစ္ရပါမည္။- ပါရဂူသင္တန္းမ်ားအတြက္ ေလ်ွာက္လႊာပိတ္သည့္ေန႔တြင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာ မဟာသိပၸံဘြဲ႔ရရွိၿပီးေနာက္ အနည္းဆံုးလုပ္သက္ (၂) ႏွစ္ရွိသူျဖစ္ရပါမည္။- ဒီပလိုမာသင္တန္းႏွင့္ မဟာသိပၸံသင္တန္းအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာဘြဲ႔ရရွိထားသူျဖစ္ရပါမည္။- ဒီပလိုမာသင္တန္းႏွင့္ မဟာသိပၸံသင္တန္းမ်ားအတြက္ ေလ်ွာက္လႊာပိတ္သည့္ရက္အထိ လုပ္ငန္းစတင္ဝင္ေရာက္သည့္ရက္မွစ၍ အနည္းဆံုးလုပ္သက္ (၁) ႏွစ္ရွိသူျဖစ္ရပါမည္။- ေလ်ွာက္လႊာပိတ္သည့္ရက္တြင္ အသက္ (၅၀) ႏွစ္အထက္မေက်ာ္လြန္သူျဖစ္ရပါမည္။- ပါရဂူဘြဲ႔ရရွိၿပီးပါက အနည္းဆံုး (၅) ႏွစ္၊ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာ မဟာသိပၸံဘြဲ႔ ရရွိၿပီးပါက အနည္းဆံုး (၂) ႏွစ္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။- သတ္မွတ္ထားေသာ သင္တန္းကာလကို အခ်ိန္ျပည့္တက္ေရာက္နိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။ ၃။ ေလ်ွာက္လႊာပိတ္မည့္ရက္မွာ (၂၃-၈-၂၀၁၉) ရက္ ေသာၾကာေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၄။ ေလ်ွာက္လႊာကို သက္ဆိုင္ရာဌာန ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း အႀကီးအမွဴးမွ တစ္ဆင့္ ေလ်ွာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး နုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းျဖစ္ေၾကာင္းသက္ဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းအႀကီးအမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိရပါမည္။ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ေလ်ွာက္ထားျခင္းမရွိသည့္ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို လံုးဝထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳပါ။ ၅။ ႀကိဳတင္မိတၱဴ (၁) ေစာင္ကို ေငြသြငး္ခ်လန္ (မူရင္း) ႏွင့္တကြ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာ တကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ထံ လိပ္မႈ၍မပ်က္မကြက္ ေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားရမည္။ ၆။ သင္တန္းဝင္ခြင့္အတြက္ ေရးေျဖ၊ ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္ပါမည္။- (၆-က)ပါရဂူသင္တန္းေရးေျဖစာေမးပြဲကို (၂၆-၉-၂၀၁၉)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ စစ္ေဆးပါမည္။- (၆-ခ) မဟာသိပၸံသင္တန္းႏွင့္ ဒီပလိုမာသင္တန္း ေရးေျဖစာေမးပြဲကို (၂၇-၉-၂၀၁၉)ရက္ ေသာၾကာေန႔ တြင္ စစ္ေဆးပါမည္။ ၇။ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းဝင္ခြင့္ ေလ်ွာက္ထားသူမ်ားသည္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာဘြဲ႔လြန္သင္တန္းဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲေၾကး (က်ပ္ ၁၀၀၀) တိတိကို ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာတကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္အင္းစိန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေငြစာရင္းအမွတ္ MD၀၁၁၆၇၀ သို႔ေပးသြင္းရမည္။ **မွတ္ခ်က္** ၿမိဳ႕နယ္စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ အင္းစိန္တြင္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာတကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္ေငြစာရင္းအမွတ္ MD ၀၁၁၆၇၀ သို႔လိပ္မူ၍ ေငြလႊဲစနစ္ျဖင့္လည္းေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ၈။ သင္တန္းကိုတက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီးမွ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ပ်က္ကြက္လ်ွင္ ေနာင္ပညာသင္ႏွစ္ (၂) ႏွစ္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းမ်ားသို႔ ေလ်ွာက္ထားခြင့္မရွိပါ။   Read More: ပညာေရးႏွင့္ ဝါသနာ သင္ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ေလ်ွာက္လွမ္းမလဲ ၉။ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး တက္ခြင့္ရစာရင္းထုတ္ျပန္ၿပီးမွ သင္တန္းကိုမတက္ေရာက္လ်ွင္ျဖစ္ေစ၊ (မွတ္ပံုတင္ျခင္းျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ) သင္တန္းကိုၿပီးဆံုးေအာင္မတက္ေရာက္လ်ွင္ျဖစ္ေစ၊ သင္တန္းတက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ကာလအတိုင္း ႏိုင္င့ံတာဝန္ကိုမထမ္းေဆာင္လ်ွင္ျဖစ္ေစ၊ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလ်ွာ္ေၾကးေငြကိုေပးေလ်ွာ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၁၀။ သင္တန္းအလိုက္တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည့္ လ်ာထားဦးေရသတ္မွတ္ခ်က္ကို တကၠသိုလ္၏ Website မွတဆင့္ေၾကညာပါမည္။ လ်ာထားဦးေရမည္မ်ွရွိေစကာမႈ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းရမွတ္မျပည့္မီပါက ေရြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳပါ။ ၁၁။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာတကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္ဖုန္းနံပါတ္ (၀၁-၃၆၄၅၇၅၃၊ ၀၁-၃၆၄၅၇၄၆) သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။ (သို႔) ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာတကၠသိုလ္၊  ရန္ကုန္ Website (www.umty.gov.mm) တြင္လည္းဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ Source: ေၾကးမံု