International/Private

Wednesday, 24 January 2018 13:07

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပုဂၢလိကကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ၃၀ ထပ္တိုး ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထား

လာမယ့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပုဂၢလိကကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း မွတ္ပံုတင္ ၃၀ ထပ္တိုးဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ံုးက သိရပါတယ္။