News

Wednesday, 15 May 2019 10:37

" ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ဝင္ရာက္ၾကည့္ရွႈနိုင္ပါသည္ "

၁။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ သက္ဆိုင္ရာ စာစစ္ဌာနေက်ာင္းမ်ားတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း ကပ္ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂။ ထို႔အျပင္ - အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ - ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ - ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ - လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ - ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၂) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ - သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း တို႔တြင္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ ေအာင္စာရင္း မ်ားကို ကပ္ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၃။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ ေအာင္စာရင္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ ပညာေရးမႉး႐ုံးမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ခရိုင္အလိုက္ သိရွိလိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္ပညာေရးမႉး႐ုံး မ်ားတြင္ လည္းလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ သိရွိလိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံး မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔ ေျဖဆိုခဲ့သည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း သြားေရာက္ၾကည့္ရွႈနိုင္ပါသည္။   ၄။ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္သည့္ေန႔တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန Website ျဖစ္ေသာ www.moe.gov.mm မွတစ္ဆင့္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန Website ျဖစ္ေသာ www.myanmarexam.org တြင္လည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရွႈနိုင္ရန္ စီစဥ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္   ၅။ အဆုိပါ Website တြင္ ၾကည့္ရႈရန္ အခက္အခဲ ရွိပါက က်မတုိ႔၏ MMRD Call Center ျဖစ္ေသာ ဖုန္းနံပါတ္ 1876 သို့ ဖုန္းဆက္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ ။ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေသာ အခ်ိန္မွာ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၈ နာရီမွ ည ၈ နာရီအထိ ျဖစ္ပါသည္။     ၆။ ထို႔အျပင္ Google Play တြင္လည္း App ကို Install လုပ္၍ ဝင္ၾကည့္နိုင္ပါသည္။၄င္း၏ Link မွာ   http://bit.ly/2HJxhLG   ျဖစ္ပါသည္။        

Monday, 29 April 2019 15:25

"အစုိးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းသားသစ္မ်ားေခၚယူျခင္း"

၁။ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနေအာက္ရွိ အစုိးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား (ပူတာအုိ၊ျမစ္ၾကီးနာ၊ ဗန္းေမာ္၊ လိြဳင္ေကာ္၊ ဘားအံ၊ မင္းတပ္၊ တီးတိန္၊ ေမာ္လျမိဳင္၊ စစ္ေတြ၊ လားရႈိး၊ ေတာင္ၾကီး၊ ျမင္းျခံ၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ခႏၱီး၊ ကေလး၊ မုံရြာ၊ ေခ်ာင္းဦး၊ ပခုကၠဴဈ မေကြး၊ ျပည္၊ ေတာင္ငူ၊ ပုသိမ္၊ ဟသၤာတ၊ မအူပင္၊ ထား၀ယ္၊ ျမိတ္၊ ေကာ့ေသာင္း) စုစုေပါင္း (၃၅) ေက်ာင္းတုိ႔တြင္ သင္တန္းသားမ်ားေခၚယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။   ၂။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္... (က) အေျခခံပညာ အလယ္တန္း (အ႒မတန္း) ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရပါမည္။ (ခ) နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာလုပ္ငန္းသဘာ၀အရ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ျပီး လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းႏွင့္ စက္ရုံ/ ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ကြင္းဆင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူျဖစ္ရပါမည္။   ၃။ ၂ႏွစ္သင္တန္းတြင္ ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္ပါက A.G.T.I ပထမႏွစ္သင္တန္းသုိ႔ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရ စက္မႈလက္မႈသိပၸံမ်ား၏ ၀င္ခြင့္ေရံးခ်ယ္ေရးမႈမ်ားအတုိင္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။   ၄။ အစုိးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ဒုတိယႏွစ္သင္တန္းကုိ ေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ။ က်ရႈံးသည္ျဖစ္ေစ၊ တကၠသုိလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲၾကီးကုိ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုလုိပါက ျပင္ပေျဖအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။   ၅။ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိေသာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားလာပါက တစ္ဦးလွ်င္ တစ္လ(၃၀၀၀၀) ႏႈန္းျဖင့္ သင္တန္းတက္သည့္ကာလမ်ားအတြင္း၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္မည့္ အစီအစဥ္ရွိပါသည္။   ဖြင့္လွစ္မည္သင္တန္းမ်ား... ၆။ ေအာက္ပါသင္တန္းမ်ားုိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကာေပးပါမည္။ (က) အေဆာက္အဦနည္းပညာသင္တန္း (Building Technology) (ခ) အီလက္ထေရာနစ္ပညာသင္တန္း (Electronic Technology ) (ဂ) လွ်ပ္စစ္နည္းပညာသင္တန္း (Electrical Technology) (ဃ) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းပညာသင္တန္း (Auto Mechanics Technology ) (င) စက္ပစၥည္းအစိတ္အပုိင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း နည္းပညာသင္တန္း (Refrigeration and Air Conditioning Technology) (စ) ေရခဲေသတၱာႏွင့္ ေလေအးေပးစက္နည္းပညာသင္တန္း (Air Conditioning Technology) (ဆ) သတၱဳပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈနည္းသင္တန္း (Metal Process Technology) (ဇ) သုတနည္းပညာသင္တန္း (Information Technology)   ၇။ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ေလွ်ာက္ထားလုိ႔သည္ အစုိးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၂-၅-၂၀၁၉ ရက္မွစတင္ထုတ္ယူႏုိင္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ၁၆-၅-၂၀၁၉ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ မိမိတုိ႔သည့္ အစုိးရနည္းပညအထက္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။   ၈။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက မိမိေလွ်ာက္လႊာရယူေသာ အစုိးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း စုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။   နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င္ေရးဦးစီးဌာန

Wednesday, 24 April 2019 09:00

“အဌမတန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားအစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ေမလ တြင္စတင္ေလွ်ာက္ထားနိုင္”

အေျခခံ ပညာအလယ္တန္းအဆင့္ အဌမတန္းေအာင္ျမင္ၿပီး အစိ္ုးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ား ေမ ၂ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ သက္ဆိုင္ရာေဒသရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း နည္းပညာသက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေနမ်ိဳးထြန္း၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။ “ အဌမတန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူတိုင္း နည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္။နည္းပညာသက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ေအာက္မွာနညး္ပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းေပါင္း ၃၅ ေက်ာင္းရွိပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ၃၅ ေက်ာင္းစလံုးမွာ ဝင္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားလို႔ရပါသည္။ အဓိကမွာ အဌမတန္း ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမည္။ အဌမတန္း ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျပနိုင္ရပါမည္” ဟုေဒါက္တာေနမ်ိဳးထြန္းမွ ေျပာခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းတြင္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ကို အေျခခံသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ နည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာရပ္ေပါင္း ခုနစ္ခုရွိၿပီး (၂) နွစ္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထူးခၽြန္သည့္ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပၸံကို တက္ေရာက္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ “အခုလို နည္းပညာေက်ာင္းေတြမွာ သင္ၾကားေပးတဲ့အခါ ဆင္းရဲတဲ့ကေလးေတြ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားရင္ တစ္လကို ေငြက်ပ္ (၃) ေသာင္း ေထာက္ပံ့ပါသည္။သူတို႔မိဘေတြအတြက္ ကုန္က်စရိတ္လည္းသက္သာမွာျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက တစ္ႏွစ္ၿပီးလွ်င္ထူးခၽြန္တဲ့ကေလးမ်ားသည္ GTI လည္းတက္ေရာက္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခြင့္အေရးေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းၿပီးဆံုးသြားလွ်င္ လုပ္ငန္းခြင္မွာလည္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းေၾကးေပးသြင္းရျခင္းမရွိပါ” ဟုေဒါက္တာေနမ်ိဳးထြန္းက ေျပာပါသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းကို (၂) နွစ္တက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး(၂) နွစ္ သင္တန္းတြင္ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္ပါက AGTI ပထမႏွစ္ သင္တန္းကို တက္ေရာက္နိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္း၏ ေအာင္လက္မွတ္ရရွိပါက အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စက္မႈလက္မႈ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ အလုပ္အကိုင္ေလွ်ာက္ ထားနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ Source: ျမဝတီ

Friday, 05 April 2019 17:13

အေမရိကန္အထက္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ eSport ကို သင္ရိုးအျဖစ္ ထည့္သြင္း

ဗီြဒီယိုဂိမ္းေတြကို အေမရိကန္ျပည္နယ္ ၈ ခုက အထက္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ သင္ရိုးအျဖစ္ ျပဌာန္းလိုက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။          အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ eSports ဗီြဒီယိုဂိမ္းေတြကို တရားဝင္ေက်ာင္းသင္ခန္းစာေတြအျဖစ္ ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ေဆာင္းတြင္းက ေကာ္နက္တီကပ္ ၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ ၊ ကင္တပ္ကီ ၊ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ နဲ ့ရုဒ္အိုင္းစ္လန္းတို ့မွာ စတင္သင္ၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လအနည္းငယ္ၾကာျပီးေနာက္မွာေတာ့ အလာဘားမား ၊ မစၥစပီနဲ ့တကၠဆက္ ေက်ာင္းေတြ မွာလည္း eSports သင္ရိုးေတြ ထည့္သြင္းလာျပီလို ့ျပည္နယ္ အထက္တန္း ေက်ာင္း အဖဲြ ့အစည္းဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားဖက္ဒေရးရွင္းအဖဲြ ့အစည္းမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကိုးကားျပီး CNN သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Newzoo သုေတသနကုမၸဏီရဲ့ အဆိုအရ ကမၻာ့ eSports ေစ်းကြက္ဟာ ၂၀၁၉ မွာ ေဒၚလာ ၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ ဝင္ေငြရိွတဲ့ ေစ်းကြက္ျဖစ္လာမယ္လို ့ခန္ ့မွန္းထားပါတယ္။ eSports ပရိတ္သတ္ကလည္း ၂၀၁၉ ထဲမွာ လူေပါင္း ၄၅၄ သန္း ရိွလာမယ္လို ့ဒီသုေတသနက ခန္ ့မွန္းထားပါတယ္။ eSport ဂိမ္းဟာလည္း အသက္ေမြးမႈတစ္ခုျဖစ္လာျပီး တစ္ခ်ိဳ ့ဂိမ္မာေတြဟာ ဂိမ္းကစားရင္းနဲ ့မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ eSport ေလာကမွာ ပရိုအဆင့္ရိွတဲ့ ပေလယာတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ သိန္းနဲ ့ခ်ီ ဝင္ေငြရျပီး ျပိဳင္ပဲြေတြမွာ အႏိုင္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ေက်ာင္းသင္ရိုးမွာ ဗီြဒီယိုဂိမ္းသင္ရုိးေတြ ထည့္သြင္းျခင္းကေန ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဝင္ေငြေကာင္းျပီး ဘဝအာမခံခ်က္ရိွတဲ့ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းတစ္ခုထဲ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေတာ့မွာပါ။နယူးေယာ့ခ္တကၠသိုလ္နဲ ့ကယ္လီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္တို ့ဟာလည္း ဗီြဒီယိုဂိမ္းေတြကို ပညာသင္ဆုေပးလာျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဂ်ာ့ခ်္ဝါရွင္တန္တကၠသိုလ္မွ အားကစားစီမံေရးရာ ပါေမာကၡ လီဆာေနေရာ့တီမွ eSports ဟာ ပံုမွန္အားကစား အမ်ိဳးအစားေတြအတိုင္း ေခတ္စားလာေနျပီး eSport ေပၚ လူထုစိတ္ဝင္စားမႈနဲ ့ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ ျမင့္တက္ေနတယ္လို ့ေျပာပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ ဂ်ီနန္ျပည္နယ္က Lanxiang နည္းပညာေက်ာင္းမွာလည္း eSports ကို သင္ရုိးအျဖစ္ ထည့္သင္ေနပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံက Lanxiang eSports ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဗီြဒီယိုဂိမ္းကစားနည္း သင္ဖို ့တစ္ႏွစ္ကို ၁၄၇၀ ေပါင္ ေပးရတယ္လို ့ဆိုပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းသားေတြဟာ ေက်ာင္းခ်ိန္ တစ္ဝက္ကို ဂိမ္းကစားရင္း ကုန္ဆံုးျပီး က်န္တဲ့ သင္တန္းခ်ိန္တစ္ဝက္ကို ေအာင္ျမင္တဲ့ ဂိမ္မာျဖစ္ဖို ့သီအိုရီပိုင္း သင္ၾကားေနၾက ပါတယ္။ source: duwun

Monday, 01 April 2019 11:28

ပန္တ်ာႏွင့္ပန္းခ်ီ ပန္းပု ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေၾကး ျပန္ေပးမည္

မႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ပန္တ်ာႏွင့္ ပန္းခ်ီပန္းပု ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးၾကည္မင္းက ေျပာၾကားသည္။ ပန္တ်ာႏွင့္ ပန္းခ်ီပန္းပုေက်ာင္းမ်ားအျဖစ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွ စ၍ ယေန႔ခ်ိန္ထိ ၁၁ ႏွစ္တာ ၾကာျမင့္သည္အထိ ေထာက္ပံ့ေၾကးမေပးႏုိင္ ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ “ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ တည္ရွိၿပီး အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က တက္ေရာက္သင္ၾကားၾကရတဲ့ ေက်ာင္သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားရဲ႕ ဝါသနာဗီဇ ထက္သန္မႈ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို ျမတ္ႏုိးထိန္းသိမ္းလိုမႈ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို အေလးထား အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ေရွးယခင္ကလို အႏုပညာအထက္တန္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေပးႏုိင္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ခဲ့ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁ရက္ေန႔မွ စ၍ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္သုံးေသာင္းေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။ Source: thevoice

Friday, 29 March 2019 12:57

တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြ အေျဖလႊာစစ္ေဆးခ တစ္အုပ္လွ်င္ အသားတင္က်ပ္ ၃၀၀ ႏႈန္း ထုတ္ေပးမည္

တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ အေျဖလႊာ စစ္ေဆးသူ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ စစ္ေဆးခ တစ္အုပ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀ ႏႈန္း အသားတင္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အေျဖလႊာစစ္ေဆး ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျခားကုန္က် စရိတ္ မ်ားကို သီးျခား ထုတ္ေပးထားသည္။ ယခင္က အေျဖလႊာတစ္အုပ္လွ်င္ စစ္ေဆးခက်ပ္ ၁၀၀ ေပးအပ္ရာမွ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲက စကာ က်ပ္၃၀၀ အထိ တိုးေပးထားၿပီး သတ္မွတ္စစ္ေဆးခကို ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား အျပည့္ အ၀ထုတ္ေပး ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန က ၫႊန္ၾကားထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာ နသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက အေျဖလႊာစစ္ေဆးခ တစ္အုပ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀ႏႈန္း၊ Code ျပဳလုပ္ခ ၁၀ က်ပ္၊ Decode ျပဳလုပ္ခ ၁၅ က်ပ္ ထုတ္ေပးေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အခ်ဳိ႕တြင္ Code၊Decode ျပဳလုပ္ခအတြက္ဆိုကာ ႏုတ္ယူျခင္းေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား စာစစ္ခ အျပည့္အ၀မရရွိ ဟု အေျခခံပညာဆရာ၊ ဆရာမအခ်ဳိ႕ထံမွ ၾကားသိရသည္။ ‘‘ထုတ္ေပးတာ တစ္အုပ္ကို ၃၀၀ က်ပ္ပဲ။ Code လုပ္ခက ၁၀ က်ပ္၊ Decode က ၁၅ က်ပ္။ အဲဒါေတြက သတ္သတ္ေပးတာ။ အ ေျဖလႊာတစ္အုပ္စစ္ရင္  ၃၀၀ က်ပ္ ရကို ရရမွာပါ’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ ဦးစီး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦးက ေျပာသည္။ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ အေျဖလႊာမ်ားကို ဧၿပီ ၁ မွ ၁၀ ရက္အထိ ရန္ကုန္၊ ဒဂံု၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ပုသိမ္၊ စစ္ေတြ၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ေတာင္ႀကီး၊ မႏၲေလး၊ မံုရြာႏွင့္မေကြးတကၠသိုလ္ စာစစ္ဌာန ၁၀ခုတြင္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားမွ အထက္တန္းျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲအတြက္  ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားအား က်ပ္ ၂၅၀,၀၀၀၊ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားအား က်ပ္ ၂၃၀,၀၀၀၊ ဌာနမွဴးမ်ား၊ စာစစ္မွဴးခ်ဳပ္မ်ားအား က်ပ္ ၁၂၀,၀၀၀၊ လက္ေထာက္စာစစ္မွဴး ခ်ဳပ္မ်ားအား က်ပ္၁၀၀,၀၀၀၊ ေမးခြန္းျပဳစုခ ခ်ီးျမႇင့္ေငြက်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀၊ စာစစ္မွဴးမ်ားအား က်ပ္ ၉၀,၀၀၀၊ အေျဖလႊာ စစ္ေဆးမႈအတြက္ တစ္အုပ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀ ႏႈန္း တြက္ခ်က္ေတာင္းခံရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန က သတ္မွတ္ထားသည္။ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲအ ေျဖလႊာ စစ္ေဆးရာတြင္ Check(မင္နီျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း)၊ Crossch  -eck (မင္အစိမ္းေရာင္ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း)၊ Counter-Crossc  -heck ( မင္ခရမ္းေရာင္ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း) သံုးႀကိမ္ စစ္ေဆးၿပီး မွသာ အေျဖလႊာတစ္အုပ္ စစ္ေဆးၿပီးစီးသည္ဟု သတ္မွတ္ထား သည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ အေျဖလႊာ အုပ္ ၂၀ ခန္႔သာ စစ္ေဆးၿပီးစီးေၾကာင္း စာစစ္အေတြ႕အႀကံဳရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ဆိုသည္။  ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာ ေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ စာရင္းေပးသြင္းထားသူ ၈၉၇,၉၉၄ ဦးရွိၿပီး ျမန္မာစာ ဘာသာရပ္ေျဖဆိုသည့္ေန႔ တြင္ ၈၅၁,၅၇၀ ဦး လာေရာက္ေျဖဆိုရာ ပ်က္ကြက္သူ ေလးေသာင္း ေက်ာ္ ရွိသည္။ Source; 7day

Friday, 22 March 2019 16:09

နဝမတန္း (ျပင္ပေျဖ) စာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိလုိသူမ်ား ယခုလ ၂၈ ရက္ေနာက္ဆုံးထား ေလွ်ာက္ထားရမည္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ အေျခခံပညာ နဝမတန္း (ျပင္ပေျဖ) စာေမးပြဲကိုလာမည့္ ေမ ၂ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္  ျဖစ္ရာ နဝမတန္း က်ရႈံးခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အဌမတန္းေအာင္ျမင္ၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေက်ာင္းဆက္ မတက္ႏုိင္သူမ်ားသည္ မတ္ ၂၈ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားထံမွ နဝမတန္းက်ရံႈးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အဌမတန္းေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ မူရင္းမ်ားႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ ေျဖဆုိရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့မည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးရုံးမ်ားတြင္ ေျဖဆုိခြင့္ကတ္ျပားမ်ားကို ဧၿပီလကုန္ပိုင္းတြင္ ထုတ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ READ - ကမ႓ာေပၚရွိ အေကာင္းဆုံး တကၠသုိလ္ ၅ ခု လက္ရွိတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ေရာက္ရွိေနေသာ အခ်ဥ္က် နဝမတန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကိုလည္း အဆုိပါ စာေမးပြဲေျဖဆုိခြင့္အား သက္ဆုိင္ရာတရားရုံးႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳပါက အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ စာစစ္ဌာနမ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး ေျဖဆုိေစမည္ ျဖစ္သည္။ နဝမတန္းေက်ာင္းတြင္းစစ္ (ျပင္ပေျဖ) စာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အမ်ားဆုံးေလွ်ာက္ထားသည့္ေနရာမ်ားမွာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အမ်ားဆုံး သြားလာ ေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္အသီးသီးရွိ စာေမးပြဲေျဖဆုိလိုသူမ်ား စာရင္းျပဳစုျခင္း၊ စာေျဖဌာနမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း၊ စာေမးပြဲက်င္းပျခင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ားကလည္းေကာင္း၊ ေမးခြန္းျပဳစုျခင္း၊ အေျဖလႊာစစ္ေဆးျခင္း၊ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္းတုိ႔ကို ခရိုင္ ပညာေရးမွဴးမ်ားကလည္းေကာင္း တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ နဝမတန္းျပင္ပေျဖအစီအစဥ္ကို ၁၉၉၉-၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ READ - တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ အေျဖလႊာမ်ားကို စစ္ေဆးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ မိမိစစ္ေဆးမည့္ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားသူျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္တင္ျပရမည္ source: democracy

Friday, 22 March 2019 13:25

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ အေျဖလႊာမ်ားကို စစ္ေဆးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ မိမိစစ္ေဆးမည့္ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားသူျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္တင္ျပရမည္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲအေျဖလႊာမ်ားကို မတ္လကုန္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ စတင္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ အေျဖလႊာစစ္ေဆးမည့္ အေျခခံပညာမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေစလႊတ္ရာတြင္ ဘာသာရပ္ကုိက္ညီမႈရွိေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုသာ ေစလႊတ္ေစရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီး သက္ဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္မ်ားသို႔ မတ္ ၂၉ ရက္ အေရာက္ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ပါေမာကၡမ်ားထံ သတင္းပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ အေျဖလႊာစစ္ေဆးရန္ လာေရာက္သည့္အခါတြင္ မိမိစစ္ေဆးမည့္ ဘာသာရပ္သင္ၾကားသူျဖစ္ေၾကာင္းကို ေထာက္ခံခ်က္မ်ား တစ္ပါတည္းယူေဆာင္လာရမည္ျဖစ္သည္။ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲ အေျဖလႊာစစ္ေဆးရန္အတြက္ အေျခခံပညာက႑မွ ဘာသာရပ္အလုိက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ လုပ္သက္ ၃ ႏွစ္အထက္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ေတာင္းခံထားေသာ ဆရာ၊ ဆရာမအင္အားစာရင္း ျပည့္မီျခင္းမရွိပါက ဘာသာရပ္အလုိက္ လုပ္သက္ ၃ ႏွစ္ေအာက္ရွိေသာ အထက္တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုပါ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အေျဖလႊာစစ္ေဆးရန္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ အေျဖလႊာစစ္ေဆးရန္ က်န္းမာေရးအေျခအေနအရ မသင့္ေတာ္ပါက ၿမိဳ႕နယ္ကုသ/ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး၏ ေဆးစာပါရွိရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးကု/ျပင္ပေဆးခန္းမ်ားတြင္ ျပသၿပီး ရယူလာေသာ ေဆးစာမ်ားကို လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ အေျဖလႊာစစ္ေဆးခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ဝန္ရွိသူ၊ မီးဖြားခြင့္ခံစားေနရသူမ်ားကို အေျဖလႊာစစ္ေဆးျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ရွစ္သိန္းငါးေသာင္းခန္႔ ေျဖဆုိခဲ့သည္။ READ - ယခုႏွစ္မွစ၍ ပညာေရးေကာလိပ္ေလွ်ာက္ထားမည့္သူမ်ားကို တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္မွသာ ေခၚယူမည္ source: democracy

Thursday, 21 March 2019 14:00

ယခုႏွစ္တြင္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း သင္ယူၿပီးေျမာက္မႈလက္မွတ္ မထုတ္ေပးနုိင္ပါက လာမည့္ႏွစ္တြင္ ထုတ္ေပးမည္

တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲ မေအာင္ျမင္သူမ်ားကို အေျခခံပညာသင္ယူၿပီး ေျမာက္မႈ လက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယခုႏွစ္တြင္ မထုတ္ေပးႏုိင္ပါက လာမည့္ ႏွစ္တြင္ ထုတ္ေပးမည္  ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာန တာဝန္ခံ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္း၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ သိရသည္။ လက္မွတ္ထုတ္ေပးရာတြင္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အေျခခံပညာသင္ယူၿပီးပါက လက္မွတ္ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ ပညာေရးမွဴးရုံးမ်ားမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ေတာင္းခံထားၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအရ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားသည္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေက်ာင္းတြင္း စာေမးပြဲေျဖဆိုမႈ ေလးႀကိမ္၊ ဘာသာရပ္အလုိက္ ပ်မ္းမွ်အဆင့္ C ရရွိထားပါက အေျခခံပညာသင္ယူၿပီးေျမာက္မႈ လက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္ အနိမ့္ဆုံး စံသတ္မွတ္မႈၾကမ္းရရွိထားသည္။ READ - ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသုိလ္တြင္ ဘာသာရပ္ (၉) ခု အတြက္ အခ်ိန္ပိုင္းနည္းျပမ်ား ေခၚယူ "အခုထုတ္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ရွိေပမယ့္ ဒီႏွစ္အတြင္း မေပးႏိုင္ရင္ လာမယ့္ႏွစ္မွာ ထုတ္ေပးမွာပါ။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေတြအေနနဲ႔ သတ္မွတ္စံႏႈန္းေတာ့ ျပည့္မီဖို႔ လုိပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပင္ပေရာက္ရွိသြားရင္ ဒီအသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္က တျခားလုပ္ငန္းေတြ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရာမွာ အဆင္ေျပေစမွာပါ။ အားလုံးရဲ႕  သေဘာထား မွတ္ခ်က္ေတြကို ရယူၿပီး လက္မွတ္ထုတ္ေပးဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေက်ာင္းပညာကို အျပည့္အဝသင္ၾကားခဲ့ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေတြက နစ္နာပါတယ္" ဟု ေျပာသည္။ ယင္းလက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္ အနိမ့္ဆုံး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးစာတမ္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ပထမပတ္က က်င္းပေသာ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးႏွီးေႏွာပြဲတြင္ ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသာ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းေအာင္လက္မွတ္ ရရွိထားေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္သည့္ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအမ်ားစုသည္ ၁၁ ႏွစ္တာ ပညာသင္ယူခဲ့ေသာ္လည္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မရရွိသျဖင့္ နစ္နာသည္ဟု အမ်ိဳးသားပညာေရး ေကာ္မရွင္ ေျခာက္လတာလုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာတြင္ သုံးသပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ READ - မဟာပညာေရးဘြဲ႕ (အရည္အခ်င္းစစ္) M.Ed(Q) သင္တန္းဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲ ေလၽွာက္လႊာေခၚယူျခင္း source: ျမဝတီ

Thursday, 21 March 2019 09:00

တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆုိခြင့္ ကတ္ျပားမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မွားယြင္းပါက ဧၿပီအထိ ျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳ

တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိခြင့္ကတ္ျပားမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မွားယြင္းျဖည့္သြငး္မိပါက ဧၿပီမတုိင္မီ ျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးညြန္႔က ေျပာသည္။ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိခြင့္ကတ္ျပားမ်ားတြင္ ေျဖဆုိသူအမည္၊ အဘအမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ျဖည့္သြင္းရန္ ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္မွားယြင္းမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ "ကတ္ျပားမ်ားကို ေပးလုိက္ၿပီဆုိတာနဲ႔ ကတ္ျပားပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးဖို႔ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေတြကို ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။ မွားရင္ ခ်က္ခ်င္းျပင္လုိ႔ရတယ္။ စာေမးပြဲေျဖေနစဥ္ မွာေတြ႕တယ္ဆုိရင္လည္း စာေမးပြဲ ၿပီးတဲ့အခါ ကတ္ျပားလာအပ္ရင္ ကြဲလြဲခ်က္ ပို႔ၿပီး ျပင္လို႔ရတယ္။ သႀကၤန္မတုိင္ခင္ တကၠသုိလ္ကို မပို႔ခင္ ျပန္ျပင္ေပးတယ္" ဟုေျပာသည္။ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆုိမည့္သူမ်ားအတြက္ ဘာသာတြဲအလိုက္ အစိမ္းေရာင္ ေျဖဆုိခြင့္ကတ္ျပား၊ ပန္းေရာင္းေျဖဆုိခြင့္ကတ္ျပားမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဌာနက ထုတ္ေပးၿပီး စာေမးပြဲေျဖဆုိမည့္ ပထမဆုံးရက္တြင္ ေျဖဆိုခြင့္ကတ္ျပားကို စာေမးပြဲခန္းအတြင္း တစ္ပါတည္းယူေဆာင္လာရသည္။ ေျဖဆုိခြင့္ကတ္ျပားကို ေန႔စဥ္စာေမးပြဲခန္းသို႔ ယူေဆာင္လာရၿပီး ေနာက္ဆုံးေျဖရမည့္ ဘာသာရပ္အၿပီးစာေမးပြဲခန္းမွ မထြက္ခြာမီ ကတ္ျပားကို စာေမးပြဲခန္းေစာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ (လက္ေထာက္ ႀကီးၾကပ္ေရး မွဴး) ထံ အပ္ႏွံရမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက စည္းကမ္းခ်က္ထုတ္ထားသည္။ စာေမးပြဲၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ေအာင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား၊ အစိုးရဝန္ထမ္းအလုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္ ထုိကတ္ျပားေပၚမွ အခ်က္အလက္မွား အတုိင္းသာ တြက္ခ်က္ စဥ္းစားျခင္းေၾကာင့္ ထုိကတ္ျပားေပၚမွ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီးမွ အထက္တန္းျပဆရာမတစ္ဦးကရွင္းျပသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲကို မတ္လ ၆ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိရန္ စာရင္းေပးသြင္းသူ ၈၉၇, ၉၉၄ ဦး ရွိၿပီး ျမန္မာစာ ဘာသာရပ္ေျဖဆုိသည့္ေန႔တြင္ ၈၅၁, ၅၇၀ ဦးလာေရာက္ေျဖဆုိၿပီး ပ်က္ကြက္သူ ေလးေသာင္းေက်ာ္ရွိသည္။ READ - PPTT ေရးေျဖေအာင္စာရင္းမ်ား မတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ source: 7day