Government School

Friday, 04 May 2018 13:03

၈ တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ားတက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၊ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းသားသစ္မ်ား ေခၚယူျခင္းေနပါသည္။

Friday, 05 May 2017 09:17

အဌမတန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ အစုိးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား

အစုိးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၀င္ခြင့္မ်ားကို ၀င္ခြင့္မ်ားကို ေမလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ စတင္လက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။