News

Monday, 27 May 2019 09:30

"အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူမည့္ရက္တုိးျမွင့္ျခင္း"

ေလ်ွာက္လႊာေတြကို ဇြန္ ၁၂ ရက္ အထိတိုးျမွင့္ လိုက္တာျဖစ္ပါသည္။   အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ၃၅ ေက်ာင္းမွာပထမႏွစ္ သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူေတြအတြက္ ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူခဲ့ၿပီး အေျခခံပညာအလယ္တန္း (အဌမတန္း) ေအာင္ျမင္သူမ်ားအား မိမိတကေရာက္လိုသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေမ (၂) ရက္မွ (၁၆) ရက္အထိ ေလ်ွာက္လႊာတင္သြင္းရန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။   Read More :Food Technology/ Food Microbiology Online Courses အတြက္ေလ်ွာက္လႊာမ်ားေခၚယူျခင္း   ေက်ာင္းမ်ားအျပင္ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (ဗန္းေမာ္၊ ပူတာအို၊ လြိဳင္ေကာ္၊ တီးတိန္၊ မင္းတပ္၊ ကေလး၊ ခႏၱီး၊ ပခုကၠဴ၊ ျမင္းၿခံ၊ စစ္ေတြ၊ ဟသၤာတ၊ ပုသိမ္၊ လားရႈိုး၊ ေတာင္ႀကီး၊ ပင္လံု၊ က်ိဳင္းတံု၊ ပင္းပက္၊ ေကာ့ေသာင္း) စုစုေပါင္း (၁၈) ေက်ာင္းရဲ႕ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားရက္ကို တိုးျမွင့္လိုက္တာျဖစ္ပါသည္။   Source: Internet Journal  

Monday, 01 April 2019 13:50

PGDMA စာေမးပြဲ ဧၿပီ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေျဖဆုိရမည္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ PGDMA (၂၀) သင္တန္းဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲအတြက္ ေျဖဆုိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  ကြန္ပ်ဴတာတတ္ကၽြမ္းမႈကို အေျခခံသည့္ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာႏွင့္ အေထြေထြဗဟုသုတ ဘာသာရပ္ ေရးေျဖစာေမးပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ေပးသည့္ ရန္ကုန္/စစ္ကိုင္း စာေျဖဌာန မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း စစ္ေမးမည္ ျဖစ္သည္။ (က) အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္          - နံနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ နံနက္ ၁၁း၀၀ နာရီအထိ (ခ) အေထြေထြဗဟုသုတဘာသာရပ္ - မြန္းလြဲ ၂း၀၀ နာရီမွ ညေန ၄း၀၀ နာရီအထိ ၁. ေျဖဆိုရမည့္ သူမ်ား၏ ခုံအမွတ္စာရင္းနွင့္ စာေျဖဌာနကုိ ဧၿပီလ (၁) ရက္တြင္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ စာေျဖဌာနမ်ားတြင္ ေၾကညာထား မည္ျဖစ္ၿပီး လူေတြ႕ႏႈတ္ေျဖ ေျဖဆုိခြင့္ရရွိသူမ်ား စာရင္း ကို ၁၃.၅.၂၀၁၉ ရက္တြင္ အဆိုပါဌာနမ်ား၌ ေၾကညာထားမည္ ျဖစ္သည္။ ၂. လူေတြ႕ႏႈတ္ေျဖ ေျဖဆုိခြင့္ရရွိသူမ်ားအား ၂၀.၅.၂၀၁၉ ရက္မွ စ၍ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ နဲ႔ စစ္ကိုင္း ပညာေရးတကၠသိုလ္ တု႔ိတြင္ လူေတြ႕ႏႈတ္ေျဖစစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။ ၃. ေရးေျဖစာေမးပြဲ ေျဖဆုိမည့္သူသည္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားကိုလည္းေကာင္း၊ လူေတြ႕ ႏႈတ္ေျဖ စစ္ေဆး ခံရမည့္သူသည္ ဘြဲ႕လက္မွတ္မူရင္းႏွင့္ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္မူရင္း တုိ႔ကို လည္းေကာင္း တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္လာရမည္။ ၄. သင္တန္းကာလမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁ ရက္မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလဆန္းပိုင္းအထိ (၁၀) လ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၅. သင္တန္းတက္ေရာက္ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလယ္တန္းျပအျဖစ္ ခန္႕အပ္ တာ၀န္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Thursday, 28 March 2019 16:39

အလယ္တန္း ေအာင္ျမင္သူတုိင္း အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့သင္တန္း

၁။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ တုိတယ္ျမန္မာေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (ရတနာစီမံကိန္း) တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ဂေဟဆက္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၀) အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္အတုိင္း ဖြင့္လွစ္ပါမည္ - သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည့္ရက္ - ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည့္ေနရာ - ရတနာဂေဟဆက္ နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း ယခင္ စက္ပစၥည္းျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္း ပညာသင္ေက်ာင္း (ေအာင္ဆန္း)၊ ေက်ာင္းဂိတ္မွတ္တုိင္အနီး၊ ေအာက္မဂၤလာ ဒုံလမ္းမႀကီး၊ စဥ့္ငူရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း ၀၉-၇၇၇၃၈၇၃၆၉ ၊ ၀၉-၄၂၆၁၄၉၆၁၉ သင္တန္းကာလ - ရက္သတၱ (၁၂) ပတ္ ၂။ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၀) တြင္ သင္တန္းသား (၁၅) ဦး လက္ခံသင္ၾကားေပးပါမည္။ ၃။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ (က) အေျခခံပညာ အလယ္တန္း ေအာင္ျမင္ထားၿပီး အေျခခံအဂၤလိပ္စာ နားလည္သူျဖစ္ရမည္။ (ခ) အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ က်န္းမာေရးရွိရပါမည္။ (ဂ) သင္တန္းတက္ခြင့္ရေသာ ေန႔တြင္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီး အသက္ (၃၅) ႏွစ္ထက္ မႀကီးသူျဖစ္ရ ပါမည္။ ၄။ လုပ္ငန္းခြင္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ သူမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ စာေတြ႕လက္ေတြ႕သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ျပည့္မီ၍ သင္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားမွာ သင္တန္းၿပီးဆုံးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳေအာင္လက္မွတ္ ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၅။ ရတနာဂေဟဆက္နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ားသည္ သင္တန္းေၾကးအခမဲ့ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း လစဥ္ ေငြက်ပ္ (၃၀၀၀၀) ကို ရတနာစီမံကိန္းမွ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရ ထူးခြ်န္ေသာ သင္တန္းသားမ်ားကို လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္း (၄) လမွ (၆) လအထိ တက္ႏုိင္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ရပါက ရတနာစီမံကိန္းမွ ၄င္းသင္တန္းကာလတစ္ေလွ်ာက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေထာက္ပ့ံေၾကး ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ၆။ သင္တန္းသားအတြက္ လုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးဝတ္စုံ (Personal Protective Equipment) အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို သင္တန္းသားမွ ကိုယ္တုိင္က်ခံရပါမည္။ ၇။ သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ရတနာဂေဟဆက္နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ေအာင္ဆန္း) တြင္ ၂၆.၃.၂၀၁၉ ရက္မွစတင္၍ နံနက္ ၉း၃၀ နာရီမွ ၄း၀၀ နာရီအတြင္း ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ပတ္စ္ပို႔ ဆုိဒ္ေရာင္စုံ ဓာတ္ပုံ (၂) ပုံ၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မိတၱဴ၊ ေမြးသကၠရာဇ္ႏွင့္ ပညာအရည္အခ်င္းအတြက္ ေထာက္ခံခ်က္၊ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း၊ ေထာက္ခံခ်က္တုိ႔ႏွင့္အတူ အဆုိပါ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၁၉.၄.၂၀၁၉ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ၈။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိိလိုပါက ရတနာဂေဟဆက္နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ေအာင္ဆန္း) ဖုန္း ၀၉-၇၇၇၃၈၇၃၆၉ ၊ ၀၉-၄၂၆၁၄၉၆၁၉ သို႔ ရုံးခ်ိန္အတြင္းစုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။

Tuesday, 26 March 2019 17:10

အႏုပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ အႏုပညာအထက္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ (ပထမႏွစ္) ပန္တ်ာသင္တန္းနဲ႔ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုသင္တန္းသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူလ်က္ရွိပါတယ္။ အေျခခံပညာအလယ္တန္း(သတၱမတန္း) ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ဂီတ၊ သဘင္၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု ပညာရပ္မ်ားအျပင္ အေျခခံပညာ (အ႒မတန္း၊ န၀မတန္းနဲ႔ တကၠသုိလ္၀င္တန္း) စာေပပညာမ်ားကုိ ပူးတြဲသင္ၾကားခြင့္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားလုိသူေတြ အေနနဲ႔ အႏုပညာဦးစီးဌာနနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕႐ုံးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ားမွာ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားေလွ်ာက္ထားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို အႏုပညာဦးစီးဌာန၊ စီမံေရးရာဌာနခြဲ၊ ႐ုံးအမွတ္(၃၅)၊ ေနျပည္ေတာ္ ဖုန္း-၀၆၇-၃၄၀၈၀၃၇၊ အႏုပညာဦးစီးဌာန၊ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္သုေတသနဌာနခြဲ ၊ ႐ုံးအမွတ္(၃၅)၊ ေနျပည္ေတာ္ ဖုန္း-၀၆၇-၃၄၀၈၄၄၃၊ အႏုပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ရန္ကုန္)၊ အမွတ္(၁၃၁)၊ ကေမၻာဇရိပ္သာ(ခ်င္းေခ်ာင္းနန္းေတာ္) ကမၻာေအးေစတီလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း-၀၁-၅၅၅၆၄၂၊  အႏုပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(မႏၲေလး)၊ ၂၀-၂၂လမ္းၾကား၊ ၆၆လမ္း၊ နန္းေရွ႕၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဖုန္း-၀၂-၄၀၆၁၁၆၉၊ ၀၂-၄၀၆၁၁၇၀ တို႔ကို ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ပါတယ္။ source: internet

Monday, 25 March 2019 10:40

ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသုိလ္အထက္ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ကို တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္းသာ သတ္မွတ္မည္

လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသုိလ္အထက္ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ကို တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္းသာ သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္သည္။ လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသုိလ္ ေလ့က်င့္ေရးအထက္တန္းေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသားဝင္ခြင့္ကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ခ်မွတ္ထားေသာ Catchment Area တုိင္းသာ လက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံသည့္ အခ်ိန္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားႏွင့္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးကာ သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမကိုက္ညီပါက ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာရရွိသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါေက်ာင္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။ READ - TV Presentation Skills အတြက္ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူေန လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အဆုိပါေက်ာင္း၏ မူလတန္းအဆင့္ဝင္ခြင့္အတြက္ Catchment Area မွာ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ (၉) ရက္ကြက္အတြင္းရွိ ေဆးတကၠသုိလ္ဝင္း၊  အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ အေဝးသင္တကၠသိုလ္၊ ပညာေရးတကၠသုိလ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရး သုေတသနအဖြဲ႕၊ ေဆးဘက္ပညာသင္တကၠသုိလ္၊ ေဇာ္ဂ်ီလမ္း (ဟံသာဝတီအဝိုင္းမွ အင္းလ်ားလမ္းအထိ)၊ အင္းလ်ားလမ္း (တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းမွ ေဇာ္ဂ်ီလမ္းအထိ)၊ ပညာေရးတကၠသုိလ္ေလ့က်င့္္ေရး ေက်ာင္းနယ္ေျမမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အလယ္တန္းအဆင့္အတြက္ Catchment Area မွာ ကမာရြတ္နယ္ေျမ (၉) ရပ္ကြက္တစ္ခုလုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထက္တန္းအတြက္ Catchment Area မွာ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ (၉) ရပ္ကြက္ႏွင့္ အမက (၇) ကမာရြတ္နယ္ေျမျဖစ္ေသာ ဗဟုိလမ္း(နာနတ္ေတာ ခုံးတံတားထိပ္မွ ေရႊကိႏၷရီအိမ္ရာအထိ)၊ ျပည္ရိပ္မြန္အိမ္ရာ၊ သီရိမဂၤလာ (၁)လမ္း၊ (၂) လမ္း၊ ဝဂၢီရိပ္သာလမ္း၊ နာနတ္ေတာလမ္း (ဘယ္ဘက္) တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသုိလ္ ေလ့က်င့္ေရးအထက္တန္းေက်ာင္း ၏ ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္ သူငယ္တန္းဝင္ခြင့္ကို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၅၀၀ ေက်ာ္ ဝင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ READ - ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ရာျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ Environment and Water Studies ဘာသာရပ္အသစ္ဖြင့္မည္ source: deomcracy

Thursday, 21 March 2019 11:35

ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မွာ မျဖစ္မေန တက္ထားသင့္ေသာ သင္တန္းမ်ား

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတုိင္း ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ရွည္ေရာက္လာပါၿပီ။ ထို႔အတူ ျပင္ပသင္တန္းမ်ားကလည္း အသင့္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။ မိဘမ်ားက သားသမီးမ်ားကို ပညာေရးဘက္မွာေတာ္ေစ႐ံုသာမက အဘက္ဘက္မွ ျပည့္စံုေသာ အတတ္ပညာ၊ နည္းပညာမ်ား သင္ ယူလာေစလိုၾကတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေႏြရာသီရက္ရွည္မ်ား ေရာက္ သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ မိဘမ်ား က သားသမီးေတြအတြက္ သင္တန္းေပါင္းစံုကို  စုံစမ္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေႏြရာသီမွာ တက္ေနတဲ့ သင္တန္းမ်ား (၁) အဂၤလိပ္စာသင္တန္း ေႏြရာသီမွာ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု တက္ေလ့ရွိတာကေတာ့ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သင္တန္းေက်ာင္းမွာ ထားရမလဲ မသိျဖစ္ေနပါက ဒီေနရာမွာ ဝင္ၾကည့္လုိက္ပါ။ (၂) ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း ယေန႔ တုိးတက္ေန႔တဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာလဲ ကြန္ပ်ဴတာဆုိကလည္း မျဖစ္မေနကို အေရးပါလြန္းလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီသင္တန္းေလးကလဲ တက္ထားသင့္တယ္ေနာ္။ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ားကို သိရွိလုိပါက ဒီေနရာကို ႏွိပ္၍ ရွာေဖြလုိက္ပါ။ (၃) ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္း ကေလးလူငယ္မ်ားအတြက္ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္းကိုလည္း သင္ၾကားေပးသင့္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ သင္တန္းဆို တာမ်ိဳးထက္ ဒီေနာက္ပိုင္းမွာ ကေလးေတြအတြက္ ဓမၼစကူးလ္ သင္တန္းေတြကေတာ့ အရမ္း ေခတ္စားလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထက္ နယ္ဘက္ေတြမွာဆို ေႏြရာသီမွာဆို ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းတစ္ခုပဲ တက္ၾကရပါတယ္။ (၄) ေရကူးသင္တန္း ေရကူးသင္တန္းကေတာ့ လူႀကီးလူငယ္မေရြးတက္လို႔ရတဲ့ သင္တန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေရကူးသင္ျခင္းဟာ တျခားပညာရပ္အမ်ားစုလို စာေတြ႕မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈ တတ္ေျမာက္မွာမို႔ တျခားစိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ကင္းေဝးေစၿပီး က်န္းမာေရးအတြက္လည္း ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ (၅) ပန္းခ်ီသင္တန္း၊ (၆) လက္ေရးအလွသင္တန္း၊ (၇) ကြ်မ္းဘား၊ တုိက္ကြမ္ဒို တုိ႔ျဖစ္တယ္။ မိဘေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ကုိယ့္သားသမီးအတြက္ အသက္အရြယ္နဲ႔ လုိက္ၿပီး အဆင္ေျပတဲ့ သင္တန္းေတြကို ေရြးခ်ယ္ ထားေလ့ရွိပါတယ္။ ေႏြရာသီမွာ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု တက္ေလ့ရွိတာကေတာ့ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းေတြ မ်ားပါတယ္။ ကေလးငယ္ေလးတုိင္းကေတာ့ သူ႕ဝါသနာန႔ဲသူ ဆုိေတာ့ သူတို႔ စိတ္ဝင္စားမႈရွိတဲ့ နယ္ပယ္မွာ ထူးခြ်န္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးဖုိ႔ကေတာ့ မိဘတုိင္းရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ အျပင္မွာ သင္တန္းေတြအရမ္းမ်ားၿပီး ဘယ္သင္တန္းေတြေကာင္းလဲျဖစ္ေနတဲ့ လူႀကီးမင္းတုိ႔အတြက္ ပညာေရးအတြက္ အေထာက္အကူတစ္ခုျဖစ္တဲ့ သင္တန္းေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပေပးေနေသာ website ေလးတစ္ခုကို ညႊန္းခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ www.edge.com.mm ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ website ေလးမွာ မိမိတို႔ တက္ခ်င္တဲ့ သင္တန္းေတြကို ရွာေဖြဖို႔ အခက္ခဲရွိပါက MMRD Call Center 1876 သို႔ ဖုန္းဆက္ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္ေနာ္...။ READ - အလယ္တန္းအဆင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေႏြရာသီအဂၤလိပ္စာ အေျခခံသင္တန္း

Monday, 18 March 2019 09:23

အလယ္တန္းအဆင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေႏြရာသီအဂၤလိပ္စာ အေျခခံသင္တန္း

၄တန္း မွ ၈တန္း တက္ေရာက္သင္ၾကားေနေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ေႏြရာသီ အဂၤလိပ္စာအေျခခံသင္တန္း (Grammar+4 skills) ကို ၂၁.၃.၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ စတင္သင္ၾကားမည္။ အပတ္စဥ္ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာေန႔ေတြမွာ နံနက္ ၁၀နာရီ မွ ၁၁နာရီခြဲ အထိ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကာလ - ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ျဖစ္ပါတယ္။ တက္ေရာက္လိုေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင္႔ တနလၤာ၊ အဂၤါေန႔ - ေန႔ခင္း ၂နာရီမွ ၄နာရီ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာေန႔ - ညေန ၄နာရီ မွ ၅နာရီခြဲ စေန၊တနဂၤေႏြ - နံနက္ ၉နာရီ မွ ၁၁ နာရီ အတြင္း သင္တန္းတြင္လာေရာက္အပ္ႏွံေပးၾကပါရန္***။ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း 09442142804, 09780208620, 09965719971 သင္တန္းတက္ေရာက္ရမည့္ ေနရာ - အေမ့ရည္မွန္းခ်က္ပညာဒါနသင္တန္းေက်ာင္း(ေတာင္ဥကၠလာ) (၁၃) ရပ္ကြက္၊ ေကာလိယ ၂၄ လမ္း။ READ - အေျခခံပညာအတန္းမ်ား၏ ေအာင္စာရင္း ဧၿပီ ၂၁ ရက္ ေၾကညာမည္

Saturday, 16 March 2019 13:49

၄ တန္းႏွင့္ ၈ တန္း စာေမးပြဲကာလတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ေနရာမ်ားမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား မေျဖျဖစ္ပါက စာေမးပြဲ ျပန္လည္က်င္းပေပးမည္

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၏ အေျခခံပညာ စတုတၳတန္းႏွင့္ အဌမတန္းတို႔၏ ႏွစ္ဆုံး၊ အခန္းဆုံး စာေမးပြဲမ်ားကို ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ေျဖဆုိက်င္းပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ရာ အဆုိပါ စာေမးပြဲကို အေရးေပၚ အေျခအေနေပၚ ေပါက္ခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေျဖဆုိလုိက္ရျခင္း မရွိပါက ယင္းတို႔အတြက္ သီးသန္႔စာေမးပြဲတစ္ခု ျပန္လည္ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ စတုတၳတန္းႏွင့္ အဌမတန္းစာေမးပြဲကို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတုိင္း ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိထားသည့္ အေျဖအေနတြင္ ရွိေၾကာင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ "မေျဖလုိက္ရတဲ့ကေလးေတြအတြက္ အေျခခံပညာဦးစီး ဘယ္လုိလုပ္ဦးမလဲေတာ့ မသိဘူး။ ဒါေပမယ့္ အေရးေပၚ အေျခအေနေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ေနရာေတြမွာ မေျဖလုိက္ရတဲ့ လူေတြရွိရင္ေတာ့ ျပန္လုပ္ေပးမွာေပါ့။ ဥပမာ - တုိက္ပြဲျဖစ္တဲ့ေနရာေတြမွာ မေျဖလုိက္ရဘူးဆုိရင္ လုပ္ေပးရမွာေပါ့။ သူ႕ဟာသူမေျဖတာဆုိရင္ေတ့ာ လႊတ္ေပးလုိက္ရတာေပါ့။ ဒီႏွစ္အားလုံး ဝင္ေျဖတယ္လုိ႔ သိရတယ္" အေျခခံပညာ စတုတၳတန္းႏွင့္ အဌမတန္းစာေမးပြဲအတြက္ ခုံအမွတ္ထြက္ရွိၿပီး လုံးဝေျဖဆုိျခင္းမရွိသူမ်ားကို ပ်က္ကြက္စာရင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ေဆးရုံတက္ေရာက္ ကုသေနသူမ်ားႏွင့္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေနစဥ္အတြင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဘာသာရပ္တစ္ခုခုေျဖဆုိၿပီး ဆက္လက္မေျဖဆိုႏုိင္သူမ်ားကို ႏႈတ္ေမး ႏႈတ္ေျဖျဖင့္ စစ္ေဆးၿပီး ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း ရရွိခဲ့ေသာ အခန္းဆုံး ႏွစ္ဝက္ဆုံး စာေမးပြဲ ရမွတ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အေအာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ READ - တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲအေျဖလႊာစစ္ေဆးရာတြင္ လက္ရွိသင္ၾကားေနသည့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသာ တာဝန္ေပးရန္ၫႊန္ၾကား source: democracy

Monday, 11 March 2019 09:17

စတုတၳတန္း စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိျပ႒ာန္းစာအုပ္ပါ ဝံသာႏုစိတ္ဓာတ္ကဗ်ာကို သင္႐ုိးမွပယ္ဖ်က္

စတုတၳတန္း (Grade-5) စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိျပ႒ာန္းစာအုပ္ပါ ၀ံသာႏုစိတ္ဓာတ္ကဗ်ာကို မတ္လ ၇ ရက္ကစကာ သင္႐ိုးမွ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ ‘သားသမီး၀တ္ငါးပါးမွာ တစ္ပါး၀င္အပါ၊ အမ်ဳိးဂုဏ္သာ ေစာင့္ပါမွ အမ်ဳိးခ်စ္မည္ပ၊ ေျမမ်ဳိသည္က မေထာင္းတာ လူမ်ဳိးမေပ်ာက္ပါ၊ လူမ်ဳိရင္သာ လူမ်ဳိးေပ်ာက္  အားလံုးဒုကၡေရာက္၊ အမ်ဳိးေပ်ာက္မွာ စိုးေၾကာက္ပါကြၽံျဖစ္ႏြံနစ္မွာ၊ ေသြးေႏွာတာ ငါတို႔မုန္း လူမ်ဳိးအၫြန္႔တံုး’ဟူသည့္  ၀ံသာႏုစိတ္ဓာတ္ကဗ်ာကုိ အေျခခံပညာသင္႐ိုးမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုကဗ်ာကို သင္ၾကားျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားက တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ အဆင့္ဆင့္ၫႊန္ၾကားရန္ အေျခခံပညာ ဦးစီး ဌာနက မတ္လ ၇ ရက္စြဲျဖင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ သည္။  ‘‘လက္ရွိေခတ္စနစ္နဲ႔ မကိုက္လို႔ပယ္တာပါ’’ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာန တာ၀န္ခံၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလး၀င္းက ဆိုသည္။ READ - အေျခခံပညာအတန္းမ်ား၏ ေအာင္စာရင္း ဧၿပီ ၂၁ ရက္ ေၾကညာမည္ အေျခခံပညာ စတုတၳတန္း တြင္ သင္ၾကားေနသည့္ စာရိတၱႏွင့္ျပည္သူ႔နီတိ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ေျပာင္းလဲေနသည့္ KG+12 (သူငယ္တန္း+၁၂ တန္း)စနစ္သစ္အရ စတုတၳတန္း (Grade-5)ကို ၂၀၂၀-၂၁ ပညာသင္ႏွစ္မွသာ သင္႐ိုးသစ္ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ရာ ဇြန္လတြင္ စတင္မည့္ ၂၀၁၉-၂၀  ပညာသင္ႏွစ္အထိ ၀ံသာႏုစိတ္ဓာတ္ကဗ်ာ ထည့္သြင္း ႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ အေဟာင္းကိုသာ ဆက္လက္သံုးရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကဗ်ာကို ကေလးမ်ားအား မသင္ၾကားရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။ ‘‘အဲဒီကဗ်ာကေတာ့ ကိုယ့္ Identityကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ေပါ့။ ၀ံသာႏုစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ေစာင့္ထိန္းဖို႔၊ ေသြးေႏွာတာ မလုပ္ရဘူးဆိုတာ ပါတယ္။ ဒီကဗ်ာမွာက ကိုယ့္အ မ်ဳိးကို သိပ္ခ်စ္တဲ့စိတ္ကို ေရွ႕တန္းတင္ လြန္းတဲ့ သေဘာျဖစ္တဲ့အတြက္ရယ္၊ တျခားကိုယ္နဲ႔ မတူတာေတြကို အမုန္းစိတ္ေတြ၀င္မွာ ေၾကာက္တဲ့အတြက္ ေစတနာနဲ႔ ျဖဳတ္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္’’ဟု စာေရးဆရာ ေမာင္သာခ်ိဳက မွတ္ခ်က္ ျပဳသည္။ ေခတ္မီကမၻာတြင္ လူတိုင္းသည္ မိမိ၏ Identity ကို ထိန္းသိမ္းသင့္ေသာ္လည္း ကိုယ္သာအမွန္၊ ကိုယ္ သာ အေကာင္း၊ အျခားေသာ အမ်ဳိးအႏြယ္မတူ၊ အသားအေရာင္မတူ၊ ဘာသာမတူ၊ ႏိုင္ငံ မတူသူ မ်ားကို ရန္ရွာမုန္းတီးသည့္ စိတ္မ်ားမထားသင့္ေတာ့ဘဲ မတူညီမႈကို လက္ခံေလးစားတတ္ရန္ လိုအပ္လာၿပီဟု စာေရးဆရာ ေမာင္သာခ်ိဳက ဆိုသည္။ မူလတန္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ပါ ၀ံသာႏုစိတ္ဓာတ္ကဗ်ာကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရာေက်ာ္ႏွင့္  တစ္သီးပုဂၢလပုဂၢိဳလ္ ၁၂ ဦးက စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုးကာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာက အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့ သည္။ ၀ံသာႏုစိတ္ဓာတ္ကဗ်ာ သည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကို ျမႇင့္တင္ေပးသည္ဟု မည္မွ်ပင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းေစကာမူ ႏုနယ္သည့္ကေလးငယ္မ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံတတ္သည့္၊ မတူကြဲျပားမႈကို မုန္းတီး စရာ အျဖစ္ ႐ႈျမင္တတ္သည့္ အမုန္းစိတ္ဓာတ္ကို သြတ္သြင္းေပးေန သကဲ့သို႔ျဖစ္ေၾကာင္း အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေရးသားထားသည္။ READ - အခမဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံသင္တန္း source: 7day

Friday, 08 March 2019 16:48

အေျခခံပညာအတန္းမ်ား၏ ေအာင္စာရင္း ဧၿပီ ၂၁ ရက္ ေၾကညာမည္

စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္းအပါ အ၀င္ အေျခခံပညာအတန္းမ်ား ၏ စာေမးပဲြေအာင္စာရင္းကုိ ဧၿပီ၂၁ ရက္တြင္ ေၾကညာမည္ ျဖစ္ သည္။ ပထမတန္းမွ န၀မတန္းအထိ စာေမးပဲြေအာင္စာရင္းကို ဧၿပီ၂၁ ရက္တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ႏွင့္ ေအာင္စာရင္း ေၾကညာစာရြက္တြင္ ခုံအမွတ္၊ အမည္၊ အဘ အမည္ တုိ႔ ကိုသာ ေဖာ္ျပရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနမွ တစ္ဆင့္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကားထားသည္။ ‘‘အရင္က ႏွစ္ဆန္း ၂ ရက္ ဆို ေအာင္စာရင္းထြက္ေနက်ပါ။ ႏွစ္ဆန္း ၂ ရက္ ေအာင္စာရင္း ကပ္ထားရင္ ပိတ္ရက္ခရီးထြက္ ၾကသူေတြက ေအာင္စာရင္းလာ မၾကည့္ရေသးဘူး။ ကပ္ထားတဲ့ ေအာင္ စာရင္း စာရြက္ေတြက ပ်က္စီးကုန္တာမ်ဳိးျဖစ္ေတာ့ ရက္ေျပာင္းခဲ့တာ။ ဒီႏွစ္ဆို ဧၿပီ ၂၁ ရက္ တနဂၤေႏြေအာင္စာရင္းကပ္ ဖို႔ ၫႊန္ၾကားထားတယ္’’ ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ပညာေရး မွဴး႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးတစ္ဦးက ဆုိသည္။ READ - အခမဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံသင္တန္း ပညာအတန္း ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို ေၾကညာရာတြင္ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္က အတန္းကူးေျပာင္းစာရင္းဟု ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ကစတင္ကာ ေအာင္ စာရင္း ဟုသာ ေျပာင္းလဲေၾကညာ ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ ဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကားထားသည္။ ‘‘ေအာင္စာရင္းကို ေအာင္စာရင္းလုိ႔ပဲ ထုတ္ရမွာေပါ့။ အတန္းကူးေျပာင္းခြင့္ ရရွိသူမ်ား စာရင္း တုိ႔၊ အတန္းတက္ခြင့္ရသူမ်ား စာ ရင္းတို႔မေရးဘဲ ေအာင္စာရင္းလို႔ ပဲ ေရးၿပီး ခုံအမွတ္၊ ေက်ာင္းသား အမည္၊ အဘအမည္ပဲထည့္ၿပီး ေၾကညာဖုိ႔ ေျပာထားတယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးၫြန္႔က ေျပာသည္။ ယခုပညာသင္ႏွစ္ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္းႏွစ္ဆုံးစာေမး ပဲြကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ၊ က်န္အတန္းမ်ား၏ ႏွစ္ဆုံးစာေမးပဲြကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည္။ စတုတၳတန္း၊ အ႒မတန္းႏွစ္ ဆုံးစာေမးပဲြတြင္ ၃၉ မွတ္ရရွိသူေအာက္(က်႐ႈံးသူ)မ်ားအား တစ္ႏွစ္လုံးေျဖဆိုထားသည့္ အခန္း ဆုံးစာေမးပဲြမ်ား၊ ပထမႏွစ္၀က္ ဆုံးစာေမးပဲြႏွင့္ ေက်ာင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ မႈ ရလဒ္မ်ားျဖင့္ အ ေအာင္ေပးမည္ဟု အေျခခံ ပညာ ဦးစီးဌာနက ေျပာၾကားသည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန စာ ရင္းမ်ားအရ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ အ ေျခခံပညာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ကုိးသန္းေက်ာ္ရွိသည္။ READ - ေႏြရာသီအေျခခံ အဆင့္ျမင့္ ကြ်မ္းဘား သင္တန္း source: 7day