Government School

Monday, 08 July 2019 09:43

TTI ၏ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား

Trade Traing Institute (TTI) သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္သည္။

Saturday, 10 November 2018 10:50

ဆယ္တန္းမေအာင္လည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္တဲ့ သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန (TVET) Department ႏွင့္ AGTI Society ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ Vocational Training Centre သင္တန္းသားမ်ားေခၚယူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္...။ ၁။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန (TVET) Department ႏွင့္ ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အသင္း (AGTI Society)တို႔ ပူးေပါင္း၍ ဖြင့္လွစ္ေသာ ေအာက္ပါသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၇)ကို Sakura-Insein သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Sakura-Insein Technical Course (က) Commercial Electrical Wiring Course (၃၀)ဦး (ခ) Electrical Power Distribution Line Course (၁၅)ဦး သင္တန္းကာလ(၇)လ ျဖစ္ပါသည္။ ၂။ ဤသင္တန္းသည္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းအျပည့္အစုံႏွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ လၽွပ္စစ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ၃။ ဤသင္တန္းအားစိတ္ပါဝင္စားေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံသူ၊ ျမန္မာနိုင္ငံသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္ - (က) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။ (ခ) အနိမ့္ဆုံးတကၠသိုလ္ဝင္တန္းအဆင့္သင္ၾကားဖူးသူျဖစ္ရမည္။ (ဂ) ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ(၃၀)ရက္တြင္ အသက္(၁၇)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး အသက္(၂၃)ႏွစ္ထက္ မႀကီးသူ၊ (ဃ) သင္တန္းေၾကးေပးသြင္းတက္ေရာက္ရမည္။ ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းရွိ သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း၊ (Sakura-Insein)ႏွင့္ GTI ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အသင္း(႐ုံး)၊ အမွတ္-၃၀၃၊ ျမန္မာနိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း (တတိယထပ္)လွိုင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ အခမဲ့ထုတ္ယူနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းေလၽွာက္လႊာမ်ားအား (၃၀-၁၁-၂၀၁၈)ရက္ထိ ေနာက္ဆုံးထား၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္းဝင္း အတြင္းရွိ သက္ေမြးပညာ သင္တန္းေက်ာင္း(Sakura-Insein)သို႔ ေလၽွာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးခန္း ဖုန္း-၀၁-၃၆၄၃၆၆၃၊ ၀၉-၉၇၅၂၈၉၇၉၇၊ ၀၉-၄၂၈၃၂၄၈၃၂၊ ၀၁-၅၁၉၈၆၃၊ ၀၉-၅၀၅၆၇၁၇သို႔ ႐ုံးခ်ိန္ အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစုံစမ္းနိုင္ပါသည္။ ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးသတင္းမ်ား၊ အခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။ source: Sakura-Insein Technical Course

Wednesday, 08 August 2018 11:28

၁၀တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ား အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ စင္ကာပူ-ျမန္မာသက္ေမြး သင္တန္းေက်ာင္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

စင္ကာပူအစိုးရႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႕ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ စင္ကာပူ-ျမန္မာသက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းက  ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဘာသာရပ္၊ အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္ အခမဲ့သင္တန္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူေနသည္။

Wednesday, 25 July 2018 09:46

အခမဲ့သင္ၾကားေပးမည့္ စင္ကာပူ-ျမန္မာ သက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းမွ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူၿပီ

နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန SMVTI သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း (SMVTI Vocational Training Institute) မွ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Thursday, 12 July 2018 08:41

အခမဲ့သင္ၾကားေပးမည့္ စင္ကာပူ-ျမန္မာ သက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္း

စင္ကာပူ-ျမန္မာ သက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းရဲ႔ လာမယ္​့ႏို၀င္ဘာမွာ ဖြင့္လွစ္မယ့္ 7th batch ေခၚယူမည္ ျဖစ္သည္။

Wednesday, 14 February 2018 14:32

ဆယ္တန္းမေအာင္လည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္တဲ့ သက္ေမြးပညာသင္တန္း

သင္တန္းေလ်ွာက္လႊာမ်ားအား (၁၂.၃.၂၀၁၈) ရက္ေန႔ထိ ေနာက္ဆုံးထား၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိ သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း (Sakura-Insein) သို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Thursday, 22 June 2017 10:03

စင္ကာပူသံရံုးနွင့္ ျမန္မာအစိုးရတုိ ့ပူးေပါင္းၿပီး ဖြင့္လွစ္သည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာ (အခမဲ့)သင္တန္းမ်ား

Singapore နုိင္ငံ ITE College အသိအမွတ္ျပဳသင္ရိုးမ်ား အတုိင္း လက္ေတြ ့ကြ်မ္းက်င္ေစရန္ ဦးစားေပးသင္ၾကားမည္။

Friday, 30 December 2016 16:00

နည္္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ ၊ ဆရာမ လုိအပ္ခ်က္ ျမင့္မားေန

အစုိးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ၊ အစုိးရ နည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္ သက္ေမြးပညာ သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ အင္အား လုိအပ္ခ်က္ျမင့္မားေန ျခင္းေၾကာင့္ လစ္လပ္ရာထူး ၇၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Monday, 26 December 2016 10:51

အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (ေနျပည္ေတာ္) တြင္ အခမဲ့ ကာလတုိ သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နည္းပညာသက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (ေနျပည္ေတာ္) တြင္ ကာလတုိ သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Tuesday, 06 December 2016 10:30

နယ္စပ္ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စက္မႈလက္မႈ သင္တန္းေက်ာင္း

နယ္စပ္ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စက္မႈလက္မႈ သင္တန္းေက်ာင္း ရခိုင္ ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းတပ္ေတာင္ ေက်းရြာ အနီးရွိ နယ္စပ္ ေဒသ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စက္မႈ လက္မႈ ပညာသင္တန္း (ေက်ာက္ျဖဴ) တြင္ လက္သမား၊ ပန္းရံ၊ သံခ်ည္ သံေကြး၊ စက္ျပင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၄/၂၀၁၆) သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။