News

Saturday, 25 May 2019 10:49

Food Technology/ Food Microbiology Online Courses အတြက္ေလ်ွာက္လႊာမ်ားေခၚယူျခင္း

Food technology/microbiology အေျခခံမွစ၍ အေသးစိတ္ေလ့လာနိုင္ၿပီး basics and concepts, theories မ်ား၊ Laboratories ဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားကို အေသးစိတ္ courses၊ video မ်ားအသံုးျပဳကာ Online မွ သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။   စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ Registration ျပဳလုပ္ကာ ေလ်ွာက္လႊာမ်ား တင္သြင္းနိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။   ဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္း- တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရပါမည္။ သင္တန္းကာလ- (၃) လ သင္တန္းခ်ိန္- Email ႏွင့္ online မွပို႔ခ်မည္ျဖစ္သျဖင့္မိမိအဆင္ေျပသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာနိုင္ပါသည္။ ေလ်ွာက္လႊာစတင္လက္ခံသည့္ေန႔- ၂၀၁၉ ၊ ေမလ (၂၅) ရက္ သင္တန္းေၾကး- ၂၀၀၀၀ က်ပ္     သင္တန္းေၾကးကို KBZ Pay ျဖင့္ ေပးသြင္းရပါမည္။ KBZ Pay မရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ နီးစပ္ရာ KBZ Pay Logo ရွိေသာ ဆိုင္တိုင္းတြင္ အလြယ္တကူ ေငြေပးသြင္းနိုင္ပါသည္။   Registration ျပဳလုပ္ရန္ Link tiny.cc/foodtechnology   အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက Food Technology/ Food Microbiology Online Course Messagehttps://m.me/foodtechnologymicro တြင္ေမးျမန္းစံုစမ္းနိုင္ပါသည္။   Source: University News      

Monday, 20 May 2019 10:58

" Care Giver က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈသင္တန္း သင္တန္းသားမ်ားစတင္ေလ်ွာက္ထားနိုင္ျခင္း"

၂၂-၅-၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွာ Care Giver က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈသင္တန္းသစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။   -ကိုယ္ပိုင္အတတ္ပညာတစ္ခုနဲ႔ ခုိင္မာတဲ့အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတည္ေဆာက္လိုသူမ်ား -အထက္တန္းပညာေရးအဆင့္ နဲ႔ အလုပ္႐ွာမရလို႔ စိတ္ညစ္ေနသူမ်ား -ကိုယ့္အိမ္က လူႀကီးမိဘေတြကို ကိုယ္တုိင္ျပဳစုေစာင္ေ႐ွာက္လုိသူမ်ား -မိမိနွင့္ မိသားစုအတြက္ က်န္းမာေရးဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားလိုသူမ်ား   **WeCare Health Care Services** မွ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနေသာ သူနာျပဳအကူ သင္တန္းကုိ တက္ေရာက္၍ေလ့လာသင္ယူနိင္ပါသည္။   သင္တန္းကာလၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္ ေသခ်ာေသာအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာတစ္ခုကို ပိုင္ဆုိင္ႏိုင္မွာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုသင္တန္းကို တက္ေရာက္ရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။   ၂၂-၅-၂၀၁၉ရက္ေန႔မွာ စတင္သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။   **သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက ရ႐ွိႏိုင္မည့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ** -ကုမၸဏီ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သူနာျပဳလုပ္ငန္းတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္နိုင္ျခင္း -ပုဂၢလိက ေဆးရံု၊ေဆးခန္းမ်ားနွင့္ ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္နုိင္ျခင္း   Read More: "တယ္လီေနာ ျမန္မာရဲ႕ MBA ပညာသင္စရိတ္ ၁၀၀% ေထာက္ပံ့ေပးမည့္အစီအစဥ္" ‍ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေတြ႕အႀကံဳရိွ သူနာျပဳဆရာ၊ဆရာမမ်ားကိုယ္တိုင္ဦးစီးသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ **ထိေရာက္တဲ့ သင္႐ိုးေတြနဲ႔ စာေတြ႕ သင္ခန္းစာမ်ား **ျပင္ပေဆးရံု (သို႔မဟုတ္) ဘိုးဘြားရိပ္သားမ်ား၌ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ ေလ့က်င့္ေရးမ်ား လက္ေတြ႕သင္ခန္းစာမ်ား နဲ႔ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။   **သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည့္ဘာသာရပ္မ်ား** -Anatomy and Physiology (ခႏၶာေဗဒနွင့္ ဇီဝကမၼေဗဒ) -Pharmacology (ေဆးဝါးေဗဒ) -Nursing Procedures (အေျခခံသူနာျပဳစုနည္းမ်ား) -Maternal and Child Health Care (မိခင္နွင့္ကေလးက်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္နည္းမ်ား) -Special Diseases such as TB, HBV, HCV, HIV (ကူးစက္ေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ားအားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္နည္းမ်ား) -Practical Training in certain Hospital or Nursing Home ( ျပင္ပေဆးရံု၊ေဆးခန္း (သို႔မဟုတ္) ဘိုးဘြားရပ္သာ၌ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း)    **ပညာအရည္အခ်င္း** -နဝမတန္း ေအာင္ျမင္ျပီး သူမ်ား -တကၠသိုလ္ဝင္တန္း တက္ေရာက္ဖူးသူနွင့္ ေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ား -စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားတက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။   **နယ္ေဝး သင္တန္းသား၊သူမ်ားအတြက္ အေဆာင္စီစဥ္ေပးပါသည္။** ( မွတ္ခ်က္။ ။ စာသင္ခ်ိန္ ၅ ခ်ိန္ မွ ၁၀ ခ်ိန္အတြင္း ပ်က္ကြပ္သူမ်ား၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာတြင္ လက္ေတြ႕ မဆင္းသူမ်ား၊ စာေမးပြဲ မေျဖသူမ်ား၊ စာေမးပြဲ မေအာင္ျမင္သူမ်ားနွင့္ သင္တန္း စည္းကမ္းမလိုက္နာေသာ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားအား အလုပ္အတြက္ တာဝန္မယူပါ။)   -သင္တန္းေၾကး (၃)လျပတ္ကို (၂၀၀၀၀၀)က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ -သင္တန္းကာလ (၃)လ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။   **သင္တန္းတက္ေရာက္ရမည့္ေန႔ရက္အခ်ိန္** ေန႔ရက္ ၂၂-၅-၂၀၁၉( တနလၤာေန႔ မွ ေသာၾကာေန႔အထိ) အခ်ိန္ နံနက္ ၈း၃၀မွ ၁၁း၀၀ နာရီအထိ   **ဆက္သြယ္ရန္** WeCare Health Care Services Co.,Ltd. အမွတ္ ၇၈၊ေျမညီထပ္(က)၊ အုန္းပင္လမ္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ၾကည့္ျမင္တိုင္ဘူတာနွင့္ ညေစ်းၾကား။ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉၇၃၀၄၃၃၅၁၊ ၀၉-၉၅၇၃၀၄၃၅၁၊ ၀၉-၇၇၅၅၃၁၇၈၃ ရံုးဖြင့္ခ်ိန္ နံနက္ (၉) နာရီမွ ညေန (၅) နာရီအထိ   (WeCare Health Care Services Co.,Ltd.)      

Friday, 17 May 2019 11:19

“Certificate for Specialists in Demand Guarantees ျပင္ပသင္တန္းသားေခၚယူျခင္း"

၁။ The London Institute of Banking & Finance ႏွင့္ International Chamber of Commerce(ICC) တို႔ပူးေပါငး္ၿပီး Trade Finance Qualification အတြက္ Certificate Level သင္တန္း Certificate for Specialists in Demand Guarantees (CSDG) No.(1) သင္တန္းကို ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာနိုင္ငံဘဏ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။   ၂။ သင္တန္းအမည္ -Certificate of Specialists in Demand Guarantees(CSDG)   ၃။ သင္တန္းကာလ -အခ်ိန္ပိုင္းရက္သတၱပတ္ (၁၂) ပတ္ (၃-၆-၂၀၁၉) မွ (၂၇-၈-၂၀၁၉) ေန႔အထိ နံနက္ (၇း၀၀) နာရီမွ (၈း၄၀) အထိ   ၄။ ပို႔ခ်မည့္ဆရာမ်ား -Trade Finance ဘာသာရပ္က်ြမ္းက်င္သူ ဆရာ/ဆရာမမ်ားမွ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။   ၅။ ပို႔ခ်မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား (1) The use of demand guarantees and standby letters of credit (2) Key features of demand guarantees and standby letters of credit (3) ICC rules (4) Different types and uses of demand guarantee and standby letter of credit (5) the roles and obligations of the parties (6) Life cycle of a demand guarantee and standby letter of credit (part 1) (7) Life cycle of a demand guarantee and standby letter of credit (part 2) (8) Life cycle of a demand guarantee and standby letter of credit (part 3) (9) The impact of external factors on ICC rules (10) Risks in demand guarantees and standby letters of credit (11) Managing demand guarantee and standby letters of credit   ၆။ စာေမးပြဲမ်ား (၁) Local Exam ေအာင္ျမင္ပါက ျမန္မာနိုင္ငံဘဏ္သင္တန္းေက်ာင္း၏ Certificate ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ICC မွက်င္းပသည့္ UK Exam ေအာင္ျမင္ပါက နိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳသည့္ Certificate ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ (၂) ICC UK Exam ကိုေျဖဆိုသူ အနည္းဆံုး (၅) ဦးရွိပါက ျမန္မာနိုင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္းတြင္ Examination Center ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္၍ နိုင္ငံျခားသို႔ သြားေရာက္ေျဖဆိုဆိုရန္ မလိုသည့္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာပါသည္။ (၃) ICC UK Exam သည္ ၂၀၁၉ (ဧၿပီ)တြင္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး Registration fee, International Booking fee, CDCS Hand-out နွင့္ပို႔ခ Fee တို႔ကုန္က်မည္ျဖစ္ပါသည္။   (အေသးစိတ္သိရွိပါက www.ifslearning.ac.uk/tradefinance တြင္ေလ့လာနိုင္ပါသည္။)   ၇။ သင္တန္းေၾကး -သင္တန္းေၾကးမွာ တစ္လအတြက္ (၁၃၀,၀၀၀) က်သင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။   Read More :"Yangon Japanese Language School ဂ်ပန္စာေမးပြဲအသစ္စတင္မိတ္ဆက္"   ၈။ အရည္အခ်င္း -(၁) အသိအမွတ္ျပဳတကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရရွိသူျဖစ္ရပါမည္။ (၂) Trade Finance ကိုစိတ္ပါဝင္စားသူျဖစ္ရပါမည္။ (၃) English အေျခခံရွိသူမ်ားျဖစ္ရပါမည္။   ၉။ ပို႔ခ်မည္ေနရာ -ျမန္မာနိုင္ငံဘက္သင္တန္းေက်ာင္း၊ တတိယထပ္ရွိ သင္တန္းခန္းမ၊   ၁၀။ သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ား ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ (၂၉-၅-၂၀၁၉) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ။ ျမန္နာနိုင္ငံဘဏ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ အမွတ္ (၂)၊ စည္ပင္လမ္းသစ္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း ၀၁-၅၄၈၁၄၆၊ ၀၁-၈၆၀၅၅၄၃   Source: Myanmar Banks Association Admin    

Thursday, 16 May 2019 18:29

“Web (Basic) & Wordpress အတြက္ပညာဒါနအတန္းစတင္လက္ခံေနျခင္း"

ပညာဒါနအျဖစ္ Web (Basic)& Wordpress စသည့္ အတန္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါသည္။   **Web** Website တစ္ခုတည္ေဆာက္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့လ်ွင္ web developer မ်ားလိုအပ္လာမည္ဆိုတာ သိရပါလိမ့္မည္။   web developer ႏွင့္ web designer ဆိုၿပီးကြဲျပားမႈရွိပါသည္။ပံုမွန္အားျဖင့္ web designer မ်ားသည္ website တစ္ခု၏ အသြင္အျပင္ကို ခံစားေရးဆြဲရပါသည္။ web developer မ်ားသည္ technical ပိုင္းမွာေရးရပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ web designer ႏွင့္ web developer မ်ားသည္ HTML,CSS, JavaScript ကိုသိရွိပါသည္။ web designer တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ website တစ္ခု၏ အျပင္အဆင္ကိုခံစားတတ္ရပါသည္။ HTML, CSS, JavaScript ကိုသံုးရပါသည္။   Color အေရာင္ေတြ Graphic Design ေတြကို ပံုေဖာ္တတ္ရမည္၊ ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစားနိုင္စြမ္း ဖန္တီးနိုင္စြမ္း စိတ္ကူးေကာင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ Web developer မ်ားသည္ ေအာက္ေျခမွစ၍ Website တစ္ခုဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို သိရပါသည္။ ၄င္းတို့သည္ Webpage ေပၚမွ Features ေတြ Functions ေတြ အားလုံးကို ဖန္တီးရမည္ျဖစ္ပါသည္။   (PHP,NET, Java, Python, C, Ruby) စသည့္ Programming ဘာသာရပ္ထဲက တစ္ခုခုကို က်ြမ္းက်င္ရပါမည္။ Logic အပိုင္း Technical ပိုင္းေတြမွာစဥ္းစားတတ္ရန္လိုပါသည္။ Website တစ္ခုလံုးကို တစ္ေယာက္တည္း တည္ေဆာက္နိုင္ဖို႔အတြက္ Design ပိုင္းႏွင့္ Development ပိုင္းမ်ားပါ က်ြမ္းက်င္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ Web(Basic) အတန္းၿပီးလ်ွင္ Web Designer Calss, PHP Laravel Class & Java EE အတန္းမ်ားတြင္လည္း LogicUnion တြင္ဆက္လက္တက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။   **Web (Basic)** -HTML -HTML5 -CSS -CSS3   **Wordpress** Wordpress တြင္ Code ေရးတတ္စရာမလိုပဲ Website တည္ေဆာက္နည္းကို သင္မွာျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ Programming ဘာသာရပ္ကိုမ်ွ သိရန္မလိုအပ္ပါ။   cPanel ႏွင့္ Wordpress themes တြင္ Plugin ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး တည္ေဆာက္မွာျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွ နာမည္ႀကီး website အမ်ားစုသည္ Wordpress ကို အသံုးျပဳၿပီး တည္ေဆာက္ထားသည္ကမ်ားပါသည္။ သင္တန္းကာလမွာ(၄) ရက္သင္မည္ျဖစ္ပါသည္။   (၄) ရက္အတြင္းမွာ Movies Website ႏွင့္ Online Shopping Website တည္ေဆာက္ပံုကိုသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ Hosting ႏွင့္ Domain ကုိသင္တန္းၿပီးဆုံးသည္အထိ သံုးစြဲခြင့္ေပးထားပါသည္။   **သင္တန္းကာလမွာ** စေန၊ တနဂၤေႏြ (တပတ္ ၂ ရက္) (ညေန (၂) နာရီမွ (၅) နာရီ) (၂၅-၅-၂၀၁၉ / ၁၆-၆-၂၀၁၉)   တနဂၤေႏြ (တပတ္ ၁ ရက္) Wordpress (ညေန (၃) နာရီမွ (၆) နာရီ) (၂၆-၅-၂၀၁၉ / ၁၆-၆-၂၀၁၉)   **ပညာဒါနအတန္းမ်ားအတြက္ စာရြက္စာတန္းေၾကးမွလြဲ၍ တျခားမည္သည့္ေၾကးမွေပးရန္မလိုပါ**   **အတန္းတစ္တန္းစီအတြက္ စာရြက္စာတန္းေၾကး ၂၀၀၀၀(၂ေသာင္း) ျဖစ္ပါသည္။ တစ္တန္းကို သင္တန္းသား(၁၅) ေယာက္သာလက္ခံသင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အတန္းၿပီးဆံုးလွ်င္ Basic စာေမးပြဲေျဖဆိုရပါမည္။ စာေမးပြဲတြင္ ေအာင္မွတ္ရလွ်င္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ေပးပါသည္ ။ Wordpress အတန္းအတြက္ စာေမးပြဲေျဖစရာမလိုသလို သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္လည္း ေပးမည္မဟုတ္ပါ။**   Read More: "Yangon Japanese Language School ဂ်ပန္စာေမးပြဲအသစ္စတင္မိတ္ဆက္"   **သင္တန္းတက္ရက္မွန္၍ အမွန္တကယ္စိတ္ဝင္စားရန္သာ လိုအပ္ပါသည္။**   လိပ္စာ- အမွတ္(၃)၊ MTP တိုက္၊ ၃ လႊာ (B)၊သမိုင္းလမ္းဆံုမွတ္တိုင္ (သမိုင္းလမ္းဆံုမီးပြိဳင့္ေထာင့္၊ဧဒင္အိမ္ရာဝင္း)၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တြင္ လိုင္စင္ပံု (၁) ပံုႏွင့္အတူ လာေရာက္အပ္ႏွံနိုင္ပါသည္။ ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၇၇၆၆၂၂၅၄၆၊ ၀၉-၄၄၂၂၉၉၁၁၈   **တနလၤာေန႔တုိင္းသင္တန္းပိတ္ပါသည္။**     Source: LogicUnion      

Monday, 13 May 2019 16:40

" ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးတြင္ Japanese Style Bookkeeping (JCCI) စာေမးပြဲက်င္းပမည္ "

Japanese Style Bookkeeping (JCCI) စာေမးပြဲကို ရန္ကုန္နွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားမွာက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။   ျမန္မာ-ဂ်ပန္စင္တာ၊ ရန္ကုန္ရံုးမွာ Japanese Style Bookkeeping (JCCI) စာေမးပြဲကို ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔မွာလည္းေကာင္း၊ မႏၱေလးရံုးမွာ ဇြန္လ ၉ ရက္မွာလည္းေကာင္း က်င္းပသြားမွာျဖစ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။   Read More: " SIM Global Educational ၏ Study Tour အစီအစဥ္သို႔ေလ်ွာက္ထားနိုင္ "   ေျဖဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ဓါတ္ပံု ၃ ပံုနွင့္အတူ စာေမးပြဲေၾကး ၁၀,၀၀၀ က်ပ္နွင့္အတူ စာရင္းေပးသြင္းရမွာ ျဖစ္ပါသည္။   ျမန္မာ-ဂ်ပန္စင္တာမွာ JCCI Bookkeeping သင္တန္းတက္ေရာက္ဖူးသူမ်ား၊ JCCI Bookkeeping စာေမးပြဲကိုလာေရာက္ေျဖဆိုသူမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲအႀကိဳေလ့က်င့္မႈသင္တန္းေတြကို ရန္ကုန္ရံုး၊ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔နွင့္ မႏၱေလးရံုး၊ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တို့တြင္ နံနက္ ၉ နာရီ မွ ညေန ၄ နာရီ အထိျပဳလုပ္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး မတက္ေရာက္ဖူးသူမ်ားလည္း သင္တန္းေၾကး ၅,၀၀၀ က်ပ္ေပးသြင္းၿပီးတက္ေရာက္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။   Source: Internet Journal    

Monday, 13 May 2019 15:35

" ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွႀကီးမွဴး၍ Practical Server Virtualization သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္ "

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွႀကီးမွဴး၍ The Modernized Data Center ပိုင္းဆိုင္ရာ Practical Server Virtualization လက္ေတြ႔သင္တန္းကို ေမ ၁၈ ရက္မွာစတင္ဖြင့္လွစ္မည္ဟု သိရွိရပါသည္။ သင္တန္းကို Virtualization and Data Center အေၾကာင္းစိတ္ဝင္စားသူမ်ား၊ Microsoft Windows Server and Vmware ESXi, vSphere, vCenter and vMotion အေၾကာင္းနားလည္လိုသူမ်ားတက္ေရာက္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ မြမ္းမံသင္ခန္းစာအေနျဖင့္ Windows Server အေၾကာင္းကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားမွာျဖစ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ သင္တန္းကာလကို ေမ ၁၈ ရက္မွ ဇြန္ ၂ ရက္အထိျဖစ္ၿပီး သင္တန္းခ်ိန္မွာ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၃ နာရီ အထိျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းေၾကး ၁၂၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး Digital Materials အေနျဖင့္ ebook, Tools, Video and Prferences/ Tutorial Links ေတြကို အခမဲ့ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။   "Read More: " NIM ၏ MBA အတြက္ Study Grant ေပးအပ္မည္ " သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေမ ၁၇ ရက္၊ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး MCPA ရံုးခန္းသို႔သြားေရာက္စာရင္းေပးသြင္းနုိင္ၿပီး အေသးစိတ္ကို ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္းရံုးခန္း၊ အေဆာင္ (၉)၊ ေျမညီထပ္၊ ဖုန္း ၀၁-၆၅၂၂၇၆ သို႔ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။   Source: Internet Journal    

Saturday, 11 May 2019 11:53

“YGNNET ရဲ႕အခမဲ့ ကြန္ပ်ဴတာျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသင္တန္း"

-ဒီသင္တန္းမွာေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာကို တစ္စစီျပဳတ္တပ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ အဓိက သင္တန္းေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ -ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ေလ့လာရမွာျဖစ္ပါသည္။ သင္ဟာ ကြန္ပ်ဴတာကို အသံုးျပဳဖူးသူ Basic Level ေအာင္ျမင္ထားသူ ျဖစ္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါသည္။   -သင္မွာသာ ကြန္ပ်ဴတာရွိေနရင္ (သို႔) ဝယ္ယူဖို႔ စဥ္းစားေနရင္ ဒီသင္တန္းေလးကို တက္ထားသင့္ပါသည္။ -သင္သည္ကြန္ပ်ဴတာကိုSmart က်က်ေလးသံုးစြဲတတ္လာပါလိမ့္မည္။ -သင္တန္းကိုတက္ၿပီးပါက သင္သည္ ကြန္ပ်ဴတာေတြကို ျပဳျပင္နိုင္သူ၊ တနည္းအားျဖင့္ Error ေတြကို ေျဖရွင္းနိုင္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါသည္။   -ကြန္ပ်ဴတာအပိုင္းကို အေသးစိတ္သိရွိထားတဲ့အတြက္ အလုပ္ေလ်ွာက္တဲ့ေနရာမွာ သူမ်ားထက္ သာေနပါလိမ့္မည္။ -သင္တန္းတက္ၿပီးလ်ွင္ IT Support, ICT Products Sale, Computer Technician ႏွင့္ IT လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္ေတြကို ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္နိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ -သင္တန္းဟာ ကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုလံုး၏ အလုပ္လုပ္ပံုႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို သင္ယူရမွာျဖစ္ပါသည္။ -ကိုယ္တိုင္ကြန္ပ်ဴတာကို လက္ေတြ႔ တစ္စစီ တစ္ေယာက္ခ်င္းျဖဳတ္တပ္ လုပ္ရမွာျဖစ္ပါသည္။ -သင္တန္းေၾကးေပးစရာမလိုပဲ အခမဲ့တက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။ မည္သူမဆို တက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။   -သင္ၾကားမႈကို Online Exam Test ျဖင့္ ျပန္လည္စစ္ေဆးၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မွီသူမ်ားကို Certificate ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ -သင္ၾကားမႈမ်ားကို ေလ့လာနုိင္ရန္ သင္တန္းေက်ာင္းမွ ထုတ္ေပးေသာ Mobile App ကို Install လုပ္ထားၿပီး သင္တန္းတက္ပါက ရရွိမည့္ Student ID ႏွင့္ Login password တို႔ကို အသံုးျပဳ၍ သင္ခန္းစာမ်ားကို ျပန္လည္ေလ့လာနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။   -Certificate, Online Exam Test Registration ႏွင့္ သင္ေထာက္ကူစာအုပ္မ်ား အတြက္သာ ၁၇၀၀၀ က်ပ္သာ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ -သင္တန္းသားဦးေရ (၁၀၀) သာလက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။ -သင္ေထာက္ကူပစၥည္းအျပည့္အစံုႏွင့္ Aircon ခန္းမ်ားအတြင္း စနစ္တက် သင္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။သင္တန္းၿပီးဆံုးသြားတဲ့ သင္တန္းသူ သင္တန္းသားမ်ား၏ စကားသံမ်ားကို Page ၏ Review မ်ားၾကည့္နိုင္ပါသည္။   **သင္တန္းအခ်ိန္ဇယား** တနလၤာ၊ အဂၤါ (တပတ္ ၂ ရက္) နံနက္ ၁၁ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁ နာရီ (တန္းခြဲ A1) ေန႔လည္ ၁နာရီမွ ညေန ၃ နာရီ (တန္းခြဲ A2) ညေန ၃ နာရီမွ ၅နာရီ (တန္းခြဲ A3) သင္တန္းကာလ -၁ လ သင္တန္းစမည့္ရက္ - ဇြန္ လ ၁၀ ရက္ေန႔ သင္တန္းၿပီးဆံုးမည့္ရက္ - ဇူလႈိင္ ၂ ရက္ေန႔   ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး (တပတ္ ၂ ရက္) နံနက္ ၁၁ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁ နာရီ (တန္းခြဲ B1) ေန႔လည္ ၁နာရီမွ ညေန ၃ နာရီ (တန္းခြဲ B2) ညေန ၃ နာရီမွ ၅နာရီ (တန္းခြဲ B3) သင္တန္းကာလ – ၁ လ သင္တန္းစမည့္ရက္ - ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔ သင္တန္းၿပီးဆံုးမည့္ရက္ - ဇြန္ ၂၇ ရက္ေန႔   ေသာၾကာ၊ စေန (တပတ္ ၂ ရက္) နံနက္ ၁၁ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁ နာရီ (တန္းခြဲ C1) ေန႔လည္ ၁နာရီမွ ညေန ၃ နာရီ (တန္းခြဲ C2) ညေန ၃ နာရီမွ ၅နာရီ (တန္းခြဲ C3) သင္တန္းကာလ – ၁ လ သင္တန္းစမည့္ရက္ - ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔ သင္တန္းၿပီးဆံုးမည့္ရက္ - ဇြန္ ၂၉ ရက္ေန႔   Read More: “ Website Link Error ျဖစ္သြား၍ Global English Course Form ျပန္လည္လက္ခံမည္"   -သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းရပါမည္။ -ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔အထိသာ သင္တန္းလက္ခံပါမည္။ -သင္တန္းသားျပည့္သြားေသာ တန္းခြဲမ်ားကို စာရင္းေပးသြင္းလို႔ရမည္မဟုတ္သည့္အတြက္ အျမန္စာရင္းေပးသြင္းရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ -သင္တန္းသားဦးေရ ျပည့္သြားပါက စာရင္းေပးသြင္းျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ -သင္တန္းအပ္ရန္ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၅း၃၀ အထိ ပိတ္ရက္မရွိ လက္ခံေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ -အေသးစိတ္သိလိုပါက ဖုန္း ၀၉-၇၆၈၁၃၃၈၁၁ ကို ရံုးခ်ိန္ (၁၀ နာရီမွ ၅း၃၀) အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းနိုင္ပါသည္။   -သင္တန္းအမည္မွာ YGNNET ျဖစ္ပါသည္။ YGNNET က Software ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး Educations ကိုပါတြဲ၍ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးေနပါသည္။ -IT ေလာကအတြင္း ေျခလွမ္းစတင္လိုသူမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေနသိသင့္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာ Knowledge မ်ားကို ပညာဒါနအေနျဖင့္ မ်ွေဝသင္ၾကားေပးေနေသာ သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းလိပ္စာ -တိုက္ (၁)၊ အခန္း (C2)၊ မဟာၿမိဳင္ ဦးဝိစာရလမ္း ဆိုဒ္ေရွ႕မွတ္တိုင္အနီး၊ ေျမာက္ဒဂံု၊ ရန္ကုန္၊ ဖုန္း ၀၉-၇၆၈၁၃၃၈၁၁   edu@ygnnet.com https://edu.ygnnet.com      

Wednesday, 08 May 2019 10:02

“Naungshwe Hospitality Certificate (ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈ ၉ လ သင္တန္း) အတြက္သင္တန္းသားေခၚယူျခင္း"

ရွမ္းျပည္နယ္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေညာင္ေရႊသက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္းတို႔မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ေနာ္ေဝနိုင္င့အေျခစိုက္ Partnership for Change (PFC) ႏွင့္ Myanmar Luxembourg Development Cooperation Agency (LuxDev) တို႔၏ ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ထိ ေညာင္ေရႊသက္ေမြး ပညာသင္တန္းေက်င္းတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည့္ျဖစ္ေသာ Nyaungshwe Hospitality Certificate (ဟိုတယ္ဧည့္ေဆာင္မႈ ၉ လ သင္တန္း) အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီေသာသူမာ်း ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။   ၁။ ပညာအရည္အခ်င္း   -၈ တန္းနွင့္ အထက္ ၂။ အသက္                 -၁၇ နွစ္မွ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ၃။ သင္တန္းကာလ       -၅ လ၊ စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔၊ ၄ လ အလုပ္သင္၊စုစုေပါင္း ၉ လ ၄။ သင္တန္းေၾကး        -အခမဲ့ (ေန၊ စား၊ စရိတ္ၿငိမ္း) ၅။ သင္တန္းတည္ေနရာ -ေညာင္ေရႊသက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း၊                                   မက်ီးစင္ေက်းရြာ၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕။   ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ၆ လအတြင္းရိုက္ထားေသာ လိုင္စင္ဓါတ္ပံု ၃ ပံု၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ ပညာအရည္အခ်င္းေထာက္ခံစာ၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ၊ အိမ္ေထာင္စုဇယားမိတၱဴ တို႔ႏွင့္ တကြ ၂၀-၅-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာအတိုင္းေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။   Read More: “CVT Myanmar မွ လ်ွပ္စစ္က်ြမ္းက်င္မႈ(အခမဲ့) သင္တန္းသားသစ္မ်ားေခၚယူျခင္း"   Inle Speaks, PfC office, အမွတ္ ၃၃၄၊ ပိေတာက္လမ္း၊ နႏၵဝန္ရပ္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕၊ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဦးေအာင္လြင္ (ဖုန္း ၀၉-၂၅၀၃၇၂၉၇၇) ႏွင့္ ဦးခ်စ္ကိုကို (ဖုန္း ၀၉-၉၆၂၃၁၅၆၃၀) သို႔ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။     Source: Partnership for Change (PFC)

Tuesday, 07 May 2019 13:34

“CVT Myanmar မွ လ်ွပ္စစ္က်ြမ္းက်င္မႈ(အခမဲ့) သင္တန္းသားသစ္မ်ားေခၚယူျခင္း"

ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ Swiss Agency for Development and Cooperation ႏွင့္ CVT Myanmat ေက်ာင္းတို႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ CVT အသက္ေမြးမႈ အတတ္ပညာသင္ေက်င္းမွ လ်ွပ္စစ္က်ြမ္းက်င္မႈ (အခမဲ့) သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသားသစ္မ်ား ေခၚယူလ်က္ရွိေၾကာင္း CVT အသက္ေမြးမႈအတတ္ပညာသင္တန္းေက်ာင္းမွသိရွိရပါသည္။   အဆိုပါသင္တန္းတြင္ လ်ွပ္စစ္သြယ္တန္းျခင္းအတတ္ပညာကို စာေတြ႔လက္ေတြ႔ က်ြမ္းက်င္ဆရာမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊အမ်ိဳးသားက်ြမ္းက်င္စံႏႈန္းသတ္မွတ္ေရး၊ အဖြဲ႔၏ စာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ က်ြမ္းက်င္မႈလက္မွတ္ မ်ားကိုပါ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။   ေလ်ွက္ထားသူသည္ ပညာအရည္အခ်င္းအေနျဖင့္ အလယ္တန္း(၈ တန္း) ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ၊ အသက္ (၁၇) ႏွစ္ခြဲမွ (၂၆) ႏွစ္အတြင္းရွိေသာ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းအား ေလ်ွက္ထားနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။   ထို႔ျပင္သင္တန္းတက္ေရာက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း) ခရီးစရိတ္ကို ျပန္လည္ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။   သင္တန္းေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို ေမ(၁) ရက္မွစတင္လက္ခံေနၿပီး ေဖာင္ပိတ္ရက္ကို ၂၀၁၉ ဇူလႈိင္ ၁၂ ရက္ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ထား ၿပီး သင္တန္းကာလအား (၆) လ သတ္မွတ္ထားေၾကာငး္သိရွိရပါသည္။    Read More: "ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာဒီပလိုမာသင္တန္း"   ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ သင္တန္းသား ၂၅ ဦးေခၚယူလ်က္ရွိၿပီး ေလ်ွက္လႊာမ်ားကို ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျမန္မာနိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းရံုးခ်ဳပ္သို႔ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။     Source: Daily Eleven

Friday, 03 May 2019 16:06

“စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ နည္းပညာသင္တန္းေပးမည္”

ရာသီအလိုက္ထြက္ရွိသည့္ ဆန္၊ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ဂ်ံဳ နွင့္ သီးနွံမ်ားကို တန္ဖိုးျမွင့္စားေသာက္ကုန္မ်ားအျဖစ္ က်န္းမာေရးနွင့္ ညီညြတ္စြာ ထုတ္လုပ္တတ္ေစရန္ သီးႏွံအေျခခံတန္ဖိုးျမွင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာသင္တန္းကို္ ေမလ ၇ ရက္ေန႔မွ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ မႏၱေလးတို္င္းေဒသႀကီး အေသးစား စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းဦးစီးဌာနရံုးတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ (မႏၱေလး) ထံမွ သိရွိရပါသည္။   သင္တန္းကို နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီခြဲအထိ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းတြင္ လွ်ာေပၚဝဲ၊ Butter Cake၊ ပဲလမုန္႔၊ Birthday Cake၊ Swiss Roll၊ Plank Cake၊ စာကေလးေခြ၊ အာလူးေၾကာ္၊ အခ်ိဳမႈန္႔ အစားထိုးဟင္းခတ္အရသာမႈန္႔၊ ေျပာင္းဖူးေပါက္ေပါက္၊ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္စံု၊ သစ္သီးယိုမ်ိဳးစံု၊ ဂ်ယ္လီနွင့္ ေဆာ့စ္ထုတ္လုပ္နည္း မ်ားကိုစာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။   သင္တန္းေၾကးမွာ က်ပ္တစ္ေသာင္းျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကုန္က်စရိိတ္ကို အခ်ိဳးက် က်ခံရမည္ျဖစ္ကာ ပတ္စ္ပို႔ ဓာတ္ပံုသံုးပံု ယူေဆာင္လာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းတြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အေသးစား စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔ထံမွ သိရွိရပါသည္။   သင္တန္းၿပီးဆံုးသည္နွင့္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်နိုင္သည္အထိ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္သည့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားနွင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ကာ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းသားဦးေရကို ကန္႔သတ္ထားကာ ဖုန္း ၀၂-၄၀၃၉၆၀၉၊ ၀၉-၇၉၇၃၀၃၀၃၇၊ ၀၉-၇၈၁၈၂၀၀၂၅ တို႔ထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ (မႏၱေလး) ထံမွသိရပါသည္။   Source: The Voice