News

တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ရစာရင္းမ်ား ေအာက္တိုဘာလကုန္ေၾကညာရန္စီစဥ္ေန

တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ရစာရင္းမ်ား ေအာက္တိုဘာလကုန္ေၾကညာရန္စီစဥ္ေန google

၂၀၁၉ တကၠသိုလ္စာေမးပဲြေအာင္ျမင္သူမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ရသည့္ တကၠသိုလ္စာရင္းကို ေအာက္တိုဘာလကုန္တြင္ ပညာေရး၀န္ကီးဌာန Website မွ ေၾကညာရန္လ်ာထားသည္စု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။

၀င္ခြင့္ေတြကေရြးခ်ယ္တဲ့ အစီအစဥ္အတိုင္း တစ္သုတ္ခ်င္းစိစစ္ေရြးခ်ယ္ေနပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာလကုန္ေလာက္ေတာ့ ေၾကညာေပးႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။ Website မွာလည္းႏွစ္စဥ္ေၾကညာတာမ်ိဳး လုပ္ေပးမွာပါ” ဟု ၄င္းကဆိုပါတယ္။

တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာအိတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ တကၠသိုလ္ (၂၃) ခုႏွင့္ သီးျခား၀င္ခြင့္ေရြးခ်ယ္သည့္ တကၠသိုလ္ (၁၄) ခုတြင္ ဇြန္လ (၂၃) ရက္မွ ဇူလိုင္ (၂၄) ရက္အတြင္း ပိတ္ရက္မရွိလက္ခံခဲ့ပါတယ္။

ယခုႏွစ္တြင္ သီးျခား၀င္ခြင့္ေရြးခ်ယ္သည့္ တကၠသိလ္ (၁၄) ခုရွိပီး အျခားတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖဲြ႔က ၀င္ခြင့္စိစစ္ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

Education for Special Needs Children(11) ကေလးမ်ားအတြက္ အထူးပညာေရး ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး (11 )ခု ရွာရန္ႏွိပ္ပါ။

၂၀၁၉ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ သီးျခား၀င္ခြင့္ေရြးခ်ယ္သည့္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ၀င္ခြင့္ရစာရင္းကို ေအာက္တိုဘာလကုန္ေၾကညာႏိုင္ရန္ ပညာေရး၀န္ကီးဌာနကလ်ာထားပါတယ္။


ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွလဲြ၍ အျခားတကၠသိုလ္မ်ား၏ ၀င္ခြင့္စနစ္ကို ေက်ာင္းသားကေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားေသာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္အေရအတြက္ျပည့္မီသည္အထိ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြရမွတ္ အမ်ားဆံုးမွ အနည္းဆံုးအထိ စိစစ္ကာ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

Entrance Tuition ရာထူး၀င္ခြင့္သင္တန္းမ်ား (41) Entrance Tuition ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သင္တန္း (41)ခု ရွာရန္ႏွိပ္ပါ။

ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရသည့္စာရင္းကို သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေၾကညာကာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို စာတိုက္မွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားမည့္အျပင္ ပညာေရး၀န္ကီးဌာန Website (www.moe.gov.mm) မွတစ္ဆင့္ ခ်က္ခ်င္းသိရွိႏိုင္ရန္ ေၾကညာရန္လည္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက စီစဥ္ေနပါတယ္။

တကၠသိုလ္၀င္ခြင့့္ေလွ်ာက္ထားစဥ္ ဦးစားေပးတကၠသိုလ္၊ ဘာသာရပ္မ်ား ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ထားျခင္းမရွိသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏၀င္ခြင့္ကို အခ်ိန္မီျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရန္ အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

Read More:>>> အေဝးသင္ေက်ာင္းေျပာင္းရန္ အခက္အခဲရွိလ်ွင္ ေျဖေလ်ွာ႔ေပးရန္ စီစဥ္

ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင္ႏွစ္တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ႏွင့္ ေကာလိပ္အသီးသီး၏ ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံသည့္ ကာလအတြင္းေက်ာင္းအပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း (၂၀၁၉) တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္လမ္းညႊန္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။


Source: 7Day News

 

Read times
Rate this item
(1 Vote)