News

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားသင္ၾကားေပး

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားသင္ၾကားေပး google

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားသင္ဆရာ အင္အားႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အားလံုးတြင္ ေက်ာင္းသားခုႏွစ္သိန္းေက်ာ္ကို တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားသင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးထံမွသိရပါတယ္။

 

ေက်ာင္းေပါင္း ၁၂,၄၈၈ ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား/သူေပါင္း ၇၆၆,၇၃၁ ဦးကိုတိုင္းရင္းသားဘာသာစကားသင္ ဆရာ/ဆရာမ ၂၀,၁၉၉ ဦး၊ သင္ၾကားမႈအေထာက္အကူျပဳ Teaching Assistant ၁၁,၇၁၈ ဦးတို႔ကသင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

၄င္းသို႔ သင္ၾကားေပးႏိုင္ေရးတိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားထားပါတယ္။

 

Graphic Design (239) Graphic Design ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သင္တန္း (239) ခုရွာရန္ႏွိပ္ပါ။

 

အေျခခံစာတတ္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစာေပတတ္ေျမာက္ျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ အေျခခံပညာ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာတို႔ကို ဆက္လက္သင္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာႏိုင္ငံတကာ စာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂၀၁၆-၂၀၂၁ တြင္တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားသင္ၾကားေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရပါတယ္။

 

Read More:>>> PPTT သင္တန္းသားေခၚယူရာတြင္ လံုေလာက္မႈမရွိပါက အျခားေနရာမ်ားမွ ေခၚယူမည္

 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ခဲ့ေသာ သန္းေခါင္းစာရင္းႏွင့္ေနာက္ဆက္တြဲပါ အစီရင္ခံစာအရ အသက္ (၁၅) ႏွစ္ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းလံုးဝ အေနခဲ့ဘူးသူေပါင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ (၃ ဒသမ ၅ သန္း) ခန္႔ရွိေၾကာင္းပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွသိရပါတယ္။

 

Source: The Voice

 

 

Read times
Rate this item
(0 votes)