News

လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၄)အတြက္ သင္တန္းသားေခၚယူျခင္း

လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၄)အတြက္ သင္တန္းသားေခၚယူျခင္း google

ျမန္မာႏိုင္ငံအမိ်ဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၄) ကိုဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။


အဆိုပါသင္တန္ကိုျပည္သူလူထုအတြင္းလူ႔အခြင့္အေရးအသိပညာတိုးပြားေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ (၂၇) ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ (၁၀)၊ နံနက္ (၇) နာရီမွ (၉) နာရီအထိ တက္ေရာက္ရမွာျဖစ္ပါသည္။


အခမဲ့သင္တန္းျဖစ္ၿပီး စာရြက္စာတမ္းေၾကးမ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းသားဘက္မွ အကုန္အက်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

Database Management (26) Database Management ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သင္တန္း (26) ခုရွာရန္ႏွိပ္ပါ။


တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ လူကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အြန္လိုင္းမွ ေလ်ွာက္ထားလိုသူေတြအေနျဖင့္(www.mnhrc.org.mm) ႏွင့္ (www.facebook.com/Myanmarnhrc)   တြင္လည္းေလ်ွာက္ထားႏုိင္ပါသည္။


စက္တင္ဘာ (၁၀) ရက္မွ (၁၇) ရက္အထိေလ်ွာက္ထားရမွာျဖစ္ၿပီး လိုင္စင္ဓာတ္ပံု (၂) ပံု၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းေၾကးတစ္ေသာင္းက်ပ္တိတိကို ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

Read More:>>> **ဆယ္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ား စာက်က္ကိုခ်ိန္သီးသန္႔ထုတ္ထားသင့္**


အေသးစိတ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးကေကာ္မရွင္ရံုး လူ႔အခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ပညာေပးေရးဌာန အမွတ္ (၂၇)၊ ျပည္လမ္း၊ ေျခာက္မိုင္ခြဲ၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၆၅၄၆၈၁ လုိင္းခြဲ ၈၃၁ ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။


Source: Internet

 

Read times
Rate this item
(1 Vote)