News

အေဝးသင္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ရက္ျပည့္/အခ်ိန္ျပည့္တက္ရန္ အသိေပးျခင္း

အေဝးသင္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ရက္ျပည့္/အခ်ိန္ျပည့္တက္ရန္ အသိေပးျခင္း google

အေဝးသင္ အနီးကပ္သင္တန္းမ်ားသို႔ အခ်ိန္ျပည့္တက္ရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ျပည့္တက္၊ မတက္ မွတ္တမ္းတင္စိစစ္မည္ဟု သက္ဆိုင္ရာတကၠသုိလ္မ်ားက အသိေပးထားပါသည္။

 

အနီးကပ္သင္တန္းမ်ားတြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္မႈ (Attandance) ေကာက္ယူၿပီး မွတ္တမ္းထားရွိမည္ျဖစ္၍ ရက္ျပည့္၊ အခ်ိန္ျပည့္ မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာတကၠသုိလ္မ်ားက အသိေပးေၾကညာထားပါသည္။

 

အနီးကပ္တက္တဲ့ ရက္ (၁၀) ရက္ေလာက္ကို ျပည့္ေအာင္တက္ဖို႔အသိေပးတဲ့သေဘာပါပဲ။ မတက္တဲ့သူသေတြရွိတာေၾကာင့္ထပ္သတိေပးတဲ့သေဘာေပါ့" ဟုဒဂံုတကၠသုိလ္မွ ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး) တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

 

အေဝးသင္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအတြက္ အနီးကပ္ပို႔ခ်သင္တန္းသည္ ဘာသာရပ္အလိုက္သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈ ဆန္းစစ္ရာတြင္ အေရးပါေသာ သင္တန္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ရက္ျပည့္၊ အခ်ိန္ျပည့္တက္ေရာက္ရန္ ညႊန္ၾကားရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၄င္းကဆိုပါသည္။

 

အေဝးသင္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို သတ္မွတ္ရက္အတြင္း စာစဥ္မ်ားတင္သြင္းကာ စာေမးပြဲဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာ တင္သြင္းၿပီးမွသာ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး စာေမးပြဲမေျဖဆိုမီ အနီးကပ္ပို႔ခ်သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ရန္ အေဝးသင္တကၠသုိလ္မ်ားက ေၾကညာထားပါသည္။

 

အေဝးသင္အနီးကပ္သင္တန္းရက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တကၠသုိလ္မ်ားက ၾသဂုတ္အတြင္းေၾကညာမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ဒုတိယအသုတ္ (အဂၤလိပ္၊ ပထဝီ၊ ဒႆနိေဗဒ၊ စိတ္ပညာ၊ အေရွ႕တိုင္းပညာ၊ ဥပေဒပညာအထူးျပဳ) မ်ားအတြက္ ေအာက္တိုဘာ (၁၀) ရက္မွ (၂၂) ရက္အထိ အနီးကပ္သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ရန္ လ်ာထားသည္။

 

တတိယအသုတ္ (ျမန္မာစာ၊ သမိုင္း၊ စီးပြားေရးပညာ၊ စီးပြားစီမံအထူးျပဳ) မ်ားအတြက္ႏိုဝင္ဘာ () ရက္မွ (၁၈) ရက္အထိ အနီးကပ္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္လ်ာထားပါသည္။

 

အေဝးသင္တကၠသုိလ္မ်ား၏ အတန္းတင္စာေမးပြဲမ်ားကို ပညာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လ်ွင္ တစ္ႀကိမ္သာျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲစာေမးပြဲ ျပန္လည္ေျဖဆိုခြင့္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္တြင္ ေၾကညာထားပါသည္။

 

Read More:>>>> တကၠသုိလ္အခ်ိဳ႕တြင္ ဘာသာရပ္အသစ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားမည္

 

ထို႔အျပင္စာေမးပြဲတြင္ မသမာမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါက တစ္ႏွစ္မွ သံုးႏွစ္အထိ ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္မည္ဟု အေဝးသင္တကၠသုိလ္စာေမးပြဲဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေဝးသင္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား/သူ () သိန္းခန္႔႔ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တကၠသုိလ္ေက်ာင္သား/သူ (၆၀ %) ခန္႔အေဝးသင္တက္ေရာက္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 

Source; 7 Day News

 

Read times
Rate this item
(1 Vote)