News

ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသုိလ္ အေဝးသင္ သင္တန္းမ်ား (၂၀၁၉) အနီးကပ္သင္တန္း/စာေမးပြဲရက္မ်ား

ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသုိလ္ အေဝးသင္ သင္တန္းမ်ား (၂၀၁၉) အနီးကပ္သင္တန္း/စာေမးပြဲရက္မ်ား google

ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသုိလ္ အေဝးသင္ သင္တန္းမ်ား (၂၀၁၉) အနီးကပ္သင္တန္း/စာေမးပြဲရက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

 

**ပထမအသုတ္ စာေမးပြဲရက္မ်ား**

(-၁၀-၂၀၁၉) မွ (-၁၀-၂၀၁၉) အထိ

(သခ်ၤာ၊ ရူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ သတၱေဗဒ၊ ရုကၡေဗဒ)

 

**ဒုတိယအသုတ္ အနီးကပ္ရက္မ်ား**

(၁၀-၁၀-၂၀၁၉) မွ (၂၄-၁၀-၂၀၁၉) အထိ

 

**ဒုတိယအသုတ္ စာေမးပြဲရက္မ်ား**

(၂၈-၁၀-၂၀၁၉) မွ (-၁၁-၂၀၁၉) အထိ

(ဥပေဒ၊ ပထဝီဝင္၊ ဒႆနိကေဗဒ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ အေရွ႕တိုင္းပညာ၊ စိတ္ပညာ)

 

**တတိယအသုတ္ အနီးကပ္ရက္မ်ား**

(-၁၁-၂၀၁၉) မွ (၁၈-၁၁-၂၀၁၉) အထိ

 

Read More:>>>> တကၠသုိလ္အခ်ိဳ႕တြင္ ဘာသာရပ္အသစ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားမည္

 

**တတိယအသုတ္ စာေမးပြဲရက္မ်ား**

(၂၀-၁၁-၂၀၁၉) မွ (၂၈-၁၁-၂၀၁၉) အထိ

(သမိုင္း၊ ျမန္မာစာ၊ စီးပြားေရး၊ စီးပြားစီမံ)

 

**အစိုးရရံုးပိတ္မာ်း သင္တန္းပိတ္ပါသည္။**

 

Source: အေဝးသင္သီးသန္႔ဆံုဆည္းရာ

 

 

Read times
Rate this item
(1 Vote)