News

တိရစၧာန္ေဆးပညာဘြဲ႕ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးပညာဘြဲ႕ သင္တန္းႏွစ္ခု ဖြင့္လွစ္မည္

တိရစၧာန္ေဆးပညာဘြဲ႕ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးပညာဘြဲ႕ သင္တန္းႏွစ္ခု ဖြင့္လွစ္မည္ google

ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္တြင္ ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္၌ တိရစၧာန္ေဆးပညာဘြဲ႕ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးပညာဘြဲ႕ သင္တန္းႏွစ္ခု ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၂၅၀) ဦးလက္ခံမည္ဟု ထိုတကၠသိုလ္ကေၾကညာပါသည္။

၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ ရမွတ္ကို အမ်ား၊ အနည္းစီကာ တကၠသိုလ္က လက္ခံႏုိင္သည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ျပည့္သည္အထိ ၀င္ခြင့္ေရြးခ်ယ္မည္ ဟု ထိုတကၠသိုလ္ သင္တန္းေရးရာဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။


တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲကို ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဇီ၀ ေဗဒ ဘာသာ ရပ္မ်ားပါ၀င္ေသာ ဘာသာတြဲျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး တိရစၧာန္ေဆး ပညာဘြဲ႕သင္တန္းအတြက္ အမ်ဳိးသား (၅၀) ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး (၅၀) ဦး၊ ေမြးျမဴေရးပညာဘြဲ႕သင္တန္းအတြက္ အမ်ဳိးသား (၇၅) ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး (၇၅) ဦး လက္ခံမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

Read More>>>> ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ (မဟာဘြဲ႔သင္တန္း) ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း

 

တိရစၧာန္ေဆးပညာသင္တန္းကို () ႏွစ္တက္ေရာက္ၿပီးပါက DVM (Doctor of Veterinary Medicine) ဘြဲ႕ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေမြးျမဴေရးပညာသင္တန္း () ႏွစ္တက္ေရာက္ၿပီးပါက BASc(Bachelor of Animal Science) ဘြဲ႕ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္အတြက္ ထိုတကၠသိုလ္တြင္ တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေထာက္ခံခ်က္မူရင္း၊ တကၠသိုလ္ဝင္ အမွတ္စာရင္းမူရင္း၊ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ရဲစခန္း၊ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔၏ ေထာက္ခံခ်က္မူရင္း၊ ေလ်ွာက္ထားသူႏွင့္ မိဘႏွစ္ပါးတို႔၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္မိတၱဴ၊ လိုင္စင္ဓာတ္ပံုေလးပံုျဖင့္ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသုိလ္၊ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာန (ေရဆင္း)သို႔ ၾသဂုတ္ (၃၀) ရက္ ေနာက္ဆံုး ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

Source: 7Day Daily

 

Read times
Rate this item
(2 votes)