News

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ရခိုင္ျပည္နယ္)(1)

 

ရခိုျပည္နယ္အတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ

၁ (ဒစ) စစ္ေတြ ၂ (ဒစရ) စက္႐ုံစု(စစ္ေတြ) ၃ (ဒစမ) ​ေမာလိပ္(စစ္ေတြ) ၄ (ဒစသ) သေကၠျပင္ကုန္း(စစ္ေတြ) ၅ (ဒစဂ) အထက(၉)မင္းဂံ(စစ္ေတြ) ၆ (ဒစလ) အထက(၇)စစ္ေတြ ၇ (ဒဃ) ပုဏၰားကြၽန္း ၈ (ဒဃခ) အလယ္ေခ်ာင္း(ပုဏၰားကြၽန္း) ၉ (ဒဃပ) ပိုး႐ီႊျပင္(ပုဏၰားကြၽန္း) ၁၀ (ဒဃတ) ယိုးတ႐ုပ္(ပုဏၰားကြၽန္း) ၁၁ (ဒဃက) ကြၽဲထိုး(ပုဏၰားကြၽန္း) ၁၂ (ဒင) ​ေပါက္ေတာ ၁၃ (ဒငခ) သဝင္ေခ်ာင္း( ေပါက္ေတာ ) ၁၄ (ဒငလ) လက္ပံျပား(ေပါက္ေတာ) ၁၅ (ဒငဆ) ဆင္တက္ေမာ္(ေပါက္ေတာ) ၁၆ (ဒငက) ​ေက်ာက္ေတာင္( ေပါက္ေတာ ) ၁၇ (ဒငဂ) ျမင့္ဂါ ( ေပါက္ေတာ ) 

စာစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ က်န္ရွိသည့္ စာစစ္ဌာနမ်ားကုိ အပုိင္း(၂)မွာ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

 

၁ (ဒစ) စစ္ေတြ

Loading...


၂ (ဒစရ) စက္႐ုံစု(စစ္ေတြ)

Loading...


၃ (ဒစမ) ​ေမာလိပ္(စစ္ေတြ)

Loading...


၄ (ဒစသ) သေကၠျပင္ကုန္း(စစ္ေတြ)

Loading...


၅ (ဒစဂ) အထက(၉)မင္းဂံ(စစ္ေတြ)

Loading...


၆ (ဒစလ) အထက(၇)စစ္ေတြ

Loading...


၇ (ဒဃ) ပုဏၰားကြၽန္း

Loading...


၈ (ဒဃခ) အလယ္ေခ်ာင္း(ပုဏၰားကြၽန္း)

Loading...


၉ (ဒဃပ) ပိုး႐ီႊျပင္(ပုဏၰားကြၽန္း)

Loading...


၁၀ (ဒဃတ) ယိုးတ႐ုပ္(ပုဏၰားကြၽန္း)

Loading...


၁၁ (ဒဃက) ကြၽဲထိုး(ပုဏၰားကြၽန္း)

Loading...


၁၂ (ဒင) ​ေပါက္ေတာ

Loading...


၁၃ (ဒငခ) သဝင္ေခ်ာင္း( ေပါက္ေတာ )

Loading...


၁၄ (ဒငလ) လက္ပံျပား(ေပါက္ေတာ)

Loading...


၁၅ (ဒငဆ) ဆင္တက္ေမာ္(ေပါက္ေတာ)

Loading...


၁၆ (ဒငက) ​ေက်ာက္ေတာင္( ေပါက္ေတာ )

Loading...


၁၇ (ဒငဂ) ျမင့္ဂါ ( ေပါက္ေတာ )

Loading...

 

 

ၾကည့္လုိေသာ အပုိင္းခြဲကိ ႏွိပ္ပါ

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ရခိုင္ျပည္နယ္)(1) (ႏွိပ္ပါ)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ရခိုင္ျပည္နယ္)(2) (ႏွိပ္ပါ)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ရခိုင္ျပည္နယ္)(3) (ႏွိပ္ပါ)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ရခိုင္ျပည္နယ္)(4) (ႏွိပ္ပါ)

၁၀ တန္း ေအာင္စာရင္းသုိ႔ ျပန္သြားရန္ (ႏွိပ္ပါ)

Read times
Rate this item
(2 votes)